Jiné produkty

Stažení a instalace aplikace Norton 360 do mobilního zařízení

Můžete si stáhnout a nainstalovat aplikaci Norton 360, která bude vaše mobilní zařízení a informace, které jsou v něm uloženy, chránit před digitálními hrozbami.

Aplikaci Norton 360 můžete přímo stáhnout a nainstalovat do mobilního zařízení nebo si můžete ze svého účtu odeslat e-mail nebo textovou zprávu s pokyny ke stažení, které následně otevřete v mobilním zařízení, případně si můžete zkopírovat odkaz stránky s pokyny k instalaci. Můžete také naskenovat QR kód a stáhnout aplikaci Norton 360 do svého zařízení. K zaznamenání kódu použijte jakýkoli skener QR kódů.

Chcete-li nainstalovat aplikaci Norton 360 do zařízení se systémem Android, potřebujete systém Android 8.x nebo novější. Chcete-li nainstalovat aplikaci Norton 360 do zařízení se systémem iOS, potřebujete systém iOS 14.x nebo novější.

Používám zařízení se systémem Android a chci nainstalovat aplikaci Norton 360

Pokud při instalaci aplikace Norton 360 do mobilního zařízení dojde k jakýmkoli problémům, přesvědčte se, že je v zařízení nainstalována nejnovější verze aplikace Google Play a že jsou nainstalovány všechny nejnovější aktualizace systému.

 1. V zařízení se systémem Android spusťte aplikaci Google Play a vyhledejte aplikaci Norton 360.

 2. Na obrazovce aplikace Norton 360 klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 3. Po dokončení instalace klepněte na možnost Otevřít.

 4. Přečtěte si a přijměte licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a poté klepněte na možnost Přihlášení.

 5. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo k účtu Norton a poté klepněte na možnost Přihlásit se.

 6. Pro zajištění úplné ochrany je třeba poskytnout povolení v rámci nastavení zařízení, abyste mohli nadále používat funkce Zabezpečení aplikací, Zabezpečení internetuZabezpečení sítě Wi-Fi. Na hlavní obrazovce aplikace Norton 360 klepněte na možnost Zabezpečení a poté v pravém horním rohu klepněte na ikonu permission_setup.

 7. Na obrazovce Nastavení oprávnění klepněte na možnost Začít a poté podle pokynů na obrazovce nastavte a povolte následující nastavení.

  Tyto pokyny se mohou lišit v závislosti na zařízení, výrobci zařízení a operačním systému.
  • Zapnutí služby Norton 360

  • Povolení aplikace Norton 360, aby se spouštěla na pozadí

  • Zapnutí možnosti Zobrazení přes jiné aplikace

  • Povolení přístupu k poloze zařízení pro aplikaci Norton 360

  • Zapnutí nastavení polohy

Používám zařízení iPhone nebo iPad a chci nainstalovat aplikaci Norton 360

 1. V zařízení se systémem iOS spusťte obchod Apple App Store a vyhledejte aplikaci Norton 360.

 2. Na obrazovce aplikace Norton 360 klepněte na možnost ZÍSKAT nebo na ikonu pro stažení aplikace .
 3. Po dokončení instalace klepněte na možnost Otevřít.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a pak klepněte na Uplatnit nárok na předplatné.

 5. Udělejte jednu z těchhle věcí:

  • Klepněte na Přihlásit se pomocí Norton účtu, zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo k Norton účtu a potom klepněte na Přihlásit.

  • Pokud jste si v Apple App Storu předplatné od Nortonu už koupili a máte ho aktivní, klepněte na Obnovit z App Storu.

Sedím u počítače a chci odeslat pokyny k instalaci aplikace Norton 360 do svého mobilního zařízení

 1. Přihlaste se ke svému účtu.

 2. Pokud ještě nejste přihlášeni ke svému účtu, budete vyzváni k přihlášení. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na možnost Přihlásit se. Pokud účet Norton nemáte, klikněte na možnost Vytvořit účet a dokončete proces registrace.

 3. V okně Začít klikněte na Stáhnout produkt Norton a potom na Poslat odkaz ke stažení.

 4. Podle vybrané možnosti proveďte jednu z níž uvedených akcí:

  • Pokud chcete poslat pozvánku přes e-mail – Vyberte možnost E-mail, zadejte e-mailovou adresu, ke které máte přístup na mobilním zařízení, a klikněte na Odeslat. Na zařízení, do kterého chcete ochranu nainstalovat, si dohledejte a otevřete e-mail od Nortonu a klepněte na Stáhnout.
  • Pokud chcete do mobilního zařízení poslat textovou zprávu s odkazem ke stažení – Vyberte možnost Textová zpráva, z rozevíracího seznamu vyberte zemi a potom zadejte telefonní číslo mobilního zařízení, do kterého chcete textovou zprávu s odkazem ke stažení odeslat. Klikněte na Odeslat.

