Jiné produkty

Nastavení domácího pravidla pro funkci Dohled nad používáním webu

Funkce Dohled nad používáním webu je podporována v počítačích se systémem Windows, v telefonech nebo tabletech s Androidem a v iPhonech a iPadech.

Funkce Dohled nad používáním webu umožňuje dětem bezpečně procházet web. Rodiče zároveň mohou sledovat, jaké stránky děti navštěvují, a využívat nástroje, které jim pomohou ochránit jejich děti před nevhodným obsahem. Můžete chránit své děti blokováním přístupu na nevhodné webové stránky. Někdy i dovolené webové stránky obsahují věci, které spadají do blokovaných stránek nebo kategorie. Když dítě navštíví takové webové stránky, aplikace Norton Family zablokuje konkrétní část webové stránky, která spadá do blokované kategorie webové stránky.

Chcete-li mít možnost využívat efektivní funkci Dohled nad používáním webu v zařízeních se systémem iOS, zajistěte, aby byla nainstalována a zapnuta síť VPN.Na základě vámi nastaveného domácího pravidla pro dohled nad používáním webu síť VPN sleduje nebo blokuje aktivity vašeho dítěte při používání jiných aplikací než prohlížeče Norton Family.

Pokud používáte Windows, ujistěte se, že jsteNorton Family povolili nastavení vyhledávače. Pokud je na PC dítěteNorton Family verze 3.7.3 nebo novější, přidá Norton Family druhou vrstvu ochrany a aplikuje konkrétní blokování stránek ve vyhledávači, i když dítě manipulovalo s nastavením vyhledávače, přihlásilo se inkognito nebo v soukromém vyhledávacím režimu, nebo když kvůli přístupu na blokované stránky použije nepodporované vyhledávače třetích stran. Když dostanete upozornění ohledně takové události, zkontrolujte počítač dítěte a umožněte nastavení vyhledávače kompletní ochranu.

K zobrazení nebo aktualizaci domácích pravidel můžete používat webovou stránku Norton nebo aplikaci Norton Family pro rodiče.

Společnost Symantec hodnotí obsah milionů webových stránek a rozděluje je do kategorií, jako například Děti, Stránky pro dospělé nebo Násilí.

Můžete zakázat přístup k webovým stránkám s obsahem, který je pro dítě nevhodný. Výchozí nastavení kategorií se odvíjí od věku dítěte, ale podle potřeby je můžete upravit.

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých kategorií webových stránek včetně popisu:

Kategorie

Popis

Potrat

Tyto webové stránky poskytují informace o potratech nebo argumenty pro či proti potratům, informují o způsobech provedení potratu, nabízejí pomoc při potratu nebo od něj odrazují, případně popisují zkušenosti s fyzickými, společenskými, duševními, morálními a emocionálními následky potratů nebo je naopak popírají.

Reklama

Tyto webové stránky zobrazují reklamní obsah online. Může se jednat jak o legitimní obchodní reklamu, tak o reklamy s urážlivým obsahem.

Alkohol

Tyto webové stránky propagují nebo nabízejí k prodeji alkoholické nápoje nebo prostředky k jejich výrobě, nabízejí recepty či související prostředky, případně vychvalují, pozitivně líčí nebo jiným způsobem podporují konzumaci alkoholu či opilost.

Umění

Tyto webové stránky prezentují objekty estetické povahy nebo na ně odkazují. Může se jednat o klasická umělecká díla nebo moderní umění, ale nikoli o akty. (Weby, které obsahují akty, jsou zařazeny do kategorie Stránky pro dospělé.)

Automobily

Tyto webové stránky jsou zaměřeny na automobilový trh nebo automobily. Mohou sloužit k prodeji, prezentaci či propagaci nebo poskytovat recenze či popisy.

Podnikání

Tyto webové stránky poskytují informace o podnikání a finančních trzích.

Hackerství

Tyto webové stránky propagují nelegální nebo neoprávněné využití znalostí počítačového programování nebo poskytují prostředky, které takové využití umožňují.

