Jiné produkty

Pravidla Nortonu pro stornování a vracení peněz

Můžete změnit názor nebo se mohou změnit vaše potřeby, a k tomu slouží naše zásady rušení přihlášení k odběru a vracení peněz, i když bychom byli smutní, kdybyste odešli.

V případě, že byly nákup nebo fakturace uskutečněny prostřednictvím třetí strany (například obchodu s aplikacemi, poskytovatele služeb, maloobchodníka apod.), mohou platit odlišné podmínky týkající se zrušení přihlášení k odběru, vrácení produktu a nároku na peněžní náhradu. Další informace jsou uvedeny v podmínkách nabídky.

Tyto zásady platí nezávisle na tom, jaká práva vám náleží ze zákona.

Zastavení automatického obnovování přihlášení k odběru

Jak zastavit automatické obnovování přihlášení k odběru a poplatky za obnovení?
Před dnem, kdy vám má být účtována platba, postupujte takto:
 • Kontaktujte nás nebo

 • Přihlaste se ke svému účtu a poté:

  • Navštivte kartu Moje přihlášení k odběru

  • Klikněte na Zrušit obnovení předplatného nebo Správa obnovení vedle předplatného, které už nechcete obnovovat.

  • Potvrďte zrušení.

Pro obyvatele Japonska, Koreje, Číny, Hongkongu a Tchaj-wanu

Pokud vaše číslo objednávky začíná na APXXXXXXXX nebo NPXXXXXXXXX nebo pokud máte produkt Norton 360 Standard Plus, vypněte automatické obnovení přihlášení k odběru podle výše uvedených pokynů.

Pokud číslo objednávky začíná na SY nebo NS, klikněte dole na odkaz a vypněte automatické obnovení. Budete potřebovat číslo původní objednávky a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste použili při objednávce.
* Číslo původní objednávky najdete v e-mailu, který jsme vám poslali při dokončení prvního nákupu.

Japonsko   Korea   Čína   Hongkong   Tchaj-wan

Obvykle trvá několik hodin, než se vaše žádost projeví.

Následky zastavení automatického obnovování přihlášení k odběru:

 • Vaše přihlášení k odběru bude pokračovat až do konce již zaplaceného období platnosti, po kterém skončí a automaticky se neobnoví.

 • Jakékoli výhody spojené s automatickým obnovováním přihlášení k odběru mohou skončit, když přestanete přihlášení k odběru automaticky obnovovat.

Doplňková přihlášení k odběru:
 • V případě doplňkových přihlášení k odběru propojených s hlavním přihlášením k odběru se zrušením obnovení hlavního přihlášení k odběru zruší také obnovení doplňkových přihlášení k odběru.

 • Zrušením obnovení doplňkových přihlášení k odběru se však nezruší obnovení hlavního přihlášení k odběru a cena za obnovení bude odpovídajícím způsobem upravena.

Zrušení smlouvy o přihlášení k odběru a žádost o peněžní náhradu

Za následujících podmínek můžete zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu. Při zrušení musíte odinstalovat a odstranit všechny kopie softwaru ze svých zařízení.
Roční přihlášení k odběru (minimálně jeden rok):
 • Na základě naší šedesátidenní záruky vrácení peněz při zakoupení ročního přihlášení k odběru máte nárok na úplnou peněžní náhradu, a to v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu.

 • V případě ročního obnovení je také možné požádat o úplnou peněžní náhradu do 60 dní ode dne vyúčtování.

 • Při zakoupení ročního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 1 zařízení nebo služby Privacy Monitor Assistant máte nárok na úplnou peněžní náhradu v případě, že je žádost podána do 60 dnů od data nákupu, nebo (v případě ročního obnovení) do 60 dnů od data vyúčtování. V obou případech však platí, že služby doposud nesměly být využity.

Měsíční přihlášení k odběru (s obnovováním každý měsíc):
 • V případě zakoupení měsíčního přihlášení k odběru máte nárok na úplnou peněžní náhradu, pokud je žádost podána do 14 dnů od data nákupu.

 • Vrácení peněz se nevztahuje na následná měsíční obnovení.

 • Při zakoupení měsíčního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 3 zařízení nebo služby Privacy Monitor Assistant máte nárok na úplnou peněžní náhradu v případě, že je žádost podána do 14 dnů od data nákupu, nebo (v případě měsíčního obnovení) do 14 dnů od data vyúčtování. V obou případech však platí, že služby doposud nesměly být využity.

