Jiné produkty

Nesouhlas se zařazením webu do kategorie

Na základě domácího pravidla, které jste nastavili, aplikace Norton Family blokuje nebo umožňuje přístup k webové stránce, která patří do určité kategorie. Někdy si možná budete myslet, že kategorizace stránek není správná. Nesprávné zařazení může nastat kvůli lidské chybě, nebo pokud byl obsah webu změněn a stávající kategorie již není použitelná. V takových případech použijte níže uvedené informace a požádejte o změnu kategorizace webových stránek.

Použití webové stránky Norton

  1. Přihlaste se ke svému účtu Norton.

  2. Vyberte dítě, jehož nastavení chcete spravovat.

  3. V dlaždici WEB klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

  4. U záznamu o aktivitách na webových stránkách, se kterým chcete vyjádřit nesouhlas nebo který chcete změnit, klikněte na tlačítko a poté klikněte na možnost Námitka proti kategorii.

  5. Přidat nebo odeberte příslušné kategorie pro web.

  6. Napište stručné vysvětlení, proč by měla být webová stránka v kategorii, kterou jste vybrali.

  7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v128056427
Operační systém: Windows, Android, iOS
Poslední úprava: 08. 11. 2019