Jiné produkty

Řešení problémů se stahováním nástroje Norton Power Eraser

Ke spuštění aplikace Norton Power Eraser je nutný přístup k Internetu. Nesprávné nastavení serveru DNS nebo souboru hostitelů systému Windows může způsobit zablokování přístupu počítače k Internetu. Pokuste se přístup k Internetu obnovit opravením nastavení serveru proxy, DNS nebo souboru hostitelů systému Windows.

KROK 1

Kontrola nastavení proxy

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  inetcpl.cpl

 3. V okně Vlastnosti Internetu klikněte na kartě Připojení na možnost Nastavení místní sítě.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud servery proxy nepoužíváte, nebo s jejich problematikou nejste obeznámeni, ujistěte se, že volba Používat server proxy pro síť LAN není zaškrtnutá.

  • Pokud proxy server používáte, zkontrolujte správnost nastavení.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V okně Možnosti internetu klikněte na tlačítko Použít, a poté na tlačítko OK.

KROK 2

Vyhledání nesprávného nastavení serveru DNS

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  control

 3. Klikněte na ikonu Síť a Internet a poté na možnost Centrum síťových připojení a sdílení. V levém podokně klikněte na položku Změnit nastavení adaptéru.

  V systému Windows XP: Dvakrát klikněte na ikonu Síťová připojení.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na síťový adaptér, který je momentálně aktivní, a potom klikněte na možnost Vlastnosti.

  Pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Pokračovat.

 5. V okně Vlastnosti síťového připojení v části „Toto připojení využívá následující položky" klikněte na možnost Internetový protokol (TCP/IP) nebo na Internetový protokol verze 4 (TCP/IPv4).

 6. Klikněte na položku Vlastnosti.

 7. V okně Vlastnosti internetového protokolu (TCP/IP) na kartě Obecné zkontrolujte nastavení serveru DNS.

  • Pokud je vybrán přepínač Použít následující adresy serverů DNS, zkontrolujte adresy serverů. Ujistěte se, zda jsou zobrazené adresy serverů DNS stejné jako ty, které vám poskytl poskytovatel připojení k Internetu nebo správce sítě.

  • Pokud adresa serveru DNS začíná 85.255.11x.x, je pravděpodobné, že mezipaměť DNS byla modifikována jako výsledek útoku pharming.

KROK 3

Oprava nesprávného nastavení hostitelských souborů systému Windows

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit .

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc\

  Nahraďte písmeno příslušné jednotky, pokud C : není systémovou jednotkou.

 3. U každého nalezeného souboru hostitele klikněte pravým tlačítkem na soubor a vyberte možnost Otevřít v programu nebo Otevřít.

 4. V seznamu programů dvakrát klikněte na nástroj Poznámkový blok.

  Obsah souboru hostitele se může podobat následujícímu oknu:

 5. Odstraňte všechny řádky v souboru hostitele, které nezačínají znakem # (s výjimkou řádku „127.0.0.1 localhost").

 6. V nabídce Soubor klikněte na položku Uložit.

 7. Zkontrolujte, zda se dokážete připojit k internetu.

KROK 4

Stažení a spuštění aplikace Norton Power Eraser

 1. Stažení Norton Power Eraser.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Jako umístění vyberte Plocha a poté klikněte na možnost Uložit.

 4. Nástroj Norton Power Eraser spustíte dvojklikem na soubor NPE.exe.

  Pokud se zobrazí výzva Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Ano nebo Pokračovat.

 5. Přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Přijmout.

 6. V okně Norton Power Eraser klikněte na ikonu Prověřit případná rizika.

 7. Výchozí nastavení nástroje Norton Power Eraser provádí prověřování na přítomnost rootkitu a vyžaduje restartování systému. Pokud se objeví výzva k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat. Pokud nechcete provést prověření rootkitů, přejděte do Nastavení a zrušte možnost Včetně prověření rootkitů (Vyžaduje restart systému).

 8. Po restartování počítače je prověřování spuštěno automaticky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odhalilo prověření nějakou hrozbu?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100815103914EN
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 28. 06. 2020