Doplňková přihlášení k odběru (propojená s hlavním přihlášením k odběru):
 • Zrušení smlouvy o hlavním přihlášení k odběru:

  • Tím se zruší vaše smlouva o hlavním přihlášení k odběru a současně všechna propojená doplňková přihlášení k odběru. Stejná práva na peněžní náhradu platí pro vaši smlouvu o hlavním přihlášení k odběru a všechna propojená doplňková přihlášení k odběru.

 • Zrušení smlouvy o doplňkovém přihlášení k odběru:

  • Bude zrušeno pouze doplňkové přihlášení k odběru, které chcete zrušit. Budou platit výše uvedená práva na peněžní náhradu, ale pouze pro smlouvu o doplňkovém přihlášení k odběru, kterou rušíte a za kterou žádáte o peněžní náhradu.

Zkušební přihlášení k odběru (pokud je k zahájení bezplatné zkušební verze vyžadována platební metoda):
 • Zkušební verze ročního přihlášení k odběru:

  • Pokud nezrušíte zkušební verzi, budete mít nárok na úplnou peněžní náhradu poplatku za přihlášení k odběru za první rok po ukončení zkušebního období a poté každého dalšího ročního poplatku za obnovení, pokud o to požádáte do 60 dnů od vyúčtování.

 • Zkušební verze měsíčního přihlášení k odběru:

  • Pokud nezrušíte zkušební verzi, budete mít nárok na úplnou peněžní náhradu poplatku za přihlášení k odběru za první měsíc po ukončení zkušebního období, pokud o to požádáte do 14 dnů od vyúčtování.

  • Peněžní náhrada se nevztahuje na následné měsíční poplatky za obnovení.

Jak zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu?
Kontaktujte nás nebo odešlete žádost prostřednictvím živého chatu (není k dispozici ve všech zemích). Žádost bude zpracována během několika dnů a peněžní náhrada bude provedena stejnou platební metodou, jaká byla použita k platbě, pokud není vzájemně dohodnuto jinak.

Zrušení smlouvy o přihlášení k odběru a žádost o peněžní náhradu – pouze Německo, Nizozemsko a Spojené království

Za následujících podmínek můžete zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu. Při zrušení musíte odinstalovat a odstranit všechny kopie softwaru ze svých zařízení.
Roční přihlášení k odběru (minimálně jeden rok):
 • Na základě naší šedesátidenní záruky vrácení peněz při zakoupení ročního přihlášení k odběru máte nárok na úplnou peněžní náhradu, a to v případě, že podáte žádost do 60 dnů od data nákupu.

 • V případě každého ročního obnovení můžete:

  • Požádat o úplnou peněžní náhradu v rámci naší šedesátidenní záruky vrácení peněz, pokud tak učiníte do 60 dnů od vyúčtování.

   NEBO

  • Po uplynutí šedesátidenní záruky vrácení peněz požádat o poměrnou peněžní náhradu za zbývající dny obnovené doby přihlášení k odběru, počínaje měsícem po žádosti o peněžní náhradu.

 • Při zakoupení ročního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 1 zařízení máte nárok na úplnou peněžní náhradu v případě, že je žádost podána do 60 dnů od data nákupu, nebo (v případě ročního obnovení) do 60 dnů od data vyúčtování. V obou případech však platí, že služby doposud nesměly být využity.

Doplňková přihlášení k odběru (propojená s hlavním přihlášením k odběru):
 • Zrušení smlouvy o hlavním přihlášení k odběru:

  • Tím se zruší vaše smlouva o hlavním přihlášení k odběru a současně všechna propojená doplňková přihlášení k odběru. Stejná práva na peněžní náhradu platí pro vaši smlouvu o hlavním přihlášení k odběru a všechna propojená doplňková přihlášení k odběru.

 • Zrušení smlouvy o doplňkovém přihlášení k odběru:

  • Bude zrušeno pouze doplňkové přihlášení k odběru, které chcete zrušit. Budou platit výše uvedená práva na peněžní náhradu, ale pouze pro smlouvu o doplňkovém přihlášení k odběru, kterou rušíte a za kterou žádáte o peněžní náhradu.

