Jiné produkty

Export nebo import informací z položky Historie zabezpečení

Aplikace Norton umožňuje export událostí historie zabezpečení do souboru. Události Historie zabezpečení je možné exportovat a ukládat a ve volném čase si je potom prohlížet.

Například můžete události zabezpečení analyzovat v určitý den. Můžete použít možnost Rychlé hledání, chcete-li získat seznam všech položek souvisejících s určitým bezpečnostním rizikem. Možnost Export můžete použít k uložení seznamu v protokolu Historie zabezpečení. Soubor lze později importovat do souboru protokolu a data analyzovat.

Historie zabezpečení informace ukládá v samostatném souboru. Pokud velikost souboru dosáhne limitu maximální velikosti, informace týkající se nové události přepíší informace týkající se starších událostí. Protokol lze exportovat pravidelně, chcete-li uchovat kompletní informace Historie zabezpečení.

Soubor protokolu lze uložit v jednom z následujících formátů souboru:

 • Protokolovací soubory historie zabezpečení (.mcf)

  Formát souboru .mcf je formát protokolovacích souborů historie zabezpečení a jde o patentovaný formát společnosti Symantec.

  Používáte-li tento typ souboru, můžete soubor zobrazit pouze v okně Historie zabezpečení.

 • Textové soubory (.txt)

  Data jsou uložena ve formátu textu odděleném čárkami.

  Používáte-li tento typ souboru, můžete soubor externě otevřít a zobrazit bez použití Historie zabezpečení.

Importovat můžete pouze soubory protokolu s příponou .mcf. Importujete-li soubor protokolu, zobrazí se exportovaný seznam informací Historie zabezpečení v souboru protokolu. Seznam nahradí aktuální seznam událostí zabezpečení. Můžete vybrat možnost v rozevíracím seznamu Zobrazit a zobrazit si podrobnosti specifické pro danou možnost, které jsou uloženy v souboru protokolu. Chcete-li vrátit zpět aktuální seznam Historie zabezpečení, je nutné klepnout na odkaz Zavřít soubor: název_souboru.mcf.

Export informací Historie zabezpečení

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na možnost Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevírací nabídce Zobrazit jednu z možností.

 4. Klepněte na možnost Export.

 5. V dialogovém okně Uložit jako, které se zobrazí, přejděte do umístění a zadejte název souboru.

  Název kategorie v rozevíracím seznamu Zobrazit se zobrazí jako výchozí název souboru. Můžete zadat libovolný název souboru.

 6. V poli Uložit jako typ vyberte formát, ve kterém chcete soubor protokolu uložit.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Import informací Historie zabezpečení

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na možnost Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení klepněte na položku Import.

 4. V dialogovém okně Otevřít, které se zobrazí, přejděte do složky obsahující soubor, který chcete importovat.

 5. Vyberte soubor .mcf a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Soubory protokolu ve formátu .mcf lze otevřít pouze v okně Historie zabezpečení. Soubory protokolu ve formátu .txt lze otevřít a zobrazit externě bez použití Historie zabezpečení.

  V režimu importu nelze informace upravovat. Například není možné protokoly vyčistit. Aktuální seznam Historie zabezpečení můžete vrátit zpět zavřením souboru.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v15967289_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 22. 08. 2018