Jiné produkty

Více informací o nejlepších postupech pro zabezpečení vašeho počítače

Nejlepším způsobem zajištění ochrany počítače před nebezpečnými hrozbami a viry je instalace nejnovější verze služby Norton. Doporučujeme, abyste udržovali nejnovější definice virů. Pokud je k dispozici aktivní připojení k internetu, definice se aktualizují automaticky.

Existuje několik osvědčených postupů zabezpečení, kterými byste se měli řídit, abyste se vyhnuli hrozbám a uchránili počítač a data před nebezpečnými viry:

  Abyste se vyhnuli e-mailovým hrozbám, řiďte se následujícími pokyny:

 • Otevírejte přílohy, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů a které očekáváte.

 • Veškerou nežádoucí poštu odstraňujte, aniž byste ji otevírali.

 • Nereagujte na emailové zprávy, o nichž si myslíte, že jsou nevyžádané. Odstraňte je.

 • Buďte velmi opatrní v případě zpráv vyžadujících důvěrné informace. Než odpovíte, ověřte pravost zprávy.

  Abyste se ochránili před phishingem, řiďte se následujícími pokyny:

 • Při navštěvování webů zadávejte adresu přímo do adresového řádku prohlížeče, snažte se omezit klepání na odkazy.

 • Osobní údaje poskytujte jen důvěryhodným stránkám. Příkladem mohou být weby, jejichž webová adresa obsahuje řetězec „https", nebo weby, které mají v dolní části okna prohlížeče ikonu zámku.

 • Nikdy neposkytujte osobní údaje v reakci na nevyžádanou zprávu.

  Abyste počítač ochránili před viry, červy a trojskými koňmi, řiďte se následujícími pokyny:

 • Přenášejte do počítače soubory jen ze známých a důvěryhodných zdrojů.

 • Neodesílejte ani nepřijímejte soubory přes připojení pro rychlé zasílání zpráv.

 • Pokud nějaká osoba v „seznamu přátel" odesílá neobvyklé zprávy, soubory nebo webové odkazy, ukončete připojení pro rychlé zasílání zpráv.

  Abyste se vyhnuli spywaru, řiďte se následujícími pokyny:

 • Nepotvrzujte podezřelé chybové zprávy v rámci prohlížeče.

 • V případě nabídek bezplatných produktů buďte obezřetní. Součástí takových produktů může být spyware.

 • Pozorně si prostudujte licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb u programů, které instalujete. Taktéž neinstalujte programy, jsou-li při jejich instalaci instalovány ještě další programy.

Video: How to ensure that your computer is protected


Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6958244
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021