Jiné produkty

Sledování a aktualizace hesel pomocí funkce Bezpečnostní řídicí panel

Funkce Bezpečnostní řídicí panel v aplikaci Norton Password Manager zobrazuje stav přihlašovacích údajů a hesel uložených v bezpečném umístění v cloudu. Umožňuje zvýšit sílu vašich hesel, a vylepšit tak skóre bezpečnosti a snížit rizika spojená s bezpečností online.

Výstrahy funkce Bezpečnostní řídicí panel

Přejděte do výstrahy funkce Bezpečnostní řídicí panel kliknutím na ikonu rozšíření Norton Password Manager v prohlížeči a klikněte na tlačítko Zobrazit nebo Opravit ihned.
Výstraha funkce Bezpečnostní řídicí panel týkající se stavu je zobrazena zeleně, oranžově nebo červeně. Závisí to na skóre funkce Bezpečnostní řídicí panel.

Kategorie

Stav

Požadovaná akce

Silné (nebo) Velmi silné

Blahopřejeme, vaše přihlašovací údaje jsou silné. Sledujte případné změny svého skóre bezpečnosti a pomocí příslušných opatření zajistěte, abyste si udrželi hodnocení „silné".

Ne moc silné

Je třeba zapracovat na síle vašich přihlašovacích údajů, abyste dosáhli skóre „silné". Změňte slabá nebo stará hesla, a to zejména pro často používané weby. U podporovaných stránek můžete použít funkci Automatická změna hesla.

Slabé (nebo) Velmi slabé

Síle vašich přihlašovacích údajů je třeba okamžitě věnovat pozornost. Změňte slabá nebo stará hesla, a to zejména pro často používané webové stránky. U podporovaných webových stránek můžete použít funkci Automatická změna hesla.

Další informace o skóre funkce Bezpečnostní řídicí panel najdete v článku o zvýšení skóre funkce Bezpečnostní řídicí panel v aplikaci Norton Password Manager

Další informace o tom, jak přidat nové přihlašovací údaje do bezpečného umístění aplikace Password Manager, najdete v článku o přidání přihlašovacích údajů v aplikaci Password Manager

Copyright © 2020 NortonLifeLock Inc. Všechna práva vyhrazena. NortonLifeLock, logo NortonLifeLock, logo Checkmark, Norton, LifeLock a logo Lockman jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NortonLifeLock Inc. nebo jejích smluvních partnerů v USA a dalších zemích. Google Chrome je registrovaná ochranná známka společnosti Google, LLC. Ostatní názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v127392028
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 02. 11. 2021