Jiné produkty

Zásady rušení přihlášení k odběru produktů Norton a vracení peněz

Pokud chcete požádat o vrácení peněz, neváhejte se obrátit na pracovníky zákaznických služeb a podpory. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o zrušení přihlášení k odběru a vrácení peněz. Žádost o vrácení peněz můžete také odeslat prostřednictvím webu zde. Než o vrácení peněz požádáte, doporučujeme vám projít si zásady rušení přihlášení k odběru a vracení peněz.

Jaké jsou zásady rušení přihlášení k odběru a peněžní náhrady?

 • Pokud nejste se zakoupeným produktem spokojeni, informujte nás. Na základě našich zásad můžete mít nárok na vrácení peněz. Platí však určitá omezení, a proto si prostudujte podmínky uvedené níže. Tyto zásady platí nezávisle na tom, jaká práva vám náleží ze zákona.

 • Nelze vrátit poštovné, balné a daně. Výjimkou jsou některé státy a země, kde je vrácení těchto položek možné.

 • Souhlasíte, že pokud vrátíte produkt Norton a/nebo obdržíte vrácené peníze, odinstalujete a odstraníte všechny kopie softwaru z vašeho (vašich) zařízení. Společnost Symantec může licenci dle vlastního uvážení deaktivovat, aby ji nebylo možné nadále využívat.

 • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například App store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se zrušení přihlášení k odběru, vrácení produktu a nároku na vrácení peněz. Další informace jsou uvedeny v podmínkách nabídky.

Zrušení přihlášení k odběru

 • Přihlášení k odběru můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit k účtu Můj Norton a VYPNOUT nastavení automatického obnovení, případně můžete kontaktovat pracovníky zákaznických služeb a podpory.

 • Poznámka: Případnou žádost o zrušení přihlášení k odběru je dobré podat několik dnů před datem naúčtování poplatku za automatické obnovení, aby mohla být zpracována a poplatek nebyl naúčtován.

 • Pokud přihlášení k odběru zrušíte, nebude automaticky obnoveno. Ochranu však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • Sady přihlášení k odběru Norton a/nebo LifeLock:

  • Pokud jste si zakoupili sadu (neboli balíček více přihlášení k odběru), můžete jedno nebo celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu kdykoli zrušit.

  • Pokud zrušíte přihlášení k odběru pouze jedné součásti sady, zůstanou ostatní stávající přihlášení k odběru nadále v platnosti, ale dojde ke změně příslušné ceny za roční nebo měsíční obnovení. Chcete-li se podívat, jaké jsou stávající ceny za přihlášení k odběru a za obnovení, přejděte na stránku s cenami za obnovení. Pokud není takový odkaz pro vaši zemi k dispozici, kontaktujte pracovníky zákaznických služeb a podpory telefonicky.

  • Pokud zrušíte celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu, budete moci ochranu nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili, ale automatické obnovení na další období již neproběhne.

  • V souladu s níže uvedenou částí Peněžní náhrady můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • S výjimkou Japonska platí, že pokud jste si přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, nebudete moci službu Virus Protection Promise po zrušení přihlášení k odběru již využívat.

Zrušení přihlášení k odběru  -  pouze Nizozemsko

 • Přihlášení k odběru můžete kdykoli zrušit. Stačí se přihlásit k účtu Můj Norton a VYPNOUT nastavení automatického obnovení, případně můžete kontaktovat pracovníky služeb pro členy.

 • Případnou žádost o zrušení přihlášení k odběru je dobré podat několik dnů před datem naúčtování poplatku za automatické obnovení, aby mohla být zpracována a poplatek nebyl naúčtován.

 • Pokud přihlášení k odběru po uplynutí prvního období zrušíte, bude přihlášení k odběru ukončeno a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc.

 • Jestliže zrušíte přihlášení k odběru před uplynutím prvního období, nebude přihlášení k odběru automaticky obnoveno. Ochranu však budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili. V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít nárok na vrácení peněz.