Zkušební přihlášení k odběru (pokud je k zahájení bezplatné zkušební verze vyžadována platební metoda):
 • Pokud nezrušíte zkušební verzi, budete moci v případě poplatku za přihlášení k odběru za první rok po ukončení zkušebního období a poté každého dalšího ročního poplatku za obnovení:

  • Požádat o úplnou peněžní náhradu v rámci naší šedesátidenní záruky vrácení peněz, pokud tak učiníte do 60 dnů od vyúčtování.

   NEBO

  • Po uplynutí šedesátidenní záruky vrácení peněz požádat o poměrnou peněžní náhradu za zbývající dny obnovené doby přihlášení k odběru, počínaje měsícem po žádosti o peněžní náhradu.

Jak zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu?
Kontaktujte nás nebo odešlete žádost prostřednictvím živého chatu. Žádost bude zpracována během několika dnů a peněžní náhrada bude provedena stejnou platební metodou, jaká byla použita k platbě, pokud není vzájemně dohodnuto jinak.

Zrušení smlouvy o předplatném a žádost o vrácení peněz – Quebec

Za následujících podmínek můžete zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu. Při zrušení musíte odinstalovat a odstranit všechny kopie softwaru ze svých zařízení.

Roční přihlášení k odběru (minimálně jeden rok):

 • Při zakoupení ročního předplatného máte nárok na:
  • Vrácení celé částky (v rámci šedesátidenní záruky vrácení peněz), pokud o to požádáte do 60 dnů od data nákupu.
   NEBO 
  • Vrácení poměrné částky (po skončení šedesátidenní záruky vrácení peněz) za zbývající dny stávajícího období předplatného.
 • Při každém ročním obnovení máte nárok na:
  • Vrácení celé částky (v rámci šedesátidenní záruky vrácení peněz), pokud o to požádáte do 60 dnů od data, kdy byla částka stržena.
   NEBO
  • Vrácení poměrné částky (po skončení šedesátidenní záruky vrácení peněz) za zbývající dny obnoveného období předplatného.
 • Při zakoupení ročního předplatného Norton Ultimate Help Desk pro 1 zařízení máte nárok na vrácení celé částky v případě, že o to požádáte do 60 dnů od data nákupu, nebo (v případě ročního obnovení) do 60 dnů od data, kdy byla částka stržena. Na vrácení však máte nárok jen tehdy, pokud jste ani v jednom případě služby nevyužívali.
Měsíční předplatná (s obnovováním každý měsíc):
 • Při zakoupení měsíčního předplatného máte nárok na: 
  •  Vrácení celé částky, pokud o to požádáte do 14 dnů od data nákupu.
   NEBO
  • Vrácení poměrné částky (po skončení čtrnáctidenní záruky vrácení peněz) za zbývající dny stávajícího období předplatného.
 • Při každém měsíčním obnovení máte nárok na vrácení poměrné částky za zbývající dny obnoveného období předplatného.
 • Při zakoupení měsíčního přihlášení k odběru služby Norton Ultimate Help Desk pro 3 zařízení nebo služby Privacy Monitor Assistant máte nárok na úplnou peněžní náhradu v případě, že je žádost podána do 14 dnů od data nákupu, nebo (v případě měsíčního obnovení) do 14 dnů od data vyúčtování. V obou případech však platí, že služby doposud nesměly být využity.
Doplňková přihlášení k odběru (propojená s hlavním přihlášením k odběru):
 • Zrušení smlouvy o hlavním přihlášení k odběru:
  • Tím se zruší vaše smlouva o hlavním přihlášení k odběru a současně všechna propojená doplňková přihlášení k odběru. Stejná práva na peněžní náhradu platí pro vaši smlouvu o hlavním přihlášení k odběru a všechna propojená doplňková přihlášení k odběru.
 • Zrušení smlouvy o doplňkovém přihlášení k odběru:
  • Bude zrušeno pouze doplňkové přihlášení k odběru, které chcete zrušit. Budou platit výše uvedená práva na peněžní náhradu, ale pouze pro smlouvu o doplňkovém přihlášení k odběru, kterou rušíte a za kterou žádáte o peněžní náhradu.
Zkušební přihlášení k odběru (pokud je k zahájení bezplatné zkušební verze vyžadována platební metoda):
 • Zkušební verze ročního přihlášení k odběru:
  • Pokud nezrušíte zkušební verzi, budete moci v případě poplatku za přihlášení k odběru za první rok po ukončení zkušebního období a poté každého dalšího ročního poplatku za obnovení:
   • Požádat o úplnou peněžní náhradu v rámci naší šedesátidenní záruky vrácení peněz, pokud tak učiníte do 60 dnů od vyúčtování.
    NEBO
   • Vrácení poměrné částky (po skončení šedesátidenní záruky vrácení peněz) za zbývající dny obnoveného období předplatného.
 • Zkušební období u měsíčních předplatných:
  • Pokud předplatné během zkušebního období nezrušíte, budete mít nárok na vrácení poplatku za předplatné za první měsíc po skončení zkušebního období a můžete požádat o:
   • Vrácení celé částky (v rámci čtrnáctidenní záruky vrácení peněz), pokud o to požádáte do 14 dnů od data, kdy byla částka stržena.
    NEBO
   • Vrácení poměrné částky (po skončení čtrnáctidenní záruky vrácení peněz) za zbývající dny období předplatného.
  • Při každém dalším měsíčním obnovení máte nárok na vrácení poměrné částky za zbývající dny období předplatného.
Jak zrušit smlouvu o přihlášení k odběru a požádat o peněžní náhradu?
Kontaktujte nás nebo odešlete žádost prostřednictvím živého chatu. Žádost bude zpracována během několika dnů a peněžní náhrada bude provedena stejnou platební metodou, jaká byla použita k platbě, pokud není vzájemně dohodnuto jinak.
 