Kriminalita

Tyto webové stránky jsou zaměřeny na kriminální činnost nebo ji propagují, obsahují pokyny vedoucí k ohrožení či narušení majetku nebo soukromí osob, případně popisují, jak se lze vyhnout zákonným povinnostem a závazkům.

Kult

Tyto webové stránky se zabývají významnými současnými organizovanými náboženskými uskupeními, která byla alespoň třemi spolehlivými zdroji označena jako kulty, nebo taková uskupení propagují. Patří sem také weby, které propagují nebo popisují způsoby, návody a další zdroje, podle nichž lze měnit nebo ovlivňovat realitu pomocí kouzel, kleteb, magie či nadpřirozených bytostí.

Kybernetická šikana

Tyto webové stránky dovolují nebo podporují šikanu mezi dětmi. Příkladem kybernetické šikany může být zasílání ponižujících videí, obrázků nebo zpráv e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí.

Diskuze a online komunikace

Tyto webové stránky nabízí uživatelům prostor k diskuzím, debatám a výměnám názorů na různá témata, jako jsou technologie, hry, sport, móda nebo politika.

Drogy

Tyto webové stránky propagují, nabízejí, prodávají, poskytují, podněcují nebo jiným způsobem podporují rekreační nebo nelegální užívání drog, pěstování, výrobu nebo distribuci drog, léčiv, psychotropních rostlin či chemických látek a souvisejících prostředků.

Zábava a hudba

Tyto webové stránky zprostředkovávají uživatelům zábavu. Patří sem i weby internetových rádií.

Sdílení souborů

Tyto webové stránky poskytují nebo propagují aplikace pro sdílení souborů.

Hazardní hry

Tyto webové stránky umožňují uživatelům sázet nebo se účastnit online loterií, případně zde mohou najít informace, rady či tipy týkající se sázení nebo pokyny, rady či návody související s hraním hazardních her.

Hraní her

Tyto webové stránky umožňují přístup k online hrám včetně možnosti soupeření s dalšími hráči. Nepodporují ani nepropagují sázení.

Obecné

Tyto webové poskytují informace o obecných tématech a mohou odkazovat na řadu různých zdrojů a služeb. Mohou sem patřit i weby s dynamickým obsahem, na nichž mohou být generovány, zobrazeny nebo nabízeny odkazy na obsah, který není vhodný pro děti.

Vláda

Tyto webové stránky se týkají vládních subjektů, organizací a funkcí.

Nenávist

Tyto webové stránky hlásají nenávist či agresivitu vůči jednotlivci či skupině na základě rasy, náboženského vyznání, pohlaví, národnosti, etnického původu nebo jiných daných vlastností. Na základě určitých charakteristik znevažují ostatní nebo ospravedlňují sociální nerovnost.

Zdraví

Tyto webové stránky se obecně věnují lidskému zdraví. Nepatří sem weby zaměřené na témata sexuálního zdraví, které jsou zařazeny do kategorie Sexuální výchova.

Hledání zaměstnání

Tyto webové stránky jsou zaměřeny na hledání zaměstnání, nabídky práce, zasílání životopisů nebo hledání pracovníků.

Děti

Tyto webové stránky nabízejí zajímavý a bezpečný obsah pro děti ve věku do 12 let.

Právo

Tyto webové stránky se zabývají právními záležitostmi.

Prádlo

Tyto webové stránky mohou nabízet k prodeji spodní prádlo či plavky a mohou obsahovat galerie s fotografiemi modelek, které tyto produkty prezentují.

Stránky pro dospělé

Tyto webové stránky obsahují sexuálně explicitní informace, které nejsou lékařské ani vědecké povahy. Patří sem také weby, které obsahují akty. Jako akty se označují díla, která vkusně a umělecky zobrazují nahé lidské tělo, aniž by měla pornografický nádech. Primárním účelem webů s akty by nemělo být vzbuzení sexuálního vzrušení.

Vojenství

Tyto webové stránky jsou provozované ozbrojenými složkami nebo vojenskými organizacemi.

Zprávy

Tyto webové stránky obsahují zprávy, názory a informace o počasí. Patří sem i stránky provozované tištěnými či televizními médii.

Chatování online

Tyto webové stránky umožňují uživatelům chatovat online a zasílat zprávy ostatním uživatelům webu v reálném čase.

