Andre produkter

Opdatér programmet med Norton Opdatering af software

Funktionen Opdatering af software i Norton-beskyttelse er designet til at holde dine tredjepartsprogrammer opdateret for at eliminere sikkerhedshuller. For at opnå omfattende beskyttelse er det vigtigt at sikre, at du har den nyeste version af alle dine programmer. Et program, der ikke er opdateret, kan mangle de nyeste sikkerhedsmekanismer, hvilket gør det nemmere for cyberkriminelle at udnytte programmet og få adgang til din pc og dine data.

Det er ikke alle programmer, der understøttes af Opdatering af software. På Liste over programmer, der understøttes af Opdatering af software kan du se alle de understøttede programmer.

Du skal have en brugerkonto i Windows med administratorrettigheder for at få adgang til denne funktion.

Hvis du bruger en prøveversion af Norton-beskyttelse, som var forudinstalleret på din Windows-computer, kan du ikke automatisk opdatere dine programmer til den nyeste version.

Ud over programopdateringer kan Opdatering af software også scanne efter opdateringer af Windows-patches. Du kan bruge indstillingen Inkluder Windows-opdateringer til at aktivere Windows Update Agent til at hente Windows-patchopdateringer Men hvis du har sat opdateringer på pause i dine Windows-indstillinger, vil Opdatering af software ikke søge efter Windows-opdateringer Vi anbefaler, at du ikke sætter Windows-opdateringer på pause, da det kan føre til, at du går glip af vigtige opdateringer, der er vigtige for computerens stabilitet og sikkerhed.

Vigtigt: Opdateringer af Windows-patches bruger maksimalt systemressourcer og netværksbåndbredde. Dette kan resultere i, at opdateringen kan tage længere tid at gennemføre. Den tid, det tager, kan variere, afhængigt af operativsystemet, systemkonfigurationen og størrelsen af opdateringen(erne).

Kør Opdatering af software for at opdatere dine programmer til den nyeste version

 1. Åbn Norton Sikkerhed til digitale enheder.
 2. I vinduet Mit Norton ud for Opdatering af software skal du klikke på Scanning.
 3. Vent på, at scanningen er færdig, i vinduet Opdatering af software.
  Hvis der vises et tidligere scanningsresultat, skal du klikke på Scan igen.
 4. Under fanen Programmer, der kræver din opmærksomhed skal du vælge de programmer, du vil opdatere.
 5. Hvis du vil have Opdatering af software til at søge efter Windows-opdateringer, skal du markere Inkluder Windows-opdateringer.
  Hvis du har inkluderet Windows-opdateringer i den tidligere scanning og vælger at fjerne markeringen af Inkluder Windows-opdateringer i den aktuelle scanning, er Windows-patchopdateringerne kun udelukket i den aktuelle scanningssession.
 6. Klik på Opdater.

  Tip: Du behøver ikke vente på, at Opdatering af software afslutter scanningen eller opdateringsprocessen. Du kan klikke på Startside-ikonet i venstre rude eller minimere vinduet og fortsætte med dine andre opgaver.

 7. Når scanningsresultaterne er klar, skal du tjekke de forskellige statusser og handle derefter.
 8. Hvis du ikke ønsker at opdatere et bestemt program, skal du vælge programmet og klikke på Udelad.
 9. Du kan se de programmer, der er blevet opdateret til den nyeste version, under fanen Andre programmer.
 10. Klik på Udfør.

Sådan slår du automatisk opdatering til og fra

Når indstillingen Automatisk opdatering er slået til, kører Opdatering af software i baggrunden en gang hver 7. dag og tjekker, om der findes en nyere version af de installerede programmer. Hvis der findes en opdatering til et bestemt program, opdateres programmet automatisk til den nyeste version.

Det er ikke alle programmer, der understøttes af Automatisk opdatering. Visse programmer kan kræve, at du manuelt opdaterer til den nyeste version.

Automatisk opdatering er ikke tilgængelig, hvis Norton-beskyttelsen er forudinstalleret på din Windows-enhed.

 1. Åbn Norton Sikkerhed til digitale enheder.
 2. I midterpanelet i vinduet Mit Norton skal du klikke på konet > Opdatering af software.
 3. Slå indstillingen Automatisk opdatering i vinduet med indstillinger for Opdatering af software til og fra.
 4. For at inkludere alle programmer i scanningen skal du slå funktionen Inkluder programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering til.
  Vigtigt: Når denne indstilling aktiveres, er programmer, der kræver manuel opdatering, også medtaget i scanningen. Opdatering af disse programmer til den nyeste version skal muligvis foregå manuelt.

Undtag programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering

Som standard er programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering, ikke medtaget i scanningen af Opdatering af software Hvis du har aktiveret indstillingen Inkluder programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering, skal du slå den fra.

 1. Åbn Norton Sikkerhed til digitale enheder.
 2. I midterpanelet i vinduet Mit Norton skal du klikke på konet > Opdatering af software.
 3. I indstillingsvinduet Opdatering af software skal du slå Inkluder programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering fra.
  Programmer, der kræver manuel opdatering, er ikke inkluderet i den næste scanning.

