Andre produkter

Optimering

Datalagerpladsen på en disk er opdelt i diskrete enheder. Disse enheder kaldes for klynger. Når der skrives filer til disken, opdeles filerne i dele med klyngestørrelse. Når alle en fils dele er placeret i klynger, der ligger tæt på hinanden eller hænger sammen, kan der hurtigt opnås adgang til filen.

Computerens harddisk rummer alle dine filer, programmer og Windows-styresystemet. De informationsstumper, som filerne består af, bliver efterhånden spredt ud over disken. Denne proces kaldes for fragmentering. Jo mere du bruger computeren, desto mere fragmenterer bliver harddisken.

Operativsystemet forsøger at lagre fildata i sammenhængende sektorer på disken, så drevhovederne kan flyttes sekventielt og læse en sektor ad gangen. Når en fil slettes, forsøger operativsystemet at gøre pladsen efter den slettede fil brugbar igen. Hvis en ny fil, der skrives, fylder mere end den plads, der er til rådighed, bliver filen fragmenteret af operativsystemet. Når drevhovederne herefter skal læse og skrive, skal de flyttes rundt på disken for at finde alle filens fragmenter, og derfor går processen langsommere. Med tiden bliver der tilføjet og slettet flere filer, hvilket øger fragmenteringen og forringer computerens ydeevne. Defragmentering betyder, at disse sektorer organiseres på en sådan måde, at fildataene lagres i sammenhæng.

Optimeringen omarrangerer filfragmenterne i nærtliggende eller sammenhængende klynger. Når drevhovedet får adgang til alle fildataene på ét sted, indlæses filen hurtigere i hukommelsen. Optimeringen maksimerer også den anvendelige ledige plads på en disk ved at gruppere de oftest anvendte filer og sjældnest anvendte filer. Optimeringen samler den ledige plads for at undgå fragmentering af nytilføjede filer. Den tilføjer ekstra plads efter vigtige datastrukturer, så de kan vokse, uden at de straks bliver fragmenterede igen.

Du kan optimere startdiskenheden manuelt via funktionen Optimer i vinduet Grafer.

Du kan også konfigurere Norton til at defragmentere startdiskenheden, når computeren ikke er i brug. Norton planlægger automatisk optimeringen, når det registrerer, at der bliver installeret et program på computeren. Optimeringsprocessen starter næste gang, computeren er inaktiv.

Du kan bruge Optimering ved inaktivitet i vinduet Administratorindstillinger til at optimere startdiskenheden, når computeren er inaktiv.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v23920582_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 18/06/2018