 • Sady přihlášení k odběru Norton:

  • Pokud jste si zakoupili sadu přihlášení k odběru Norton (neboli balíček více přihlášení k odběru), můžete jedno nebo celý balíček přihlášení k odběru tvořících sadu kdykoli zrušit.

  • Pokud zrušíte přihlášení k odběru pouze jedné součásti sady, zůstanou ostatní stávající přihlášení k odběru nadále v platnosti, ale dojde ke změně příslušné ceny za roční nebo měsíční obnovení. Podívejte se na stávající ceny za přihlášení k odběru a obnovení zde, a pokud není příslušný odkaz pro vaši zemi k dispozici, kontaktujte telefonicky pracovníky zákaznických služeb a podpory.

  • Pokud zrušíte celý balíček přihlášení k odběru Norton tvořících sadu po uplynutí prvního období, budou všechna přihlášení k odběru Norton v dané sadě ukončena a budete mít právo na vrácení poměrné částky s tím, že výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Jestliže zrušíte celý balíček přihlášení k odběru Norton tvořících sadu před uplynutím prvního období, budete moci ochranu nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili, ale automatické obnovení již neproběhne.

  • V souladu s našimi zásadami peněžní náhrady uvedenými níže můžete mít také nárok na vrácení peněz.

 • Pokud jste si přihlášení k odběru zakoupili v maloobchodě a na základě zapnutí automatického obnovení pro dané přihlášení k odběru jste získali nárok na službu Virus Protection Promise, nebudete moci službu Virus Protection Promise po zrušení přihlášení k odběru již využívat.

Pokud potřebujete pomoc nebo další podrobnosti, kontaktujte pracovníky služeb pro členy.

Peněžní náhrady: Roční a měsíční přihlášení k odběru

Roční přihlášení k odběru Norton, LifeLock nebo Norton LifeLock (minimálně jeden rok nebo trvalá licence):

 • Nejsou-li v těchto zásadách uvedeny jiné výjimky, máte na základě naší šedesátidenní záruky vrácení peněz při zakoupení ročního přihlášení k odběru nárok na vrácení peněz, a to v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu.

 • Při každém ročním obnovení přihlášení k odběru vzniká nárok na vrácení poplatku za roční obnovení, pokud je žádost podána do 60 dnů od jeho naúčtování (tj. od data naúčtování poplatku za obnovení). Lze vrátit pouze poplatky zaplacené za aktuálně platné období přihlášení k odběru.

 • Při zakoupení ročního přihlášení k odběru služby Norton Virus Removal Assurance máte nárok na vrácení peněz v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu. Pokud je však služba Norton Virus Removal Assurance v době nákupu nabízena v sadě s jiným produktem Norton, pak se budou na službu Norton Virus Removal Assurance vztahovat stejné zásady zrušení přihlášení k odběru, vrácení peněz a peněžní náhrady jako na druhý produkt Norton nabízený v této sadě.

 • Při zakoupení ročního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk máte nárok na vrácení peněz v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu, nebo (v případě ročního obnovení) do 60 dnů od data naúčtování poplatku za obnovení. V obou případech však platí, že služby nesmí být v příslušném období již používány.

Měsíční přihlášení k odběru (s obnovováním každý měsíc):

 • V případě zakoupení ročního přihlášení k odběru Norton máte nárok na vrácení peněz, pokud žádost podáte do 14 dnů od data nákupu. Pokud přihlášení k odběru zrušíte, nebude další měsíc automaticky obnoveno, ale ochranu budete moci nadále využívat po zbytek stávajícího období přihlášení k odběru, za které jste již zaplatili.

 • Při zakoupení měsíčního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk máte nárok na vrácení peněz v případě, že podáte žádost do 14 dnů od data nákupu, nebo (v případě měsíčního obnovení) do 14 dnů od data naúčtování poplatku za obnovení. V obou případech však platí, že služby nesmí být v příslušném období již používány.

