Jiné produkty

Při prověřování nebyla zjištěna žádná hrozba

Pokud při prověřování počítače nebyla zjištěna žádná hrozba, pravděpodobnost, že byl počítač infikován, je nižší. K přesměrování webového prohlížeče na jiné webové stránky může docházet z mnoha jiných důvodů. Podle tohoto postupu zkontrolujte správnost nastavení.

KROK 1

Vyhledání nesprávného nastavení serveru DNS

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  control

 3. Klikněte na ikonu Síť a Internet a poté na možnost Centrum síťových připojení a sdílení. V levém podokně klikněte na položku Změnit nastavení adaptéru.

  V systému Windows XP: Dvakrát klikněte na ikonu Síťová připojení.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér, který je momentálně aktivní, a potom klikněte na možnost Vlastnosti.

  Pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Pokračovat.

 5. V okně Vlastnosti síťového připojení v části „Toto připojení využívá následující položky" klikněte na možnost Internetový protokol (TCP/IP) nebo na Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4).

 6. Klikněte na položku Vlastnosti.

 7. V okně Vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP) na kartě Obecné zkontrolujte nastavení serveru DNS.

  • Pokud je vybrán přepínač Použít následující adresy serverů DNS, zkontrolujte adresy serverů. Ujistěte se, zda jsou zobrazené adresy serverů DNS stejné jako ty, které vám poskytl poskytovatel připojení k Internetu nebo správce sítě.

  • Pokud adresa serveru DNS začíná 85.255.11x.x, je pravděpodobné, že mezipaměť DNS byla modifikována jako výsledek útoku pharming.

KROK 2

Oprava nesprávného nastavení hostitelských souborů systému Windows

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Nahraďte písmeno příslušné jednotky, pokud C : není systémovou jednotkou.

 3. U každého nalezeného souboru hostitele klepněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte možnost Otevřít v programu nebo Otevřít.

 4. V seznamu programů dvakrát klikněte na nástroj Poznámkový blok.

  Obsah souboru hostitele se může podobat následujícímu oknu:

 5. Odstraňte všechny řádky v souboru hostitele, které nezačínají znakem # (s výjimkou řádku „127.0.0.1 localhost").

 6. V nabídce Soubor klikněte na položku Uložit.

KROK 3

Kontrola nastavení proxy

  Pokud jste pro připojení k internetu v počítači nekonfigurovali použití serveru proxy, tento krok můžete vynechat.

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  inetcpl.cpl

 3. V okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartě Připojení na možnost Nastavení místní sítě.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud servery proxy nepoužíváte, nebo s jejich problematikou nejste obeznámeni, ujistěte se, že volba Používat server proxy pro síť LAN není zaškrtnutá.

  • Pokud proxy server používáte, zkontrolujte správnost nastavení.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V okně Možnosti internetu klikněte na tlačítko Použít, a poté na tlačítko OK.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100816010815EN
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 19. 11. 2019