Jiné produkty

Konfigurace nastavení prevence narušení

Funkce Prevence narušení vás chrání před útoky, které vás ohrožují při používání internetu. Prověřuje, zda v síťovém provozu nejsou přítomny signatury útoku, jako jsou sociální hrozby a útoky s cílem vynášet data, které se pokoušejí neoprávněně využít zranitelná místa v operačním systému nebo programu, který používáte. Aby vám funkce Prevence narušení zajistila bezpečí, vyřadí pakety z počítačů, které se pokoušejí odeslat data se známými signaturami útoků. Blokuje připojení k těmto počítačům.

Funkce Prevence narušení je ve výchozím nastavení zapnutá. Je nutné ji zapnout, aby bylo možné přizpůsobit níže uvedená nastavení.

Pokud je funkce Prevence narušení vypnutá, počítač není adekvátně chráněn před internetovými hrozbami a bezpečnostními riziky.

Konfigurace doby, po kterou funkce AutoBlock zastaví připojení z počítačů útočníků.

Funkce AutoBlock zastaví připojení k počítačům odesílajícím data se známými signaturami útoků, i když některá data nejsou nebezpečná. Ve výchozím nastavení blokuje připojení z počítačů útočníků po dobu 30 minut.

Nakonfigurujte dobu, po kterou funkce AutoBlock zastaví připojení z počítačů útočníků.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall nebo Síť.

 4. Klikněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 5. V části Prevence narušení klikněte v řádku Automatické blokování narušení na tlačítko Konfigurovat.

 6. V okně Automatické blokování narušení vyberte v rozevíracím seznamu dobu, po kterou chcete blokovat počítače útočníků, a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Zavřít.

Vyloučení signatury útoku ze sledování

Funkce Prevence narušení používá rozsáhlý seznam signatur útoků, pomocí kterého detekuje a blokuje podezřelé činnosti v síti. V některých případech může být neškodná činnost v síti identifikována jako podezřelá, protože má podobnou signaturu útoku. Pokud obdržíte oznámení o možném útoku a víte, že signatura aktivující oznámení je bezpečná, můžete signaturu vyloučit ze sledování.
Více informací o útocích, které funkce Prevence narušení blokuje, získáte na adrese:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

Vylučte signatury útoku ze sledování.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall nebo Síť.

 4. Klikněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 5. V části Prevence narušení klikněte v řádku Signatury narušení na tlačítko Konfigurovat.

 6. V okně Signatury narušení zrušte zaškrtnutí signatury útoku, kterou chcete vyloučit, a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Zavřít.

Odebrání důvěryhodných zařízení ze seznamu vyloučených položek z prověření funkcí Prevence narušení

Důvěryhodná zařízení můžete vyloučit z prověření funkcí Prevence narušení, čímž zkrátíte dobu prověření. Pokud si jste jisti, že určité zařízení v síti je bezpečné, můžete změnit jeho úroveň důvěryhodnosti na hodnotu Plná důvěryhodnost a výběrem možnosti Vyloučit z prověření IPS jej vyloučit z prověření funkcí Prevence narušení.

Odebrání důvěryhodných zařízení ze seznamu vyloučených položek z prověření funkcí Prevence narušení

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

 4. Klikněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 5. V části Prevence narušení klikněte na řádku Seznam vyloučených položek na tlačítko Vyčistit.

 6. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na tlačítko Ano.

 7. V okně Nastavení klikněte na tlačítko Zavřít.

Vylučte URL nebo doménu ze sledování

Produkt Norton se zapnutou funkcí Sledování adres URL aplikací sleduje všechny aplikace, které jsou nainstalovány ve vašem počítači, a blokuje přístup škodlivých webů k vašemu počítači.
Funkce Prevence narušení používá rozsáhlý seznam signatur útoků, pomocí kterého detekuje a blokuje podezřelé weby. V některých případech mohou být neškodné webové stránky identifikovány jako podezřelé, protože má podobnou signaturu útoku. Pokud obdržíte oznámení o možném útoku a víte, že webová stránka nebo doména aktivující oznámení je bezpečná, můžete ji vyloučit ze sledování.

Vyloučit adresu URL nebo doménu ze zasílání výstrah

 1. V oznámení výstrahy klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

 2. V okně Historie zabezpečení - upřesnit klikněte na možnost Odblokovat adresu URL.

Vyloučit adresu URL nebo doménu z používání produktu Norton

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall nebo Síť.

 4. Klikněte na kartu Ochrana před narušením a ochrana prohlížeče.

 5. V části Prevence narušení klikněte v řádku Vyloučení ze sledování adres URL aplikací na tlačítko Konfigurovat.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte URL nebo název domény, které chcete vyloučit ze sledování.

 7. Pokud chcete upravit nebo odebrat URL nebo doménu, udělejte následující:

  • Vyberte URL nebo doménu ze seznamu a klikněte na tlačítko Upravit. Upravte adresu URL nebo název domény.

  • Vyberte URL nebo doménu, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v15471442
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021