 • Podrobnosti týkající se vrácení peněz za měsíční přihlášení k odběru produktu Norton Core najdete v podrobnostech o směrovači Norton Core WiFi Router níže.

V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například App store, služby, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení produktu a peněžní náhradu. Další informace jsou uvedeny v podmínkách nabídky.

Pokud potřebujete pomoc, neváhejte se obrátit na pracovníky služeb pro členy. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz. Žádost o vrácení peněz můžete také odeslat prostřednictvím webu zde.

Norton Core Wifi Router

 • Jestliže jste zakoupili produkt Norton Core WiFi Router na webu Norton.com, máte nárok na vrácení peněz, pokud podáte žádost do 30 dnů od obdržení zásilky. Podrobné informace o postupu při vracení produktu a podávání žádosti o vrácení peněz naleznete v části věnované záruce vrácení peněz v licenční smlouvě Norton, případně můžete kontaktovat pracovníky podpory a služeb pro členy.

 • Pokud se u produktu Norton Core WiFi Router během 1) jednoho roku od data původního odeslání při nákupu na webu Norton.com nebo 2) jednoho roku od data původního nákupu při nákupu u autorizovaného prodejce společnosti Symantec vyskytne vada nebo produkt přestane fungovat, naleznete informace o možném řešení v podmínkách omezené záruky na hardware.

 • Jestliže došlo k automatickému obnovení přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, máte nárok pouze na vrácení poplatku za první měsíc přihlášení k odběru, a to pouze v případě, že nás kontaktujete do 14 dnů od naúčtování poplatku za první měsíc přihlášení k odběru. Poplatky zaplacené za další měsíce nebudou u měsíčního přihlášení k odběru vráceny.

 • V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například App store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně), mohou platit odlišné podmínky týkající se nároku na vrácení peněz. Jestliže jste si produkt Norton Core WiFi Router zakoupili u třetí strany, je třeba jej vrátit na místo nákupu, přičemž budou platit zásady peněžní náhrady této třetí strany.

Neváhejte se obrátit na pracovníky zákaznických služeb a podpory. Jedná se o nejrychlejší způsob podání žádosti o vrácení peněz.

Norton Virus Protection Promise

Služba Virus Protection Promise zahrnuje službu odstraňování virů poskytovanou expertem z týmu Norton. Může být k dispozici u následujících opravňujících přihlášení k odběru: plány Norton 360 (včetně produktu LifeLock),Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device) a všechny plány Norton 360 (včetně produktu LifeLock). Ve výjimečných případech, kdy se nám nepodaří odstranit vir z počítače PC či Mac a/nebo zařízení se systémem Android či iOS, můžete mít nárok na vrácení peněz za přihlášení k odběru Norton. Při uplatňování nároku na vrácení peněz platí následující podmínky:

 • Pokud nemáte přihlášení k odběru produktu Small Business, je nutné zakoupit, obnovit nebo upgradovat opravňující přihlášení k odběru přímo na stránce Norton.com nebo se přihlásit ke službě automatického obnovení u společnosti Symantec pro opravňující přihlášení k odběru.

 • Vrácení peněz bude provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období opravňujícího přihlášení k odběru. Jestliže jste si zakoupili sadu (opravňující přihlášení k odběru spolu s jinou nabídkou), bude vrácení peněz omezeno na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu opravňujícího přihlášení k odběru Norton za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za danou sadu. V případě, že zakoupená sada obsahuje opravňující přihlášení k odběru a produkt jiné značky než Norton, bude vrácení peněz omezeno pouze na výrobcem doporučenou maloobchodní cenu opravňujícího přihlášení k odběru Norton za aktuální období a nepřekročí celkovou cenu zaplacenou za danou sadu. Pokud byla služba Virus Protection Promise poskytnuta jakou součást ročního bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus při nákupu produktu Norton Core, není vrácení peněz možné. Jestliže jste si však původně zakoupili opravňující přihlášení k odběru a příslušné období se v rámci nabídky upgradu připočte k období bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za poslední období původního opravňujícího přihlášení k odběru. Vrácená částka se bude rovnat částce mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz;

 • Pokud jste přihlášení k odběru Norton zakoupili od prodejce, je nutný doklad o koupi;

 • Společnost Symantec nenese odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry a neposkytuje za ně žádnou náhradu;

 • Dostupnost a rozsah služby Virus Protection Promise mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.

