Jiné produkty

Řízení šířky pásma sítě pomocí funkce Omezené používání sítě

Funkce Omezené používání sítě umožňuje ovládat šířku pásma sítě používanou produktem Norton. Ve výchozím nastavení je funkce Omezené používání sítě zapnuta a nastavena na hodnotu Žádné omezení. V systému Windows 8 nebo novějším mají výchozí zásady hodnotu Automatický. Když změníte výchozí nastavení funkce Omezené používání sítě, omezíte šířku pásma používanou produktem Norton v případě pomalého internetového připojení.

Pokud nechcete využití internetu aplikací Norton omezit, můžete vypnout funkci Omezené používání sítě nebo nastavit zásady sítě na hodnotu Žádné omezení.

Omezení šířky pásma, kterou aplikace Norton využívá

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

 4. Na kartě Obecná nastavení na řádku Omezené používání sítě klikněte na možnost Konfigurovat. Pokud je možnost Konfigurovat zakázána, přepněte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Zapnuto.

 5. V okně Nastavení funkce Omezené používání sítě ve sloupci Zásady klikněte na rozevírací seznam vedle síťového připojení, pro které chcete zásady nastavit.

 6. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Automatický Umožní produktu Norton získávat všechny aktualizace produktů a definice virů na základě zásad omezeného používání systému Windows.

   Možnost Automatický je dostupná pouze v systému Windows 8 nebo novějším.

  • Žádné omezení Umožní produktu Norton použít šířku pásma sítě nutnou k získávání všech aktualizací produktů a definic virů. V systému Windows 7 nebo starším mají výchozí zásady hodnotu Žádné omezení.

  • Úspornost: Umožňuje produktu Norton přístup k internetu pouze pro účely příjmu důležitých aktualizací produktů a definic virů. Pokud máte omezené připojení k internetu, možnost Úspornost zajišťuje ochranu před vážnými bezpečnostními hrozbami.

  • Žádný provoz: Znemožňuje produktu Norton připojení k internetu. Pokud zvolíte tuto zásadu, produkt Norton nebude moci přijímat důležité definice virů a aktualizace programů, což může vést k potenciálnímu nebezpečí a virovým útokům.

 7. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

 8. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Zavřít.

Funkce Sledování nákladů na síť umožňuje nastavit zásady a omezit využití internetu aplikací Norton. Můžete definovat šířku pásma sítě, kterou smí aplikace Norton použít.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v54476847
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021