Seznamka

Tyto webové stránky umožňují či podporují navazování milostných či sexuálních vztahů mezi uživateli.

Plagiátorství

Tyto webové stránky umožňují dětem kopírovat texty místo samostatného vypracování domácího úkolu.

Politika

Tyto webové stránky nabízejí politické komentáře nebo podporují různá politická přesvědčení.

Pornografie

Tyto webové stránky obsahují sexuálně explicitní materiál, jehož účelem je vzbuzení sexuálního nebo nemravného zájmu.

Kvalifikace/vzdělávání

Tyto webové stránky slouží k rozšíření znalostí a vědomostí.

Náboženství

Tyto webové stránky se věnují jednomu či více náboženstvím.

Hledání

Tyto webové stránky umožňují vyhledávání na webu, v diskuzních skupinách a adresářích.

Sexuální výchova

Tyto webové stránky obsahují informace o rozmnožování a sexuálním vývoji, sexuálně přenosných nemocech, antikoncepci, bezpečném sexuálním chování a lidské sexualitě.

Nakupování

Tyto webové stránky umožňují nákup zboží a materiálu online.

Sociální sítě

Tyto webové stránky umožňují uživatelům vytvářet a navazovat vztahy online s jinými uživateli internetu. Patří sem následující typy webů:

  • Blogy : Tyto webové stránky fungují jako veřejně přístupné deníky jednotlivců.

  • Fóra : Tyto webové stránky obsahují webovou aplikaci, díky níž se uživatelé mohou účastnit diskuzí na řadu témat. Často bývají propojeny s online komunitami.

  • Služby hostování : Tyto webové stránky poskytují jednotlivcům nebo organizacím online systém pro ukládání informací, obrázků, videí nebo obsahu a jejich zpřístupnění na webu.

  • Virtuální komunity : Tyto webové stránky nabízejí řadu nástrojů a prostředků, díky nimž spolu může skupina lidí komunikovat přes internet.

Sport

Tyto webové stránky jsou věnovány sportu na profesionální i amatérské úrovni a sportovním soutěžím.

Sebevražda

Tyto webové stránky obsahují návrhy, rady nebo návody ke spáchání sebevraždy nebo k ní navádějí či pobízejí.

Technologie

Tyto webové stránky se zaměřují na téma technologií a umožňují jejich prodej, prezentují je či propagují nebo poskytují recenze či jiné informace.

Tabák

Tyto webové stránky propagují nebo jiným způsobem podporují konzumaci tabáku nebo jej nabízejí k prodeji.

Cestování

Tyto webové stránky jsou věnovány osobnímu cestování, dovolené, půjčování aut, ubytování, plavbám a skupinovým výletům.

Nezařazeno

Každý den vznikají tisíce nových webových stránkách. Ty jsou průběžně analyzovány a rozřazovány do kategorií. Nezařazené webové stránky zatím nebyly analyzovány a zařazeny.

Násilí

Tyto webové stránky zobrazují násilí, při kterém je způsobena bolest nebo zranění. Patří sem weby, které podporují fyzické ubližování ostatním nebo poškozování majetku nebo toto chování názorně popisují. Zobrazují zbraně, výbušniny, naschvály, oddělování částí těla, velké množství krve a krvavé scény, mučení, sadismus nebo jiné typy přehnaného násilí.

Zbraně

Tyto webové stránky nabízejí k prodeji zbraně, jako jsou střelné zbraně, nože či zbraně používané v bojových uměních, nabízejí jejich recenze nebo je prezentují, propagují či popisují, případně poskytují informace o použití zbraní, příslušenství a dalších úpravách.

Webová e-mailová aplikace

Tyto webové stránky poskytují bezplatné služby webového e-mailu, které lze využívat z libovolného internetového prohlížeče.

Webové proxy servery

Tyto webové stránky umožňují uživatelům načítat obsah z internetu a skrýt přitom svou identitu před serverem poskytujícím obsah nebo zatajit zdroj obsahu před softwarem určeným k filtrování obsahu.

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v125229857
Operační systém: Windows, Android, iOS
Poslední úprava: 21. 08. 2019