Jiné produkty

Řešení problémů se spuštěním počítače

K tomuto problému obvykle dochází kvůli hrozbám nebo nežádoucím aplikacím. Chcete-li problém vyřešit, restartujte počítač v nouzovém režimu se sítí a spusťte prověřování pomocí nástroje Norton Power Eraser.

KROK 1

Spusťte počítač v nouzovém režimu se sítí

 1. Ukončete všechny programy.

 2. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 3. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  msconfig

  Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano nebo Pokračovat.

 4. V okně Konfigurace systému zaškrtněte na kartě Spuštění možnost Bezpečné spuštění a vyberte možnost Síť.

  V systému Windows XP: V okně Nástroj pro konfiguraci systému vyberte na kartě BOOT.INI možnost /SAFEBOOTSíť.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Až budete vyzváni k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat.

  Počítač se restartuje v nouzovém režimu se sítí.

KROK 2

Stažení a spuštění aplikace Norton Power Eraser

 1. Stažení Norton Power Eraser.

 2. Klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Jako umístění vyberte Plocha a poté klikněte na možnost Uložit.

 4. Nástroj Norton Power Eraser spustíte poklepáním na soubor NPE.exe.

  Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano nebo Pokračovat.

 5. Přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Přijmout.

 6. V okně Norton Power Eraser klikněte na ikonu Prověřit případná rizika.

 7. Výchozí nastavení nástroje Norton Power Eraser provádí prověřování na přítomnost rootkitu a vyžaduje restartování systému. Pokud se objeví výzva k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat. Pokud nechcete do prověřování zjišťování rootkitu zahrnout, přejděte do Nastavení a zrušte možnost Provést prověřování nástrojů rootkit (vyžaduje restartování počítače).

 8. Po restartování počítače je prověřování spuštěno automaticky. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

KROK 3

Restartujte počítač v normálním režimu

 1. Ukončete všechny programy.

 2. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 3. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  msconfig

  Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano nebo Pokračovat.

 4. V okně Konfigurace systému na kartě Spuštění počítače zrušte zaškrtnutí možnosti Bezpečné spuštění.

  V systému Windows XP: V okně Nástroj pro konfiguraci systému na kartě BOOT.INI zrušte zaškrtnutí možnosti /SAFEBOOT.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Až budete vyzváni k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat.

  Počítač bude restartován v normálním režimu, což může trvat několik minut.

  Pokud problém přetrvá, prověřte počítač pomocí nástroje Norton Bootable Recovery Tool.

KROK 4

Prověřte počítač pomocí nástroje Norton Bootable Recovery Tool

 • Nástroj Norton Bootable Recovery Tool umožňuje spustit počítač z disku DVD nebo zařízení USB a prověřit počítač. Nástroj Norton Bootable Recovery Tool je nutné stáhnout a vytvořit na disku DVD nebo zařízení USB.

  Chcete-li vytvořit a spustit nástroj Norton Bootable Recovery Tool, potřebujete:

  • Prázdný disk DVD nebo prázdné zařízení USB

  • Přístup k dalšímu počítači s přístupem k internetu, ze kterého si můžete stáhnout a vytvořit nástroj Norton Bootable Recovery Tool na disku DVD nebo zařízení USB.

  Přejděte na stránku stahování nástroje Norton Bootable Recovery Tool a vyberte svůj jazyk. Dozvíte se další informace o tom, jak používat nástroj Norton Bootable Recovery Tool.

Pokud nelze počítač spustit ani po provedení těchto kroků, obraťte se na výrobce počítače.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100815092745EN
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 28. 06. 2020