Jiné produkty

Zobrazení rozšířených podrobností události zabezpečení a doporučené akce

Okno Historie zabezpečení – upřesnit poskytuje další informace o události zabezpečení, abyste mohli rozhodnout o akci, která má být provedena.

 1. Otevřete produkt Zabezpečení zařízení Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zabezpečení a potom klikněte na položku Historie.

 3. V okně Historie zabezpečení vyberte v rozevíracím seznamu Zobrazit kategorii pro filtrování událostí zabezpečení podle kategorie. Například výběrem kategorie Karanténa zobrazíte pouze události zabezpečení související s funkcí Karanténa.

 4. Dvakrát klikněte na položku nebo vyberte volbu Více možností, chcete-li otevřít okno Historie zabezpečení – upřesnit nebo File Insight.

 5. V části Výstrahy – souhrn najdete úroveň závažnosti, typ aktivity a stav vybrané položky. Zobrazuje také doporučenou akci, která je pro zjištěnou položku vyžadována.

 6. V části Podrobnosti – upřesnit najdete informace, jako jsou úroveň rizika, kategorie rizika, datum odeslání a popis rizika.

 7. V části Akce zvolte možnost, která je pro vaši situaci nejvhodnější.

  • V části Modul ochrany dat máte k dispozici možnosti vyloučení procesů z prověřování Modulem ochrany dat, odebrání souboru/složky z vyloučení a zobrazení File Insight.

  • V části Brána firewall – síť a připojení máte pro vybraný počítač nebo pro všechny neklasifikované počítače ve vybrané síti k dispozici tyto možnosti: Důvěřovat, Zrušit důvěru, Omezit nebo Zrušit omezení.

  • V části Brána firewall – aktivity můžete povolit vybranému programu přístup k internetu. Nebo můžete zobrazit pravidlo brány firewall nastavené pro vybraný program, a to pomocí možnosti Zobrazit pravidlo.

  • V části Historie zabezpečení – Brána firewall – aktivity máte k dispozici možnost Norton File Insight, která zobrazuje podrobnosti souboru, který získal přístup k internetu, a to v okně File Insight.

  • V části Prevence narušení máte k dispozici možnost povolení nebo blokování oznámení týkajícího se vybrané signatury útoku, a to pomocí možnosti Upozornit nebo Nechci další upozornění.

  • V části Aktualizátor softwaru máte k dispozici možnost Spustit prověření, která spouští nové prověření pomocí funkce Aktualizátor softwaru.

 8. V části Správa rizik najdete témata nebo nastavení, která jsou relevantní pro zajištění co nejlepší ochrany pro váš počítač.

Potřebujete další pomoc?

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v19803667
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 06. 03. 2022