Jiné produkty

Změna úrovně důvěryhodnosti sítě a zařízení

Úroveň důvěryhodnosti rozhoduje o výchozí úrovni přístupu, kterou k počítači mají zařízení v síti. Všechna zařízení, která nejsou výslovně Důvěryhodná ani Omezená, používají úroveň důvěryhodnosti sítě. Výchozí úroveň důvěryhodnosti sítě je nastavena, a to na základě konfigurace počítače.

Změníte-li úroveň důvěryhodnosti sítě, přiřadí produkt Norton stejnou úroveň důvěryhodnosti všem zařízením připojeným k této síti. Výchozí nastavení sítě můžete pro jednotlivá zařízení změnit tím, že změníte úroveň důvěryhodnosti jednotlivých zařízení (důvěřovat nebo omezit).

Používáte-li bezdrátovou síť, která není zabezpečená, výchozí úroveň důvěryhodnosti všech zařízení v síti je Veřejná.

Změna úrovně věrohodnosti sítě

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

 4. Na kartě Obecná nastavení na řádku Důvěryhodnost sítě klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 5. V okně Důvěryhodnost sítě v nabídce Úroveň důvěryhodnosti zvolte jednu z následujících možností:

  • Plná důvěra, jež povoluje veškerý síťový provoz, který počítač přijímá z důvěryhodných sítí. Známé útoky a infekce jsou stále sledovány. Toto nastavení zvolte, pouze jste-li si jistí, že je síť zcela bezpečná.

  • Soukromá, jež chrání počítač před známými útoky a neočekávaným provozem. Umožňuje sdílet soubory, multimediální obsah a tiskárny v počítači s dalšími zařízeními v síti. Chcete-li nastavit úroveň důvěryhodnosti na hodnotu Soukromá, váš počítač musí vyhovovat následujícím požadavkům: nemá veřejné IP adresy; je připojen k síti LAN prostřednictvím zabezpečeného připojení; jeho kategorie sítě v systému Windows Vista je nastavena jako soukromá.

  • Veřejná, jež chrání počítač před známými útoky a neočekávaným provozem. Blokuje sdílení souborů, multimediálního obsahu a tiskáren v počítači s dalšími zařízeními v síti. Toto nastavení ve výchozím nastavení rovněž blokuje připojení ke vzdáleným plochám.

   Chcete-li sdílet soubory, složky, multimediální obsah a tiskárny nebo nastavit připojení vzdálené plochy se zařízeními v síti, je možné konfigurovat nastavení výjimek veřejné sítě.

  • Omezeno, jež blokuje komunikaci zařízení v síti s počítačem. Zařízení v omezených sítích mohou stále procházet webové stránky, odesílat a přijímat e-maily nebo přenášet jinou komunikaci.

 6. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Změna úrovně důvěryhodnosti zařízení

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

 4. Na kartě Obecná nastavení na řádku Důvěryhodnost zařízení klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 5. V okně Důvěryhodnost zařízení v nabídce Úroveň důvěryhodnosti zvolte jednu z následujících možností:

  • Plná důvěra, jež u zařízení monitoruje známé útoky a infekce.

   Toto nastavení zvolte, pouze jste-li si jistí, že je zařízení zcela bezpečné.

  • Omezeno, jež blokuje zařízení v přístupu k počítači.

 6. Klikněte na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko OK.

  Produkt Norton zobrazí úroveň důvěryhodnosti jednotlivých omezených zařízení na ikonách příslušných zařízení.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v9802264
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021