Overvågning af systemaktiviteter

Vinduet System Insight vises oplysninger om de vigtige systemaktiviteter, som du har udført, eller som har fundet sted i de seneste tre måneder. Hvis du klikker på fanerne oven for grafen, kan du se detaljer fra den indeværende eller de to seneste måneder. System Insight viser oplysningerne i vinduet Grafer. I vinduet Grafer vises hver aktivitet som et ikon eller en stribe. Beskrivelsen af de enkelte ikoner og striber vises i bunden af grafen. Hvis du klikker på fanerne oven for grafen, kan du se detaljer fra den indeværende eller de to seneste måneder.

Norton overvåger systemets ydeevne Hvis der registreres et øget forbrug af systemressourcer i forbindelse med et bestemt program eller en proces, får du en advarsel om det. Advarsler ang. ydeevne fungerer kun, når Overvågning af ydeevne og Advarsel ang. ydeevne er aktiveret.

Der vises en advarsel med oplysninger om programnavnet og de ressourcer, som programmet bruger mange af. Hvis du klikker på linket Detaljer og indstillinger i advarslen, kan du se flere oplysninger om programmets ressourceforbrug. I vinduet File Insight vises der klassifikationsoplysninger om filen, dens oprindelse, proces-id'et og en komplet oversigt over filens ressourceforbrug. I vinduet File Insight kan du vælge at undtage programmet fra overvågning. Hvis du vælger Indstillinger i vinduet File Insight, kan du deaktivere Advarsler ang. ydeevne.

Hvis du klikker på fanerne oven for grafen, kan du se detaljer fra den indeværende eller de to seneste måneder. I vinduet Grafer vises hver aktivitet som et ikon eller en stribe. Beskrivelsen af de enkelte ikoner og striber vises i bunden af grafen. Det pop op-vindue, der vises, når du flytter markøren hen over et ikon, indeholder oplysninger om aktiviteten. Oplysningerne omfatter den dato, hvor en aktivitet blev udført, og hvor mange af denne type aktiviteter, du udførte på denne dato. Linket Vis detaljer giver adgang til yderligere oplysninger i vinduet Sikkerhedshistorik.

Sådan får du vist oplysninger om systemaktiviteterne

  1. Dobbeltklik på Ydeevne i hovedvinduet i Norton, og klik derefter på Grafer.

  2. Klik på fanen for en måned for at se detaljer i vinduet Grafer.

  3. Hold markøren over et ikon eller en stribe for en aktivitet i hændelsesgrafen.

  4. I det pop op-vindue, der vises, kan du se oplysningerne om aktiviteten.

  5. Hvis valgmuligheden Vis detaljer vises pop op-vinduet, skal du klikke på Vis detaljer for at få vist yderligere oplysninger i vinduet Sikkerhedshistorik.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Hjalp disse oplysninger?

DOCID: v23920551_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 19/06/2017