Jiné produkty

Konfigurace nastavení aplikace Norton Password Manager z produktu Norton

Po instalaci produktu Norton je možné nakonfigurovat nastavení aplikace Norton Password Manager. Můžete importovat nebo exportovat své bezpečné umístění aplikace Norton Password Manager, nakonfigurovat možnosti přístupu k němu a také určit nastavení prohlížeče.

Nastavení importu a exportu v aplikaci Norton Password Manager

Data aplikace Password Manager můžete exportovat, a to kvůli bezpečnosti, za účelem obnovení dat, případně při přenosu dat aplikace Password Manager do nového počítače. Záložní soubory se uloží ve formátu .DAT.
Soubory, které zálohujete, můžete chránit heslem. Pro vyšší zabezpečení dat aplikace Password Manager doporučuje společnost NortonLifeLock použití hesla. Heslo záložních souborů nemusí být stejné jako heslo aplikace Password Manager. Při obnovování zálohovaných dat aplikace Password Manager je nutné zadat heslo.
Data aplikace Password Manager je možné importovat z dříve zálohovaného souboru.
Pokud povolíte funkci automatického zálohování, budou zálohy bezpečného umístění automaticky vytvářeny a místně ukládány ve vašem zařízení. Zálohy bezpečného umístění můžete zobrazit ve složce Uživatelé\<Jméno uživatele>\Dokumenty\Norton Password Manager Backups\<Název účtu Norton>.
Při importu dat aplikace Password Manager můžete:
 • Sloučit importovaná data s těmi v bezpečném umístění, ke kterému jste aktuálně přihlášeni.

 • Nahradit stávající data aplikace Password Manager uložená v bezpečném umístění, ke kterému jste přihlášeni, importovanými daty.

Nastavení zabezpečení aplikace Norton Password Manager

Heslo k aplikaci Password Manager lze změnit na kartě Zabezpečení v okně Nastavení. Tuto možnost lze použít také k nastavení úrovně zabezpečení pro použití hesla aplikace Password Manager.
Následující části umožňují změnu hesla aplikace Password Manager a nastavení jeho bezpečnostních úrovní:

Přístup k bezpečnému umístění

Můžete konfigurovat následující bezpečnostní nastavení k otevření a zavření bezpečného umístění.

Máte následující možnosti:

 • Vyžadovat heslo na začátku každé relace s přihlášením:

  Bude vyžadovat zadání hesla k bezpečnému umístění při každém přístupu do aplikace Password Manager.

 • Vyžadovat heslo před vyplněním přihlašovacího údaje nebo formuláře:

  Vyžádá si u každého online formuláře před automatickým zadáním jakéhokoliv přihlašovacího údaje vaše heslo pro aplikaci Password Manager. Můžete nastavit, aby jednotlivé přihlašovací údaje před automatickým vyplněním vyžadovaly zadání hesla aplikace Password Manager.

 • Zavřít bezpečné umístění po <minutes> minutách nečinnosti:

  Automaticky vás odhlásí z aplikace Password Manager, když ji nepoužíváte po přednastavený časový interval. Interval nečinnosti můžete nastavit na 15, 30 nebo 45 minut. Tato možnost je užitečná, pokud se často nacházíte s počítačem v místech, kde k němu mají přístup i jiní lidé.

 • Při přechodu do režimu spánku zavřít bezpečné umístění:

  Pokud systém přejde do úsporném režimu, odhlásí vás automaticky z aplikace Password Manager.

Heslo pro bezpečné umístění

Umožňuje změnit heslo k bezpečnému umístění.

Možnost Změnit heslo bezpečného umístění slouží ke změně hesla bezpečného umístění a nastavení nápovědy pro nové heslo.

Nastavení procházení aplikace Norton Password Manager

Na kartě Procházení v okně Nastavení lze konfigurovat způsob, jakým má aplikace Password Manager shromažďovat, ukládat a zobrazovat přihlašovací údaje k webovým stránkám, které navštěvujete. Aplikaci Password Manager můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala karty vytvořené pro webové stránky s formuláři. Můžete také nakonfigurovat nastavení automatického vyplnění pro weby, které obsahují hrozby pro zabezpečení.

Společnost NortonLifeLock doporučuje zachovat výchozí nastavení přihlašovacích údajů.

V okně Procházení můžete konfigurovat následující možnosti:

Uložení přihlašovacích údajů

Umožňuje konfiguraci aplikace Norton Password Manager pro ukládání a vyplňování přihlašovacích údajů. Máte následující možnosti:

Ukládat přihlašovací údaje, když se přihlašuji k webu : Umožňuje uložit přihlašovací údaje na webových serverech, které navštívíte. Máte následující možnosti: Vždy, Ne nebo Dotaz.

Vypnout správce hesel v prohlížeči : Umožňuje určit, jak má fungovat správce hesel prohlížeče. Máte následující možnosti: Ano, Ne nebo Dotaz.

Informační panel

Umožňuje konfiguraci aplikace Norton Password Manager pro zobrazení seznamu identit na informačním panelu. Máte následující možnosti:

 • Zobrazit přihlašovací údaje, pokud jich máte pro určitý web více : Zobrazuje vaše přihlašovací údaje při každé návštěvě webového serveru, na němž používáte více různých přihlašovacích údajů.

 • Zobrazit moje volby vyplňování pokaždé, když se na stránce nachází formulář : Zobrazí vaše adresy při každé návštěvě webové stránky s formulářem k vyplnění osobních údajů.

 • Vyzvat mě otevření bezpečného umístění : Vyzve vás k otevření bezpečného umístění při každém otevření webu, který má pole k vyplnění.

Vyplňování

Umožňuje konfigurovat aplikaci Norton Password Manager pro automatické vyplňování identit při navštěvování webů. Máte následující možnosti:

Automaticky vyplňovat přihlašovací údaje při návštěvách webových serverů : Tuto možnost můžete povolit, chcete-li při návštěvě webu automaticky vyplnit přihlašovací údaje.

Automaticky vyplnit na stránkách obsahujících bezpečnostní hrozby : Můžete stanovit, jak má aplikace Password Manager reagovat na weby, které obsahují bezpečnostní hrozby. Máte následující možnosti: Ano, Ne nebo Dotaz.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v10327252
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021