Andre produkter

Vinduet File Insight

I vinduet File Insight kan du se flere oplysningerne om computerens filer af interesse. Her kan du analysere de filer, som du henter, scanner eller bruger til at udføre en aktivitet.

Du kan åbne vinduet File Insight på flere forskellige måder. Du kan f.eks. åbne vinduet via de forskellige meddelelser, advarsler, vinduer til scanning og overvågning af ydeevne og genvejsmenuerne, når du højreklikker på en fil. I sikkerhedshistorikken kan du få et samlet overblik over File Insight -vinduerne til de hændelser, der har med sikkerhedsrisici, Download Insight og ydeevne at gøre.

I vinduet File Insight kan du se flere oplysninger om hændelser, der hører til nogle af de følgende kategorier i vinduet Sikkerhedshistorik :

Eliminerede sikkerhedsrisici

Her kan du se detaljerede oplysninger om de eliminerede sikkerhedsrisici på en struktureret måde.

Kategorien Eliminerede sikkerhedsrisici omfatter de inficerede filer, som Norton reparerer, fjerner eller sætter i karantæne. Denne kategori omfatter primært risici på mellemniveau eller højt niveau, som er enten i karantæne eller blokeret.

I vinduet File Insight kan du se risikoniveauet, hvor filen stammer fra, og aktivitetsrapporten over de eliminerede risici.

Resterende sikkerhedsrisici

Her kan du se detaljerede oplysninger om de resterende sikkerhedsrisici på en struktureret måde.

Kategorien Resterende sikkerhedsrisici omfatter de inficerede filer, som Norton ikke kunne gøre noget ved. Kategorien omfatter primært lavrisici, som kræver, at du foretager dig noget.

I vinduet File Insight kan du se risikoniveauet, hvor filen stammer fra, og aktivitetsrapporten over de risici, som ikke er elimineret.

Karantæne

Her kan du se detaljerede oplysninger om sikkerhedsrisici, der er sat i karantæne, på en struktureret måde.

Kategorien Karantæne omfatter de inficerede filer, som er isoleret fra resten af computeren, mens de venter på, at du gør noget ved dem.

I vinduet File Insight kan du se risikoniveauet, hvor filen stammer fra, og aktivitetsrapporten over de risici, som er sat i karantæne.

Download Insight

Her kan du se omdømmedetaljer for en fil, du downloader.

Du kan bruge disse oplysninger til at bestemme filens sikkerhedsniveau og derefter afgøre, hvad du vil foretage dig.

Advarsel ang. ydeevne

Her kan du se oplysningerne om computerens filer af interesse.

Det omfatter generelle oplysninger, oplysninger om filens oprindelse, ressourceforbruget og nogle af de handlinger, som filen har udført på systemet.

Vinduet File Insight indeholder forskellige oplysninger om Sikkerhedshistorik-elementet. Disse oplysninger er fordelt på forskellige faner i vinduet File Insight.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v36662584_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 18/06/2018