Další podrobnosti naleznete na adrese www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Norton Virus Protection Promise ve vaší oblasti.

Služba Norton Virus Protection Promise pro produkt Norton Core

Uživatel s přihlášením k odběru produktu Norton Core Security Plus má nárok na službu Virus Protection Promise.

 • V případě, že se odborníkovi z týmu Norton nepodaří odstranit vir z počítače PC či Mac, chytrého telefonu nebo tabletu zákazníka, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za aktuální období přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus;

 • Pokud byla služba Virus Protection Promise poskytnuta jakou součást ročního bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus při nákupu produktu Norton Core, vrácení peněz není možné;

 • Jestliže jste si zakoupili opravňující přihlášení k odběru a příslušné období se v rámci nabídky upgradu připočte k období bezplatného přihlášení k odběru produktu Norton Core Security Plus, bude vrácení peněz provedeno na základě skutečné ceny zaplacené za poslední období původního opravňujícího přihlášení k odběru.

SLUŽBA NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE A PŘÍSLUŠNÝ NÁROK NA PENĚŽNÍ NÁHRADU SE VZTAHUJE POUZE NA POČÍTAČE PC A MAC A/NEBO CHYTRÉ TELEFONY SE SYSTÉMEM ANDROID ČI IOS, NIKOLI NA ZAŘÍZENÍ TYPU IOT (INTERNET OF THINGS, INTERNET VĚCÍ), JAKO JSOU TELEVIZORY, KAMERY, TERMOSTATY, LEDNICE NEBO DĚTSKÉ CHŮVIČKY.

Vrácená částka se bude rovnat částce mimo slev nebo vrácených peněz a poštovného, manipulačních poplatků a příslušných daní, kromě států a zemí, kde jsou poštovné, manipulační poplatky a daně předmětem vrácení peněz. Vrácení peněz se nevztahuje na jakékoli škody způsobené následkem viru.

Další podrobnosti naleznete na stránce www.norton.com/guarantee, kde můžete zobrazit podmínky služby Norton Virus Protection Promise ve vaší oblasti.

Výjimky ze zásad zrušení přihlášení k odběru a vrácení peněz

 • Záruka vrácení peněz v rámci zásad zrušení a vrácení peněz se nevztahuje na nákup následujících položek:

  • Neprodejné verze softwaru (NFR)

  • Některé produkty Norton LifeLock nabízené v sadě s produkty jiné značky

  • Některé nákupy uskutečněné prostřednictvím třetí strany (například App store, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele a podobně)

  • Opětovné nákupy stejného produktu , za který již byly dříve vráceny peníze

  • Služby Norton, které již byly nastaveny nebo uplatněny

  • Nákupy uskutečněné v obchodě Apple® App Store

 • Tyto zásady zrušení a vracení peněz se nevztahují na produkty společnosti Symantec pro malé podniky.

Pokud jste osoba nebo organizace osvobozená od daně a byla vám naúčtována daň, můžete mít nárok na vrácení příslušné daně. Informace o zásadách vracení naleznete v zásadách vracení produktů společnosti Symantec zakoupených v obchodě pro podniky, v příslušném certifikátu licence či kupní smlouvě nebo je získáte u podpory produktů společnosti Symantec pro podniky.

Právo na odstoupení platné pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku

 • V rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu po dobu 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Tato možnost se nazývá „Období pro odstoupení od smlouvy".

 • Další informace naleznete v článku Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy k produktu Norton.

Potřebuji pomoc

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100113164023EN
Operační systém: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Poslední úprava: 16. 01. 2020