   V některých zemích může chvíli trvat, než vám přijde textová zpráva s odkazem ke stažení. Příjem textové zprávy podléhá místním telekomunikačním předpisům v příslušné zemi. V každé zemi platí pro odesílání a přijímání textových zpráv vlastní místní předpisy. Informace o omezeních najdete na webových stránkách regulačního orgánu pro telekomunikace příslušné země.

  • Chcete-li odkaz ke stažení zkopírovat a sdílet jej v mobilním zařízení později – chcete-li odkaz ke stažení sdílet prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, zkopírujte jej pomocí možnosti Kopírovat odkaz a sdílejte jej později. Pokud se při kliknutí na odkaz ke stažení zobrazí výzva k přihlášení, zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu.

 5. Na obrazovce Začít klepněte na aplikaci Norton 360 a poté klepněte na možnost Další.

 6. Pokud máte zařízení se systémem Android, budete přesměrováni na aplikaci Norton 360 v obchodě Google Play. Pokud máte zařízení se systémem iOS, klepněte na možnost Stáhnout v obchodu App Store a budete přesměrováni na aplikaci Norton 360 v obchodu Apple App Store.

 7. V závislosti na zařízení postupujte takto:

  • Pokud máte zařízení se systémem Android, spusťte instalaci klepnutím na možnost Instalovat.

  • Pokud máte zařízení se systémem iOS, klepněte na možnosti Získat, InstalovatHotovo.

 8. Po dokončení instalace klepněte na možnost Otevřít.

 9. Přečtěte si a přijměte licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a poté klepněte na možnost Pokračovat.

Stažení a instalace aplikace Norton 360 zakoupené od poskytovatele služeb

 1. V mobilním zařízení otevřete e-mail, který jste obdrželi od svého poskytovatele služeb, a klepněte na odkaz ke stažení.

  Pokud jste od poskytovatele služeb dostali zprávu SMS, klepněte v této zprávě na odkaz URL.

 2. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu Norton a poté klepněte na možnost Přihlásit se.

 3. Klepněte na možnost pro získání v obchodě Google Play nebo stažení v obchodě Apple App Store. Budete přesměrováni na aplikaci Norton 360 v obchodě Google Play nebo obchodě Apple Store.

 4. Postupujte následujícím způsobem:

  • V zařízení se systémem Android klepněte na možnost Instalovat.

  • Chcete-li na zařízení se systémem iOS zahájit instalaci, klepněte na možnost Získat a poté na možnost Instalovat.

 5. Po dokončení instalace spusťte aplikaci Norton 360 klepnutím na možnost Otevřít.

 6. Dál postupujte podle toho, jaké máte zařízení:

  • Pokud máte zařízení s Androidem: Přečtěte si licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a pak klepněte na Přihlásit > Přihlásit se přes poskytovatele služeb. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Pokud máte zařízení s iOS: Přečtěte si licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a pak klepněte na Uplatnit nárok na předplatné > Přihlásit se přes poskytovatele služeb. Zadejte název svého poskytovatele služeb a klepněte na Další. Klepnutím na Pokračovat potvrďte správnost zadaného poskytovatele služeb. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ruční stažení a instalace aplikace Norton 360 zakoupené od poskytovatele služeb z obchodu Google Play nebo Apple App Store

Mám zařízení se systémem Android

 1. V zařízení se systémem Android spusťte aplikaci Google Play a vyhledejte aplikaci Norton 360.

 2. Na obrazovce aplikace Norton 360 klepněte na tlačítko Nainstalovat.

 3. Po dokončení instalace klepněte na možnost Otevřít.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a poté klepněte na možnost Uplatnit nárok na přihlášení k odběru.

 5. Klepněte na možnost Zadat kód partnera.

 6. Zadejte platný kód partnera, který jste obdrželi od poskytovatele služeb, a klepněte na tlačítko Další.

 7. Klepnutím na možnost Pokračovat potvrďte svého poskytovatele služeb.

 8. Zadejte přihlašovací údaje k účtu Norton a dokončete instalaci.

Mám zařízení se systémem iOS

 1. V zařízení se systémem iOS spusťte obchod Apple App Store a vyhledejte aplikaci Norton 360.

 2. Na obrazovce aplikace Norton 360 klepněte na možnost ZÍSKAT nebo na ikonu pro stažení aplikace .
 3. Po dokončení instalace klepněte na možnost Otevřít.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb, potvrďte naše globální prohlášení o ochraně osobních údajů a poté klepněte na možnost Uplatnit nárok na přihlášení k odběru.

 5. Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí poskytovatele služeb.

 6. Zadejte název poskytovatele služeb a klepněte na možnost Další.

 7. Klepnutím na možnost Pokračovat potvrďte svého poskytovatele služeb.

 8. V závislosti na poskytovateli služeb můžete být vyzváni k vyplnění přihlašovacích údajů k účtu Norton nebo účtu poskytovatele služeb.

Video: Jak stáhnout a nainstalovat aplikaci Norton 360 do zařízení se systémem Android


Video: Jak stáhnout a nainstalovat aplikaci Norton 360 do zařízení se systémem iOS


Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v137722267
Operační systém: Android;iOS
Poslední úprava: 13. 02. 2024