Jiné produkty

Zobrazení hrozeb, které zjistí ochrana technologií Norton SONAR, v reálném čase

Funkce SONAR poskytuje ochranu před hrozbami v reálném čase pomocí proaktivního zjišťování bezpečnostních rizik. Funkce SONAR identifikuje vznikající hrozby na základě chování aplikací, což je rychlejší než tradiční zjišťování hrozeb založené na signaturách. Pomáhá vás chránit před nebezpečným kódem, dříve než jsou definice viru k dispozici prostřednictvím aktualizace LiveUpdate.

Ochrana technologií SONAR by měla být stále zapnutá. Jestliže je funkce Auto-Protect vypnutá, je funkce Ochrana technologií SONAR také deaktivovaná a počítač není před nově vznikajícími hrozbami chráněn.

Zobrazení rizik zjištěných funkcí SONAR

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 3. V rozevíracím seznamu v okně Historie zabezpečení vyberte položku Činnost funkce SONAR.

 4. Pokud jsou v seznamu zobrazena rizika, vyberte nějaké z nich.

 5. Postupujte podle pokynů uvedených v části Doporučená akce v podokně Podrobnosti.

  Tato kategorie také uvádí jakoukoli činnost, která upravuje konfiguraci nebo nastavení počítače. Možnost Další podrobnosti v této kategorii poskytuje podrobnosti o zdrojích, které byly touto aktivitou ovlivněny.

Zajistěte, aby byla funkce Ochrana technologií SONAR zapnutá

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 4. Na kartě Automatická ochrana v části Ochrana v reálném čase přesuňte přepínač Ochrana technologií SONAR do polohy Zapnuto.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

 6. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Zavřít.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v62460689
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021