Jiné produkty

Vyřešení problémů s pomalým počítačem

Je důležité, aby byl výkon počítače co nejvyšší. Při běžném používání počítače se na pevném disku postupně hromadí nepotřebné soubory a dochází k jeho fragmentaci. Zpomalení může být způsobeno i nesprávnými návyky při používání počítače, například používáním několika programů najednou, přepínáním počítače do režimu spánku místo pravidelného restartování, procházením internetu ve více oknech prohlížeče, přidáváním modulů plug-in a služeb nebo zanedbáním pravidelné údržby. To vše může mít za následek snížení výkonu počítače.

Chcete-li zajistit maximální výkon počítače, můžete se řídit následujícími nejlepšími postupy:

 • Restartujte počítač alespoň jednou denně.

 • Omezte počet programů načítaných při spuštění na minimum.

 • Nepoužívejte souběžně více bezpečnostních programů.

 • Odeberte nežádoucí moduly plug-in prohlížeče.

 • Odstraňte dočasné a nepotřebné soubory.

 • Pravidelně provádějte aktualizace systému Windows nebo povolte automatické aktualizace.

 • Pravidelně aktualizujte všechny programy.

 • Průběžně provádějte defragmentaci pevného disku.

V mnoha případech vám může pomoci produkt Norton. Optimalizujte počítač pomocí produktu Norton podle následujících pokynů. Pokud potřebujete pomoc, můžete se také poradit prostřednictvím chatu s podporou Norton.

KROK 1

Správa položek načítaných při spuštění

  Je možné, že se při spuštění počítače načítá mnoho programů, což může mít za následek pomalejší spouštění. Pomocí funkce správce spuštění produktu Norton můžete spravovat programy načítané při spuštění a zrychlit tak spouštění systému.

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Výkon a poté na možnost Správce spuštění.

 3. V okně Správce spuštění ve sloupci Zpozdit spuštění vyberte program, který chcete spouštět později.

  Pokud si nejste jistí, které programy vybrat, podívejte se na hodnoty ve sloupci Využití prostředků. Pokud program využívá velké množství prostředků, doporučujeme u něj zvolit možnost Zpozdit spuštění.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko Zavřít.

KROK 2

Defragmentace pevného disku počítače

  Postupem času dochází k fragmentaci pevného disku. Optimalizace pevných disků počítače může zvýšit výkon a spolehlivost. Produkt Norton automaticky kontroluje fragmentaci pevných disků, a pokud jsou fragmentovány z více než 10 %, provede jejich optimalizaci.

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně aplikace dvakrát klikněte na položku Výkon a poté na možnost Optimalizovat disk.

 3. Po dokončení operace klikněte na tlačítko Zavřít.

KROK 3

Odstranění dočasných a nepotřebných souborů

  Funkce vymazání souborů produktu Norton odstraní dočasné soubory v prohlížeči Internet Explorer a Mozilla Firefox a nepotřebné soubory ze složky dočasných souborů systému Windows. Dočasné soubory mohou postupem času způsobit zpomalení při procházení internetu a snížení výkonu počítače.

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V okně produktu Norton klikněte dvakrát na položku Výkon a poté klikněte na možnost Vymazání souborů.

 3. Po odstranění dočasných souborů klikněte na tlačítko Zavřít.

  Chcete-li odstranit dočasné soubory internetu v prohlížeči Google Chrome, pokračujte podle dalšího řádku. Pokud nemáte prohlížeč Google Chrome nainstalován, přejděte ke kroku 4.

 4. Stisknutím kláves Ctrl + Shift + Del otevřete v prohlížeči Google Chrome okno Vymazat údaje o prohlížení.

 5. V horní části okna Vymazat údaje o prohlížení vyberte z rozevírací nabídky možnost od počátku věků.

 6. V okně jsou automaticky vybrány výchozí možnosti. Klikněte na tlačítko Vymazat údaje o prohlížení.

KROK 4

Odinstalace bezpečnostních produktů jiné značky než značky Norton

  Bezpečnostní software by měl být v počítači vždy používán samostatně. Bezpečnostní produkty obvykle nejsou optimalizovány tak, aby fungovaly spolu s jinými bezpečnostními produkty, a souběžné používání více bezpečnostních produktů se proto může projevit snížením výkonu.

 1. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 2. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  appwiz.cpl

 3. V seznamu nainstalovaných programů vyberte bezpečnostní produkt jiné značky než značky Norton a poté klikněte na možnost Odinstalovat nebo Odebrat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Po dokončení odinstalace restartujte počítač.

  Pokyny k odebrání bezpečnostních produktů jiné značky než značky Norton naleznete v dokumentaci k příslušnému programu nebo vám je sdělí výrobce.

Pokud počítač funguje pomalu i po provedení těchto kroků, vyberte z následujících možností tu, která nejlépe vystihuje vaši situaci:

Přemýšlíte, proč váš počítač pracuje pomalu? Naši odborníci pomáhají na základě služby Norton Computer Tune Up optimalizovat nastavení počítače, aby zvýšili jeho rychlost po spuštění. Starý počítač tak pracuje, jako by byl nový.

Další informace

Video

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v59066932
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 30. 05. 2019