Andre produkter

Aktivering og deaktivering af backupindstillinger

I Norton er der forskellige muligheder for at administrere indstillingerne for backup. I vinduet med Indstillinger for backup kan du se oplysninger om de enkelte filers backupstatus ved at kigge på statusikonerne, uden at åbne produktet. Du kan se backupstatus for både filer og mapper ved at se på statusikonerne. Hvis du åbner siden Egenskaber for en fil, kan du også se status for dine backupsæt.

Når du aktiverer Statusindikatorer for backup, tildeler Norton alle filer et ikon for backupstatus baseret på følgende kriterier:

 • Filer i en filkategori, som du medtog i et af backupsættene.

 • Filer med placering i en kilde, som du medtog i et af backupsættene.

Følgende tabel viser ikonindikatorerne for dine filers backupstatus:

Grønt ikon med et flueben

Angiver, at filen er blevet backupkopieret.

Ikonet ændres til et blåt ikon med pile, hvis du ændrer filen.

Blåt ikon med pile

Angiver, at filen ikke er blevet backupkopieret.

Når Norton-produktet foretager automatisk backup, mens computeren ikke bruges, bliver ikonet grønt.

Gråt ikon med en streg

Angiver, at filen er blevet udelukket fra backup.

Norton-produktet tildeler filen statusikonet for deaktivering, når du udelader den fra et hvilket som helst af backupsættene.

Hvis du har opgraderet fra Norton 360 til Norton Security, vil de filer, du har sikkerhedskopieret med Norton 360 være markeret som ikke sikkerhedskopieret. Men dine backupsæt er overflyttet til Norton Security. Når der køres en backup, synkroniserer Norton Security backupsættet med de filer, der er allerede er sikkerhedskopieret. Statusindikatorikonet bliver grønt på de filer, der allerede er sikkerhedskopieret.

Når du har konfigureret Backup, føjes Norton backupdrev til Windows Stifinder af Norton-produktet. Norton backupdrev indeholder en liste over de destinationer, backupfilerne er placeret.

Du kan bruge genvejsmenuen til at føje en fil eller en mappe til et backupsæt (eller udelade dem fra det), når du højreklikker på den. Når du har konfigureret backup i Administration af backup-sæt, kan du benytte denne mulighed.

Du kan få flere oplysninger statusikonerne for backup ved at højreklikke på filen og vælge Egenskaber. Når du højreklikker på en fil, du har lavet backup af, og ser på dens egenskaber, kan du se filens backupstatus under fanen Backup. På fanen Backup vises filens status for hvert backupsæt og tidspunktet for den seneste backup.

Hvis du ikke vil have vist ikonerne og backupstatus, kan du slå indstillingerne fra.

Sådan deaktiveres backupindstillingerne

 1. Start Norton.

  Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

 2. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 3. I vinduet Indstillinger skal du klikke på Indstillinger for backup.

 4. Gør et af følgende i vinduet Indstillinger for backup :

  • Du deaktiverer statusikonerne ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Statusindikatorer for backup til positionen Fra.

  • Du deaktiverer Norton backupdrev ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Norton backupdrev til positionen Fra.

  • Du deaktiverer højrekliksmenuen for backup ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Kontekstmenu til positionen Fra.

  • Du deaktiverer fanen Backup på siden Egenskaber ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Egenskaber til positionen Fra.

 5. Klik på Anvend i vinduet Indstillinger.

Sådan aktiveres backupindstillingerne

 1. Start Norton.

  Hvis vinduet Mit Norton vises ved siden af Enhedssikkerhed, skal du klikke på Åbn.

 2. Klik på Indstillinger i hovedvinduet i Norton.

 3. I vinduet Indstillinger skal du klikke på Indstillinger for backup.

 4. Gør et af følgende i vinduet Indstillinger for backup :

  • Du aktiverer statusikonerne ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Statusindikatorer for backup til positionen Til.

  • Du aktiverer Norton backupdrev ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Norton backupdrev til positionen Til.

  • Du aktiverer højrekliksmenuen for backup ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Kontekstmenu til positionen Til.

  • Du aktiverer fanen Backup på siden Egenskaber ved at flytte knappen Til/Fra i rækken Egenskaber til positionen Til.

 5. Klik på Anvend i vinduet Indstillinger.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v19829044_ns_backup_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 21/08/2018