Právo na odstoupení od smlouvy – pouze země Evropského hospodářského prostoru, Švýcarsko a Spojené království

 • V rámci Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku a Spojeném království máte ze zákona právo odstoupit od smlouvy z jakéhokoli důvodu po dobu 14 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky. Toto období se nazývá „období pro odstoupení od smlouvy“.

 • Další informace naleznete v článku Postup uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Norton Virus Protection Promise

Služba Příslib ochrany proti virům je služba odstraňování virů, kterou poskytují experti z týmu Norton.
Pokud se jim nepodaří virus z vašeho zařízení odebrat, budete mít nárok na peněžní náhradu, i když žádné jiné právo na vrácení peněz nebude platit. Platí následující podmínky:
 • Pro službu odstraňování virů musíte mít automaticky se obnovující přihlášení k odběru zabezpečení zařízení s antivirem.
 • Pokud se nám nepodaří virus odstranit, bude se vrácená částka odvíjet od skutečné ceny zaplacené za aktuální období předplatného od Nortonu. Z ceny odečteme slevy a přijaté vratky a částku snížíme o příslušné daně. Výjimkou jsou země, kde jsou vratné i daně.
 • Příslib ochrany proti virům se vztahuje jen na počítače s Windows, Macy a zařízení s Androidem nebo iOS. Nevztahuje se na zařízení typu IoT.
 • Pokud je přihlášení k odběru zakoupeno od třetí strany, může být vyžadován doklad o koupi.
 • Neneseme odpovědnost za škody způsobené viry a na tyto škody se náhrada NEVZTAHUJE.
 • Dostupnost a rozsah služby Příslib ochrany proti virům mohou být omezeny nebo upraveny v závislosti na platných zákonech a předpisech země, v níž má být služba odstraňování virů prováděna.
Licenční smlouva a smlouva o poskytování služeb
Co je Příslib ochrany proti virům, který dává Norton?

Výjimky ze zásad rušení přihlášení k odběru a vracení peněz

 • Peněžní náhrada podle našich zásad se nevztahuje na nákup následujících položek:

  • Neprodejní (NFR) a bezplatný software

  • Některé naše nabídky prodávané s jinými nabídkami třetích stran (např. když třetí strana prodává naše přihlášení k odběru společně s počítačem);

  • Některé nákupy uskutečněné a rovněž obnovené prostřednictvím třetí strany (například obchodu s aplikacemi, poskytovatele služeb, prodejce, maloobchodníka, dodavatele apod.) ;

  • Opakované nákupy, za které už byly peníze vráceny

  • Služby Norton, které již byly nastaveny nebo uplatněny.

Navštivte zákaznické služby a podporu, kde získáte nápovědu k přihlášení k odběru a objednávkám.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: kb20100113164023EN
Operační systém: Android;Mac;Windows;iOS
Poslední úprava: 23. 01. 2024