Andre produkter

Indstillinger for lignende filer og dubletter

På fanen Lignende filer og dubletter i vinduet med indstillinger for Norton Clean kan du vælge de lignende filer og dubletter i forskellige kategorier, som skal inkluderes i Norton Clean-scanninger. Du kan også tilføje filtyper eller stier, der skal udelades ved Norton Clean-scanninger.

I panelet til venstre kan du klikke på Generelt for at aktivere basale indstillinger, der er relevante for lignende filer og dubletter. Der er følgende valgmuligheder:

 • Søg efter dubletter og lignende filer i fotobiblioteket

 • Søg efter dubletter og lignende filer i iTunes-biblioteket

Du kan bruge Norton Clean til at scanne for og identificere dubletter og lignende filer i foto- og iTunes-biblioteket, hvis du aktiverer Søg efter dubletter og lignende filer i fotobiblioteket og Søg efter dubletter af filer i iTunes-biblioteket. Begge mulighederne er som standard aktiveret.

 • Åbn Fotos automatisk

 • Åbn iTunes automatisk

Når du starter en Norton Clean-scanning, vises der en advarsel, og du bliver bedt om at åbne programmerne Fotos og iTunes, så der kan søges efter lignende filer og dubletter. Du kan slippe for advarslen, hvis du vælger Åbn Fotos automatisk og Åbn iTunes automatisk, så programmerne åbnes automatisk under Norton Clean-scanninger.

 • Udfør udvidet søgning

Du kan vælge denne mulighed, hvis Norton skal søge efter flere lignende filer og dubletter på computeren.

Hvis en filtype eller sti skal udelades fra Norton Clean-scanningen, skal du vælge muligheden Filtype eller Stier under Undtagelser og derefter klikke på " + " for at tilføje filtyper eller stier. Du kan fjerne en filtype eller sti ved at vælge den pågældende filtype eller sti på listen og derefter klikke på " - " for at fjerne den fra listen.

Under Typer i panelet til venstre kan du angive de søgefiltermuligheder, der skal anvendes ved Norton Clean-scanning af forskellige kategorier, f.eks. Programmer, Dokumenter, Musik, Fotos, Film, Arkiver og installationsprogrammer, Mapper og Andet. Der er følgende valgmuligheder:

 • Find lignende filer og dubletter : Vælg denne mulighed, hvis Norton Clean skal søge efter både lignende filer og dubletter på computeren.

 • Find kun dubletter af filer : Vælg denne mulighed, hvis Norton Clean kun skal søge efter dubletter af filer på computeren.

 • Grænseværdi for lighed : Du kan angive grænseværdien for lighed ved at flytte markøren.

 • Minimumfilstørrelse : På rullelisten kan du vælge minimumstørrelsen på de filer, der skal inkluderes i Norton Clean-scanningen.

 • Søg efter lignende fotos i fotoserier : Du kan vælge denne mulighed for at søge efter lignende fotos i fotoserier.

  Denne mulighed er kun til rådighed for kategorien Fotos.

 • Betragt fotoserier som et enkelt foto : Vælg denne mulighed, hvis Norton Clean ikke skal betragte fotoserier som dubletter af fotos.

  Denne mulighed er kun til rådighed for kategorien Fotos.

 • Find dubletter og lignende mapper : Vælg denne mulighed, hvis Norton Clean skal søge efter både lignende mapper og dubletter på computeren.

  Denne mulighed er kun til rådighed for kategorien Mapper.

 • Find dubletter af andre typer : Vælg denne mulighed, hvis Norton Clean skal søge efter dubletter af filer i andre kategorier.

  Denne mulighed er kun til rådighed for kategorien Andet.

Tak!

Tak fordi du brugte Norton-support.

< Tilbage

Løsningen gjorde det nemt for mig at håndtere problemet.

Ja Nej

Hjælp os med at forbedre denne løsning.

Tak, fordi du hjalp os med at forbedre oplevelsen.

Hvad ønsker du at gøre nu?

Se efter løsninger, eller kontakt os.

DOCID: v123990039_nsmac_retail_da_dk
Operativsystem Mac OS X
Sidst ændret: 05/06/2018