Jiné produkty

Běžné chyby v aplikaci Norton Online Backup

Běžné chyby v aplikaci Norton Online Backup

Aplikace Norton Online Backup zaznamenává chyby, které se vyskytnou během procesu zálohování a obnovy na stránce protokolu činnosti. Viz téma Zobrazení zprávy o operacích zálohování a obnovy.

V následující tabulce jsou uvedeny některé obvyklé chyby aplikace Norton Online Backup, které se mohou vyskytnout během zálohování a obnovy, a jejich řešení:

Tabulka: Typické chybové zprávy a jejich řešení

Chybová zpráva

Řešení

A1001

A1002

Zálohování nebo obnova se nezdařily.

Internetové připojení bylo ztraceno nebo resetováno.

Zkontrolujte připojení k internetu a znovu zahajte proces zálohování nebo obnovení.

Mějte počítač během zálohování a obnovy spuštěný a připojený k internetu.

A2028

Došlo k připojení předchozí relace, která však nebyla odpojena.

Zálohování či obnovu je nutno znovu spustit později.

A2047

Jedná se o dočasnou chybu.

Tato chyba může znamenat, že v naplánované době mohly být spuštěny jiné úlohy. Tato chyba se před spuštěním dalšího zálohování vyřeší automaticky. Pokud se tato chyba vyskytne vícekrát, nastavte plánované zálohování na jinou dobu.

A2261

Zálohování se nezdařilo (došlo volné místo v úložišti).

Pro dokončení zálohování nemáte dost volného místa v online úložišti.

Tato chyba také znamená, že spuštěné zálohování nebylo úspěšné. Chcete-li data úspěšně obnovit nebo stáhnout, musíte provést další zálohování, aniž by došlo chybám.

Tento problém můžete vyřešit následujícími způsoby:

A2266

Obnova souborů zpět do počítače se nezdařila.

Aplikace Norton Online Backup zjistila chyby, které brání obnovení jednoho či více souborů. Například soubor nelze zapsat, stávající soubor nelze přepsat nebo se nezdaří šifrování nebo dekomprimace (kvůli poškozenému souboru).

  • V systému Windows XP vytvořte složku a obnovte soubory do této složky.

  • V systému Windows 10/8/7/Vista vytvořte složku, ke které mohou získat přístup všichni uživatelé, a obnovte soubory do této složky.

  • V systémech Mac vytvořte složku Obnovené soubory v následujícím umístění: /User/Shared/

A2287

A2235

Místní pevný disk „C:" vašeho počítače je plný.

Otevřete následující složku a odstraňte její obsah: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

Neodebírejte soubory, které mají následující přípony: .txt, .log, .ini, nebo .slg. Můžete však odebrat soubory .arc, protože zálohování se nezdařilo.

  • V systému Windows XP se tato složka nachází v následujícím umístění: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton Online Backup\work.

  • V systému Windows 10/8/7/Vista se tato složka nachází v následujícím umístění: C:\ProgramData\Symantec\Norton Online Backup\work

  • V systémech Mac se tato složka nachází v následujícím umístění: /Library/Application Support/Norton Online Backup/Work

A2810

Tato chyba znamená, že připojení k internetu není k dispozici.

Zastavte aktuální zálohování nebo obnovu, zkontrolujte připojení k internetu a akci zopakujte. K této chybě dochází, pokud používáte hardwarovou bránu firewall, jako například bránu ve směrovači nebo modemu.

A2816

Brána firewall počítače brání softwaru pro zálohování v připojení.

Jedná se obvykle o ukazatel chyby spojené se softwarovou branou firewall. Zkontrolujte v počítači nastavení brány firewall. Změňte nastavení tak, aby bylo možné zálohování online spustit.

A4169

Vypršel časový limit pro zálohování online.

Zrušte instalaci, otevřete nástroj Správce úloh počítače a zastavte proces aplikace Norton Online Backup. Potom přejděte k položce Programy a ve složce Symantec odstraňte složku Norton Online Backup a její obsah.

Zálohování bylo dokončeno s chybami (soubory nelze zálohovat).

Aplikace Norton Online Backup nemohla zálohovat jeden nebo více souborů, protože jsou otevřené.

Ujistěte se, že jsou před spuštěním zálohování všechny programy a soubory zavřené. Některé aplikace zamykají soubory, i když jsou minimalizované v oznamovací oblasti. Mezi tyto aplikace patří mimo jiné klienti pro rychlé zasílání zpráv, aplikace sady Microsoft Office, aplikace Microsoft Outlook nebo software pro synchronizaci digitálních diářů a chytrých telefonů.

Tato chyba se může vyskytnout také, pokud se některý ze sdílených souborů, které byly zahrnuty do zálohování, právě používá. Ujistěte se, že žádný ze sdílených souborů a složek, které jste zahrnuli do zálohování, právě nepoužívá žádný uživatel na síti.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v57662430
Operační systém: Windows, Mac OS X
Poslední úprava: 19. 03. 2020