Jiné produkty

Výstrahy aplikace Norton Family

 

Funkce dohledu nad textovými zprávami a blokování hovorů jsou v systému Android momentálně zakázány.

V závislosti na nastavené úrovni dohledu vás aplikace informuje Norton Family, pokud dítě v zařízení nedodržuje domácí pravidla. Můžete například obdržet výstrahy, pokud se vaše dítě pokusí navštívit blokované webové stránky.

Když obdržíte výstrahu, můžete zvolit, jakou akci chcete provést. Pokud se dítě například pokusí navštívit zablokovanou webovou stránku, můžete mu její zobrazení povolit a přidat ji do seznamu povolených webů.

Výstrahy jsou seskupeny podle jednotlivých dětí. Můžete tak lépe zjistit, kdo provedl akci, které byla příčinou generování výstrahy. Oranžový vykřičník ( ) na profilovém avataru vašeho dítěte označuje:
 • V žádném zařízení, které dítě používá, není nainstalována aplikace Norton Family.

 • Dítě není přiřazeno k žádnému zařízení.

Zelená značka u ikony dítěte značí, že dítě je právě online. Pokud dítě odešle zprávu nebo žádost o povolení, zobrazí se u výstrahy ikona zprávy. Kliknutím na ikonu zprávy si můžete příslušnou zprávu přečíst.

Nahlášená doba aktivity vychází z časového pásma nastaveného v profilu. Pokud se například nacházíte v New Yorku (časové pásmo EST), zatímco dítě je v Kalifornii (časové pásmo PST), je doba aktivity uvedena pro časové pásmo EST.

K zobrazení výstrah a zprávy o aktivitě můžete použít webové stránky Norton nebo aplikaci Norton Family pro rodiče. Pokud používáte zařízení se systémem Android, můžete aktivovat možnost pro oznámení aplikace s funkcí rodičovského zámku na obrazovce s úpravou profilu dítěte a nechat si tak rychle zasílat výstrahy týkající se aktivit spojených s dohledem nad dobou používání a neoprávněnými změnami obsahu.

Webové stránky Norton

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Klikněte na kartu Výstrahy.

 3. V rozbalovacím seznamu vyberte dítě, u něhož chcete filtrovat upozornění. Ve výchozím nastavení se zobrazí upozornění ze všech zařízení za posledních 30 dní.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li provést nějakou akci nebo vyjádřit nesouhlas s výstrahou, klikněte na ikonu dalších možností a potom vyberte příslušnou možnost.
  • Chcete-li výstrahu odebrat, klikněte na ikonu dalších možností a potom na příkaz Odstranit.
 5. Chcete-li nastavení oznámení změnit, postupujte následujícím způsobem:

  • Klikněte na dítě, jehož nastavení chcete spravovat.

  • Klikněte na možnost Zobrazit profil.

  • V části Nastavení oznámení o aktivitě dítěte vyberte aktivity, na které chcete být upozorňováni.

  • Chcete-li přijímat oznámení v zařízení se systémem Android, nastavte přepínač Zapnuto/Vypnuto v části Oznámení aplikace s funkcí rodičovského zámku do polohy Zapnuto.

Aplikace Rodičovská kontrola Norton Family pro systém Android

 1. Otevřete aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku v rodičovském režimu.

 2. Klepněte na dítě, jehož nastavení chcete spravovat.

 3. Přejděte na kartu Výstrahy.

 4. Klepněte na výstrahu a podnikněte příslušné opatření.

 5. Chcete-li výstrahu odebrat, klepněte na zaškrtávací políčko a potom na možnost Odstranit výstrahy.

 6. Chcete-li změnit nastavení oznámení, klepněte na možnost Pravidla > Upozornit rodiče, když a vyberte aktivity, na které chcete být upozorňováni.

 7. Chcete-li přijímat oznámení v zařízení se systémem Android, aktivujte možnost v části Oznámení aplikace s funkcí rodičovského zámku.

Aplikace Norton Family pro systém iOS

 1. Otevřete aplikaci Norton Family pro rodiče.

 2. Klepněte na ikonu zvonku .
 3. Klepnutím na výstrahu zjistěte více informací a podnikněte příslušné opatření.

 4. Přejděte na obrazovku Výstrahy a aktualizujte seznam.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v117721650
Operační systém: windows,android,ios
Poslední úprava: 12. 12. 2021