Andre produkter

Norton Insight

Med Norton Insight kan der foretages en intelligent scanning af filer på computeren. Det øger effektiviteten af scanningerne i Norton, da der scannes færre filer, uden at det går ud over computerens sikkerhed.

En Norton-scanning kan registrere trusler på computeren på følgende måder:

Vha. sortlisten

Norton får jævnligt definitionsopdateringer fra Symantec. Opdateringerne indeholder signaturer for kendte trusler. Hver gang Norton får en definitionsopdatering, scannes alle filerne på computeren. Filernes signaturer sammenlignes med signaturerne for kendte trusler for derved at afsløre eventuelle trusler på computeren.

Vha. hvidlisten

Norton indsamler specifikke oplysninger om filer af interesse og sender oplysningerne til Symantec, når systemet ikke bruges. Oplysningerne omfatter ting som f.eks. filnavn, filstørrelse og hash-nøgle. Symantec analyserer filernes oplysninger og deres unikke hash-værdier og tildeler hver fil et tillidsniveau. Oplysningerne om hashværdierne og tillidsniveauet gemmes på Symantecs server. Serveren viser oplysningerne umiddelbart efter, at du har åbnet vinduet Norton Insight. Selv bittesmå filændringer forårsager en ændring i filens hash-værdi og tillidsniveau. De fleste af de pågældende filer hører som regel til operativsystemet eller kendte programmer - og filerne ændres aldrig. Sådanne filer behøver ikke at blive scannet eller overvåget. F.eks. ændres filen Excel.exe aldrig, men den inkluderes altid i almindelige scanninger.

Symantec tildeler følgende tillidsniveauer til Filer af interesse:

Pålidelig

Symantec klassificerer filen som pålidelig baseret på statistikken for alle de evalueringer, som er foretaget i Norton Community.

Hvis filen har tre grønne søjler, vurderer Symantec filen som Norton Trusted.

Når du holder markøren over filernes tre grønne søjler, vises der en Norton Trusted pop op-tekst.

I orden

Symantec klassificerer filen som i orden baseret på statistikken for alle de evalueringer, som er foretaget i Norton Community.

Symantec vurderer pålidelige filer som følger:

  • Hvis filen har to grønne søjler, vurderer Symantec filen som I orden.

  • Hvis filen har én grøn søjle, vurderer Symantec filen som Sandsynligvis ok.

Uvis

Symantec har ikke oplysninger nok om filen til at give den et tillidsniveau.

Muligvis skadelig

Symantec har kun få indikationer på, at der ikke er tillid til filen.

Hvidlisteteknikken bruges også i Norton Insight til heuristisk opdagelse af mistænkelige programmer. Normalt opfører kendte programmer og ukendte programmer sig ens under indlæsningen. Følgelig kan uskadelige programmer blive registreret som mistænkelige; derfor er det nødvendigt at sænke programmernes følsomhed ved heuristisk registrering. Modsat er der således ikke komplet heuristisk beskyttelse mod skadelige programmer. Norton bruger hvidlisteteknikken og bevarer derved et højt følsomhedsniveau ved heuristisk registrering. Kendte programmer udelades fra den heuristiske registrering, så man undgår, at disse stemples som mistænkelige - og følgelig bliver opdagelsen af skadelige programmer mere effektiv.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v15472458_ns_retail_da_dk
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 18/06/2018