Jiné produkty

Provedení akcí při umístění rizik nebo hrozeb do karantény

Položky v karanténě jsou izolovány od ostatních souborů v počítači, takže se nemohou šířit ani napadnout počítač. Pokud máte podezření, že je určitá položka napadena, ale při prověřování produktem Norton není identifikována jako riziková, můžete položku ručně umístit do karantény. Položku z karantény můžete také obnovit, pokud se domníváte, že se jedná o nízké riziko. Položku, kterou obnovíte, produkt Norton neopraví. Může však obnovené položky dezinfikovat během následujících prověření.

Obnovení položky z karantény

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazit kategorii Karanténa.

 4. Vyberte položku, kterou chcete spravovat.

 5. V podokně Podrobnosti klikněte na položku Možnosti.

  Odkaz Více možností můžete použít k zobrazení dalších podrobností o položce, než pro ni vyberete akci. Odkaz otevře okno File Insight obsahující další informace o riziku.

 6. V okně Byla zjištěna hrozba zvolte jednu z následujících možností:

  • Obnovit: Vrátí položku do původního umístění v počítači. Tato možnost je k dispozici pouze pro položky ručně přesunuté do karantény.

  • Obnovit a vyloučit soubor: Vrátí položku do původního umístění, aniž by byla opravena, a vyloučí tuto položku ze zjišťování při budoucím prověření. Tato možnost je k dispozici pro zjištěné virové a nevirové hrozby.

  • Odebrat z historie: Odebere vybranou položku z protokolu Historie zabezpečení.

 7. Pokud se rozhodnete pro obnovení, v okně Obnovení z karantény klikněte na tlačítko Ano.

 8. V dialogovém okně Vyhledat složku vyberte složku nebo jednotku, kam chcete soubor obnovit, a klikněte na tlačítko OK.

Obnovení souboru, který byl omylem identifikován jako bezpečnostní riziko

Ve výchozím nastavení produkt Norton odstraní bezpečnostní riziko z počítače a přesune je do karantény. Pokud si myslíte, že soubor byl odebrán omylem, můžete jej z karantény obnovit v jeho původním umístění a vyloučit ho z příštího prověření.

Obnovení souboru z karantény

  Program z prověřování produktem Norton vylučte pouze v případě, že jste si jistí, že je bezpečný. Pokud například jiný program vyžaduje ke svému fungování rizikový program, můžete se rozhodnout jej ponechat v počítači.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Zabezpečení a poté klikněte na možnost Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte z rozevírací nabídky Zobrazit možnost Karanténa.

 4. Vyberte soubor, který chcete obnovit.

 5. V podokně Podrobnosti klikněte na položku Možnosti.

 6. V okně Byla zjištěna hrozba klikněte na možnost Obnovit a vyloučit tento soubor.

 7. V okně Obnovení z karantény klikněte na tlačítko Ano.

 8. V dialogovém okně Procházet složku vyberte položku nebo jednotku, kam chcete soubor obnovit, a klikněte na tlačítko OK.

Odeslání položky do služby Norton k posouzení

K účinnosti vašeho produktu Norton můžete přispět tak, že soubory, o kterých si myslíte, že představují bezpečnostní riziko, odešlete k posouzení. Středisko Norton Security Response provede analýzu souboru, a pokud soubor představuje riziko, přidá jej do budoucích definic ochrany.

V odesílaných příspěvcích nejsou nikdy zahrnuty osobní identifikační údaje.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazit kategorii Karanténa.

 4. Vyberte položku, kterou chcete spravovat.

 5. V podokně Podrobnosti klikněte na položku Možnosti.

  Odkaz Více možností můžete použít k zobrazení dalších podrobností o položce, než pro ni vyberete akci. Odkaz otevře okno File Insight obsahující další informace o riziku.

 6. V okně Byla zjištěna hrozba klikněte na položku Odeslat společnosti Norton.

 7. Na obrazovce, která se objeví, klikněte na tlačítko OK.

Ruční přidání položky do karantény

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazit kategorii Karanténa.

 4. Klikněte na možnost Přidat do karantény.

 5. V okně Ruční karanténa přidejte soubor, který chcete umístit do karantény, a zadejte popis pro případnou referenci.

  Pokud umístíte do karantény soubor, který je přidružen k nějakým spuštěným procesům, budou tyto procesy ukončeny. Před přidáním souboru do karantény proto všechny otevřené soubory a spuštěné procesy zavřete.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6200305
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 01. 11. 2021