Jiné produkty

Nastavení aplikace Norton Family v zařízení iPhone nebo iPad dítěte

Chcete-li co nejlépe využívat rodičovské zámky aplikace Norton Family pro systém iOS, musíte v zařízeních svých dětí se systémem iOS nastavit určité funkce nebo nastavení. Pokud chcete sledovat weby, které děti při používání internetu navštěvují, je třeba také v jejich zařízeních se systémem iOS deaktivovat všechny prohlížeče, kromě prohlížeče Norton Family.

Přidání aplikace Norton Family ke službám vyhledávání zařízení v systému iOS

Pokud zapnete služby vyhledávání zařízení v systému iOS, mohou aplikace jako Norton Family získat informace o aktuální poloze zařízení vašich dětí.

 1. Na domovské obrazovce zařízení iPhone nebo iPad svého dítěte klepněte na možnost Nastavení > Soukromí > Polohové služby.

 2. Zkontrolujte, zda je funkce Polohové služby zapnuta.

 3. Najděte aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku, klepněte na ni a potom vyberte možnost Vždy.

Přidání aplikace Norton Family k aplikacím systému iOS aktualizovaným na pozadí

Aktualizace na pozadí je funkce systému iOS, díky které může být jakákoli aplikace pro zařízení iPhone nebo iPad (včetně aplikace Norton Family) při připojení k internetu aktualizována na pozadí.

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Obecné > Aktualizace aplikací na pozadí.

 2. Zkontrolujte, zda je funkce Aktualizace aplikací na pozadí zapnuta.

 3. Najděte aplikaci Norton Family s funkcí rodičovského zámku a zapněte ji.

Instalace profilu nebo ověření, zda je profil nainstalován

Pokud má okamžité zamknutí v zařízení dítěte se systémem iOS fungovat, je třeba nainstalovat profil.

 

Před instalací profilu v zařízeních používajících verzi 13 nebo novější zkontrolujte, že je povolen prohlížeč Safari. Promluvte si s dětmi o profilu a požádejte je, aby jej neodinstalovávaly. Pokud dítě profil odinstaluje v době, kdy není zařízení připojeno k internetu, neobdržíte žádné oznámení.

Instalace profilu

 1. Otevřete aplikaci Norton Family.

 2. Klepněte na ikonu nabídky a potom na možnost Nainstalovat profil.

 3. Klepněte na možnost Stáhnout profil.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v článku Instalace profilu v zařízení dítěte se systémem iOS.

  Pokud se zobrazí zpráva o neúspěšné instalaci profilu, odeberte ze zařízení stávající profil MDM a zkuste to znovu. Pokud k problémům s instalací profilu dochází i nadále, přečtěte si téma Odstranění problémů s instalací profilu.

Ověření, zda je profil nainstalován

 1. Klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Obecné.

 2. Klepněte na možnost Správa zařízení nebo Profily > Profil správy.

  Tyto možnosti se zobrazí pouze v případě, že je v zařízení nějaký profil již nainstalován.

 3. Měl by se zobrazit profil podepsaný společností NortonLifeLock Inc.

Instalace nebo ověření, zda je síť VPN nainstalována

Pro sledování nebo blokování webových aktivit vašeho dítěte při používání aplikací jiných než prohlížeče Norton Family musíte nainstalovat síť VPN. Vyhledejte symbol VPN na zařízení vašeho dítěte a ověřte tak, zda byla síť VPN nainstalována.

Pokud symbol sítě VPN nevidíte, vaše dítě jej mohlo vypnout nebo budete muset síť VPN nainstalovat. Pro zapnutí nebo instalaci sítě VPN ukončete aplikaci Norton Family a následně aplikaci znovu otevřete.
 • Pokud je síť VPN již nainstalovaná, zapíná se automaticky.

 • Pokud síť VPN nainstalována není, nainstalujte síť VPN podle pokynů na obrazovce.

Nastavení omezení systému iOS pro práci s aplikací Norton Family

Pokud zapnete omezení systému iOS, můžete aplikaci Norton Family přidat do seznamu aplikací používajících funkce jako služby vyhledávání zařízení nebo aktualizace aplikací na pozadí. Můžete také deaktivovat prohlížeč Safari, protože aplikace Norton Family tento prohlížeč v případě, že jej děti použijí k připojení k internetu, nesleduje. Omezení chráněná heslem doporučujeme nastavit těsně předtím, než začnou děti zařízení používat.

 1. Klepněte na aplikaci Nastavení > možnost pro dobu strávenou u obrazovky > možnost omezení týkající se obsahu a ochrany osobních údajů.

 2. Zapněte možnost omezení týkajícího se obsahu a ochrany osobních údajů.

 3. Klepněte na možnost Povolené aplikace a poté deaktivujte možnost Safari.

 4. Klepněte na možnost nákupů ve službě iTunes a App Store, klepněte na možnost pro mazání aplikací a poté vyberte možnost Nepovolit.

 5. V části omezení týkajících se obsahu klepněte na možnost Aplikace a potom klepněte na věkovou kategorii, do které vaše dítě spadá, například 12+ nebo mladší.

  Tím dítěti znemožníte stahovat aplikace, které jsou pro jeho věk nevhodné.

  Aplikace Norton Family nesleduje jiné prohlížeče než Norton Family. Po instalaci profilu je prohlížeč Safari automaticky deaktivován. Pokud je aktivován, zkontrolujte, zda je v daném zařízení nainstalován profil.

Odstranění aplikace YouTube a všech prohlížečů kromě prohlížeče Norton Family

Sledování aktivit vašich dětí na internetu (například omezení videí, která mohou sledovat, nebo vyhledávání, která mohou provádět) je možné pouze v prohlížeči Norton Family. Chcete-li vědět o veškerém obsahu, které si vaše dítě na internetu prohlíží, tak všechny ostatní prohlížeče ze zařízení se systémem iOS odstraňte.

 1. Na domovské obrazovce zařízení iPhone nebo iPad svého dítěte stiskněte a podržte libovolnou ikonu, dokud se ikony nezačnou třást.

 2. Klepněte na ikonu x v levém horním rohu prohlížeče, který chcete odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

 4. Stejným způsobem odeberte všechny ostatní prohlížeče kromě prohlížeče Norton Family.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v116875818
Operační systém: iOS
Poslední úprava: 06. 09. 2023