Jiné produkty

Norton Secure VPN pro mobilní zařízení

Potřeba použití aplikace Norton Secure VPN

Pokud používáte nezabezpečené bezdrátové připojení, mohou webové stránky a váš poskytovatel služeb internetu vidět vaše citlivé údaje, například informace o umístění, chaty a e-maily. Jste zranitelní vůči kyberzločincům, kteří se snaží sledovat a odcizit vaše informace. Aplikace Norton Secure VPN vytváří virtuální privátní síť (VPN), která vaše citlivé údaje šifruje. Umožňuje vám bezpečně používat veřejnou síť, jako je internet.

Vypnutí nebo zapnutí aplikace Norton Secure VPN

Klepnutím na možnost Zapnout síť VPN zapnete aplikaci Norton Secure VPN. Když je síť VPN zapnutá, mapa ve tvaru kruhu zobrazí vaše virtuální umístění. Klepnutím na možnost Vypnout síť VPN vypnete aplikaci Norton Secure VPN.

Vypnutím sítě VPN zveřejníte svou adresu IP a umístění, a vaše připojení tak přestane být bezpečné.

Změna zeměpisné oblasti v aplikaci Norton Secure VPN

Ve výchozím nastavení aplikace Norton Secure VPN automaticky vybere optimální oblastní datové centrum na základě vašeho umístění. Vybranou oblast můžete ručně změnit v nastavení umístění.

Změna oblasti v systému Android nebo iOS

 1. Otevřete aplikaci Norton Secure VPN.

 2. V horní části obrazovky klepněte na ikonu umístění.

 3. Na obrazovce Oblasti vyberte v seznamu požadovanou geografickou oblast.

Povolení nebo zakázání funkce Auto-Protect v systému Android nebo iOS

Funkce Zabezpečení sítě Wi-Fi v aplikaci Norton Secure VPN prověřuje bezdrátovou síť, ke které je vaše zařízení připojeno, aby zjistila běžné síťové hrozby, jako jsou útoky typu man-in-the-middle.

Aktivace a deaktivace funkce Zabezpečení sítě Wi-Fi

 1. Otevřete aplikaci Norton Secure VPN.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu Nastavení sítě Wi-Fi.

 3. Přesunutím přepínače Auto-Protect zapnete síť VPN při připojování k nezabezpečené nebo ohrožené síti.

Povolení nebo zakázání upozornění v systému Android nebo iOS

Aplikace Norton Secure VPN zobrazí upozornění při každém připojení k nezabezpečené síti. Pokud však nechcete upozornění dostávat, můžete je zakázat pomocí možnosti Ochrana sítě.

Povolení nebo zakázání upozornění

 1. Otevřete aplikaci Norton Secure VPN.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu Nastavení sítě Wi-Fi.

 3. Posunutím přepínače Povolit upozornění povolíte nebo zakážete možnost Povolit upozornění.

  Když jste připojeni k bezpečné síti, přepínač Povolit upozornění je zobrazen šedě.

Blokování programů pro monitorování reklam v systému Android nebo iOS

Každé mobilní zařízení má jedinečné reklamní ID, které lze použít ke sledování podrobností, jako jsou jméno, adresa a věk. Vývojáři aplikací mohou použít reklamní ID k vytvoření cílených reklam, které by vás mohly zajímat. Funkce Program pro monitorování reklam v aplikaci Norton Secure VPN vás chrání a blokuje cílené reklamy.

Povolení nebo zakázání blokování programů pro monitorování reklam v systému Android nebo iOS

 1. Otevřete aplikaci Norton Secure VPN.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu Program pro monitorování reklam.

 3. Na obrazovce programu pro monitorování reklam posunutím jezdce povolte nebo zakažte možnost Blokovat programy pro monitorování reklam.

Blokování programů pro monitorování reklam funguje pouze v případě, že je zapnutá virtuální privátní síť.

Povolení rozděleného tunelování v systému Android

Funkce rozděleného tunelování v aplikaci Norton Secure VPN umožňuje bezpečně přesměrovat a zašifrovat vybrané aplikace výběrem síťového provozu, který chcete ze zabezpečené sítě VPN vyloučit.

Povolení rozděleného tunelování v systému Android

 1. Otevřete aplikaci Secure VPN.

 2. Klepněte na ikonu nabídky v levém horním rohu obrazovky a poté klepněte na možnost Nastavení.
 3. Na obrazovce Nastavení povolte rozdělené tunelování posunutím jezdce.

 4. Chcete-li některou aplikaci vyloučit, klepněte na možnost pro vyloučení aplikací v části s rozděleným tunelováním.

 5. Na obrazovce pro vyloučení aplikací kliknutím vyberte aplikace, které chcete vyloučit ze síťového provozu aplikace Secure VPN.

  Aby bylo možné změny v nastavení rozděleného tunelování použít, vypněte a znovu zapněte síť VPN.

Odinstalování aplikace Norton Secure VPN

Systém Android

  Na obrazovce Aplikace klepněte na ikonu Secure VPN a přidržte ji. Potom ji přesuňte na možnost Odinstalovat v horní části.

Systém iOS

 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace Norton Secure VPN a přidržte ji; ikona se musí rozpohybovat.

 2. Klepnutím v levém horním rohu ikony aplikace proveďte její odstranění.

 3. Potvrďte akci klepnutím na tlačítko Odstranit.

Zrušení přihlášení k odběru Norton

Přihlášení k odběru nákupem v aplikaci v obchodě Play Store, App Store nebo Microsoft Store

  Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru Norton, odinstalujte aplikaci Norton z vašeho zařízení a zrušte přihlášení k odběru Norton v obchodě Play Store, App Store nebo Microsoft Store.

  Zkušební verze aplikace Norton Secure VPN v obchodě Apple App Store nebo Google Play Store vyžaduje aktivaci ročního přihlášení k odběru prostřednictvím nákupu v aplikaci. Na konci zkušební doby je aktivována platba. Chcete-li se odhlásit ze zkušební verze aplikace Norton Secure VPN bez zpoplatnění, musíte před ukončením zkušební doby zrušit přihlášení k odběru.

  Odinstalací aplikace Norton nedojde k automatickému zrušení přihlášení k odběru. Přihlášení k odběru je nutné zrušit v nastavení přihlášení k odběru v obchodě Play Store, App Store nebo Microsoft Store. Další informace najdete v následujících článcích:

Přihlášení k odběru Norton zakoupené v maloobchodě nebo v internetovém obchodě Norton

  Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru služby automatického obnovení pro aplikaci Norton Secure VPN, Norton Mobile Security nebo Norton Security, přečtěte si článek Vypnutí služby automatického obnovení Norton.

  Pokud již byl poplatek naúčtován a chcete částku vrátit, přečtěte si článek Žádost o vrácení platby.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti NortonLifeLock

Staráme se o ochranu vašeho soukromí a zaměřujeme se na ochranu vašich osobních údajů. Další informace najdete na adrese https://www.nortonlifelock.com/privacy/gps-czech.

Video: Začínáme s aplikací Norton Secure VPN


Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v131611646
Operační systém: android,ios
Poslední úprava: 14. 11. 2021