Overvågning af systemaktiviteter

Vinduet System Insight vises oplysninger om de vigtige systemaktiviteter, som du har udført, eller som har fundet sted i de seneste tre måneder. Hvis du klikker på fanerne oven for grafen, kan du se detaljer fra den indeværende eller de to seneste måneder. System Insight viser oplysningerne i vinduet Grafer. I vinduet Grafer vises hver aktivitet som et ikon eller en stribe. Beskrivelsen af de enkelte ikoner og striber vises i bunden af grafen. Hvis du klikker på fanerne oven for grafen, kan du se detaljer fra den indeværende eller de to seneste måneder. Aktiviteterne omfatter:

Installationer

Giver oplysninger om, hvilke programmer du har installeret på systemet i de seneste tre måneder.

Oplysningerne omfatter det program, du installerede, den dato, hvorpå du installerede programmet samt det samlede antal installationer på denne dato.

Overførte filer

Giver oplysninger om, hvilke programmer du har hentet ned på systemet i de seneste tre måneder.

Oplysningerne omfatter den dato, hvorpå du hentede filen samt det samlede antal filer, du hentede på denne dato. Du kan klikke på linket med filens navn for at få yderligere oplysninger om den hentede fil, f.eks. rapporten fra Download Insight, filnavnet, dens klassifikation og den anbefalede handling.

Optimeret

Viser de optimeringer, du har kørt på systemet i de seneste tre måneder.

Fundne

Giver oplysninger om, hvilke trusler der er blevet registreret af Norton på systemet i de seneste tre måneder.

Oplysningerne omfatter den dato, hvorpå Norton registrerede en trussel, og det samlede antal trusler, som Norton registrerede på denne dato. Linket Vis detaljer giver adgang til yderligere oplysninger om filen, der udgør risikoen, f.eks. potentielle skadevirkninger og dens oprindelse. Oplysningerne omfatter også den handling, som den skadelige kode udførte på systemet, og den handling, som Symantec anbefaler, at du udfører for at eliminere truslen.

Advarsler

Giver oplysninger om de advarsler ang. ydeevne, som Norton har vist i de seneste tre måneder.

Oplysningerne omfatter overvågningsdatoen og antallet af advarsler. Hvis du klikker på linket Vis detaljer kan du se yderligere oplysninger om aktiviteter, programnavne, programstier og forbrug af systemets ressourcer.

Hurtige scanninger

Giver oplysninger om de hurtige scanninger, som Norton har udført på systemet i de seneste tre måneder.

Oplysningerne omfatter den dato, hvor der blev udført en hurtig scanning, og det antal hurtige scanninger, der blev udført på denne dato. Linket Vis detaljer giver adgang til yderligere oplysninger som f.eks. scanningstiden, det samlede antal scannede elementer, det samlede antal fundne risici, det samlede antal eliminerede risici og den anbefalede handling.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Hjalp disse oplysninger?

DOCID: v23920551_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 13/12/2016