Andre produkter

Advarsel ang. ydeevne

Norton overvåger systemets ydeevne Hvis der registreres et øget forbrug af systemressourcer i forbindelse med et bestemt program eller en proces, vises der en ydeevneadvarsel. Advarsler ang. ydeevne fungerer kun, når Overvågning af ydeevne og Advarsel ang. ydeevne er aktiveret.

Der vises en advarsel med oplysninger om programnavnet og de ressourcer, som programmet bruger mange af. Hvis du klikker på linket Detaljer og indstillinger i advarslen, kan du se flere oplysninger om programmets ressourceforbrug. I vinduet File Insight vises der klassifikationsoplysninger om filen, dens oprindelse, proces-id'et og en komplet oversigt over filens ressourceforbrug. I vinduet File Insight kan du vælge at undtage programmet fra overvågning. Hvis du vælger Indstillinger i vinduet File Insight, kan du deaktivere Advarsel ang. ydeevne.

Der vises ikke advarsler ang. ydeevne, når computeren er inaktiv eller i Diskret tilstand.

Der er angivet en forbrugsgrænse for hver systemressource, f.eks. processor, hukommelse og harddisk. Når et program overskrider den valgte grænse, vises der en advarsel i Norton.

Indstillingen Grænseværdi for ressourceforbrug inden advarsel kan bruges til at konfigurere grænseværdiens maksimum. Du kan finde indstillingen Grænseværdi for ressourceforbrug inden advarsel ved at åbne hovedvinduet i Norton og klikke på Indstillinger > Administratorindstillinger > Overvågning af ydeevne > Grænseværdi for ressourceforbrug inden advarsel.

Hvis du vælger Brug indstillingen Lav, når computeren kører på batteri, ændres grænsen i Norton automatisk til Lav, når computeren kører på batteri.

Du kan bruge funktionen Advarsel ved højt forbrug af til at konfigurere Norton til at advare dig ved højt forbrug af processor, hukommelse, harddisk og handles.

Du kan desuden føje programmer til listen Programundtagelser ved at klikke på Programundtagelser. Når et program på listen Programundtagelser overskrider grænsen for ressourceforbrug, vises der ikke en advarsel i Norton.

Du kan få vist alle advarslerne ang. ydeevne under Advarsel ang. ydeevne i vinduet Sikkerhedshistorik.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v36700885_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 18/06/2018