Få mere at vide om de forskellige programopdateringstilstande

Software Updater - program states
Status Beskrivelse Anbefaling
Der er en ny opdatering Der er en ny version. Den aktuelle version af programmet, der er installeret på din computer, er ikke den nyeste. Program med denne status bliver opdateret til den nyeste version, når du klikker på Opdater. Vælg programmet, og klik på Opdater
Opdateret Din computer har den nyeste version af programmet installeret. Ingen handling nødvendig. Den aktuelle version af programmet, der er installeret på din computer, er den nyeste. Hvis du ikke ønsker, at programmet skal vises i de efterfølgende scanningsresultater fra Opdatering af software, skal du føje det til listen over udelukkede programmer.
Gennemført Opdateringen er blevet downloadet og installeret. Ingen handling nødvendig.
Mislykkedes Opdateringer kunne ikke downloades. Kør Opdatering af software efter et stykke tid.
Sprunget over Du har muligvis bevidst sprunget opdateringen over i den seneste scanning. Hvis du vil opdatere programmet til den nyeste version, skal du vælge programmet og klikke på Opdater. Hvis du ikke ønsker at opdatere programmet, skal du føje det til undtagelseslisten.
Annulleret Du har muligvis klikket på Stop, mens Opdatering af software var i gang. Klik på Scan igen.
Programmet skal lukkes Opdateringen er blevet downloadet. Men programmet skal lukkes, inden du kan installere opdateringerne. Luk det pågældende program. Nogle programmer kører muligvis stadig i baggrunden, selv efter at du har lukket dem. Du skal også afslutte baggrundsprocesserne i sådanne tilfælde.
Genstart påkrævet En genstart er påkrævet for at installere de downloadede opdateringer. Gem dit arbejde, og klik på Genstart nu. Det anbefales at genstarte computeren for at gennemføre opdateringen.

Der vises følgende tilstande, hvis du har aktiveret indstillingen Inkluder programmer, der ikke understøttes af automatisk opdatering i vinduet med indstillinger for opdatering af software:

Status Beskrivelse Anbefaling
Manuel opdatering påkrævet Opdatering af software kan ikke opdatere det pågældende program. Du skal gøre det selv. Klik på linket Manuel opdatering påkrævet for at besøge programmets websted, hvor du kan downloade og installere opdateringen. Du skal besøge programmets websted manuelt og se, om der er en ny opdatering, hvis linket ikke er tilgængeligt.
Manuel kontrol påkrævet Opdatering af software kan ikke registrere, om der er en opdatering til det pågældende program. Du skal gøre det selv. Du skal besøge programmets websted og se, om der er en ny opdatering. For nogle programmer findes der muligvis ikke en nyere version. Du kan tilføje sådanne programmer til undtagelseslisten, så Opdatering af software springer programmerne over ved den næste scanning.
Opdateringen er ikke understøttet Program med denne status skal opdateres manuelt til den nyeste version. Den aktuelle version af programmet, der er installeret på din computer, er ikke den nyeste. Du skal opdatere programmet manuelt til den nyeste version Når du har klikket på Opdater, ændres status til Manuel opdatering påkrævet eller Manuel kontrol påkrævet, afhængigt af programmet.
Programmer, der ikke længere understøttes af de respektive leverandører, vises med et EOL-emblem (udfaset). Disse programmer er udfaset og vil muligvis ikke modtage opdateringer i fremtiden. Som standard vises EOL-programmer i resultaterne af scanningen i Opdatering af software efter hver scanning, selv om programmerne er opdaterede. Hvis du ikke ønsker at se EOL-programmer, skal du føje disse programmer til undtagelseslisten.For at undgå potentielle risici anbefaler vi, at du kontrollerer, om der findes alternative programmer, og at du afinstallerer EOL-programmer.

Undtag et specifikt program fra scanninger med Opdatering af software

Hvis det program, som du vil tilføje eller fjerne fra undtagelseslisten, afventer en brugerhandling (f.eks. at der kræves en genstart), bliver programmet først tilføjet eller fjernet fra listen fra den næste scanning.

Du kan ikke føje Windows-patchelementer til undtagelseslisten. Hvis du ikke ønsker, at din Norton-beskyttelse skal opdatere Windows-opdateringer, skal du fjerne markeringen af Inkluder Windows-opdateringer i vinduet Opdatering af software.
 1. Åbn dit Norton-sikkerhedsprodukt til digitale enheder.
 2. I midterpanelet i vinduet Mit Norton skal du klikke på ikonet > Opdatering af software > Programmer, der er undtaget.
 3. I vinduet Programmer, der er undtaget skal du klikke på Tilføj.
 4. Vælg det program, du vil undtage, og klik på Tilføj.
  Opdatering af software kontrollerer ikke længere, om der er opdateringer til programmet.

  Du kan også bruge indstillingen Undtag i vinduet Opdatering af software for at udelukke et program. Hvis du vil have Opdatering af software til at scanne et undtaget program, skal du vælge programmet i vinduet Programmer, der er undtaget og klikke på ikonet slet (X). Opdatering af software begynder at tjekke, om der er nye opdateringer til det specifikke program, fra den næste scanning.

Slå Opdatering af software fra

Hvis du ikke ønsker, at Norton-produktet skal scanne efter forældede programmer, kan du slå funktionen Opdatering af software fra Du kan dog til enhver tid slå den til.

Ændringen træder først i kraft ved den næste scanning med Opdatering af software. Hvis en scannings- eller opdateringsopgave er i gang, vil din ændring ikke annullere den igangværende opgave.

 1. Åbn Norton Sikkerhed til digitale enheder.
 2. I midterpanelet i vinduet Mit Norton skal du klikke på konet > Opdatering af software.
 3. I indstillingsvinduet Opdatering af software skal du indstille kontakten ud for Opdatering af software til Fra.

Liste over programmer, der understøttes af Opdatering af software

Produktivitetssoftware

Producent Produkt(er)
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, iCloud, iCloud Outlook, iTunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic, Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core , Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop , Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Browsere

Producent Produkt(er)
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Kommunikation og møder

Producent Produkt(er)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Medier og streaming

Producent Produkt(er)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Fildeling og arkivering

Producent Produkt(er)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Gaming

Producent Produkt(er)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Andre programmer

Producent Produkt(er)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v138894743
Operativsystem Windows
Sidst ændret: 30/06/2022