Jiné produkty

Odstranění běžných problémů pomocí aplikace Norton Family ve vašem zařízení se systémem iOS

Aplikace Norton Family umožňuje dětem bezpečně využívat internet v jejich zařízení se systémem iOS a současně vás informuje o jejich aktivitách, abyste jim pomohli pomoci, kdykoli je potřeba. Následuje několik běžných problémů, které souvisejí s aplikací Norton Family pro systém iOS a kroky pro jejich odstranění.

V zařízení mého dítěte se systémem iOS zmizí nainstalované aplikace

Když je v zařízení dítěte se systémem iOS aktivována večerka nebo když aktivujete okamžité zamknutí, aplikace Norton Family skryje nainstalované aplikace, a to včetně aplikace Norton Family a výchozích aplikací, jako jsou aplikace Safari, iTunes Store, App Store a Fotoaparát.
Na rozdíl od systému Android nedojde k úplnému zamknutí zařízení dítěte se systémem iOS. Po ukončení večerky nebo v případě odemknutí zařízení se dítěti opět zobrazí všechny skryté nainstalované aplikace.
Aplikace mohou být seřazeny podle abecedy. Řekněte dítěti, že se jedná o standardní chování a že nebudou odebrány žádné jeho aplikace. Doporučte také dítěti, aby aplikace neseskupovalo do složek.

Aplikace se nezobrazí ani po ukončení večerky nebo po odemknutí

K tomuto problému může dojít v důsledku problémů se sítí. Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte následovně:
 1. Přihlaste se ke svému účtu Norton.

 2. Vyberte dítě, v jehož zařízení dochází k tomuto problému.

 3. Klikněte na možnost Zamknout zařízení dítěte a poté na tlačítko Zamknout.
 4. Klikněte na možnost Odemknout zařízení dítěte v profilu dítěte znovu a potom klikněte na možnost Odemknout.

V zařízení mého dítěte se systémem iOS nepracují některé funkce dohledu

Pokud se domníváte, že dítě může získat přístup k blokovanému obsahu, zajistěte splnění následujících podmínek:
 • V zařízení dítěte se systémem iOS jste nastavili některé funkce, aby aplikace Norton Family fungovala co nejlépe. Další informace najdete v části Nastavení aplikace Norton Family v zařízení iPhone nebo iPad dítěte.

 • Nastavili jste úroveň omezení podle věku dítěte.

 • Dítě nezměnilo jakákoli nastavení, která jsou nutná pro dohled pomocí aplikace Norton Family.

  K zobrazení takových aktivit dítěte můžete použít webové stránky Norton nebo aplikaci Norton Family pro rodiče. Pokud používáte zařízení se systémem Android, můžete aktivovat možnost Oznámení aplikace s funkcí rodičovského zámku a nechat si tak rychle zasílat výstrahy týkající se aktivit spojených s dohledem nad dobou používání a neoprávněnými změnami obsahu.

 • Dítě pro své aktivity na internetu používá pouze prohlížeč Norton Family.

 • Domácí pravidla jsou zapnuta a obsahují nezbytná nastavení.

Mám problémy s instalací profilu do zařízení mého dítěte

K tomuto problému může dojít, pokud již máte v zařízení nainstalovaný profil. Další informace a řešení najdete v článku Řešení problémů s instalací profilu.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v131388548
Operační systém: iOS
Poslední úprava: 02. 11. 2021