Jiné produkty

Přidání zařízení do seznamu Důvěryhodnost zařízení

Zařízení můžete přidat k důvěryhodným zařízením. Zařízení můžete přidat určením následujících informací:

 • Název či popis zařízení

 • IP adresa nebo fyzická adresa zařízení.

Pokud udělíte důvěru zařízení, které se nenachází ve vaší síti, vystavujete počítač potenciálním bezpečnostním rizikům.

Přidání zařízení do seznamu Důvěryhodnost zařízení

 1. Spusťte produkt Norton.

  Pokud se zobrazí okno Můj Norton, klikněte vedle položky Zabezpečení zařízení na možnost Otevřít.

 2. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 3. V okně Nastavení klikněte na možnost Brána firewall.

 4. Na kartě Obecná nastavení na řádku Důvěryhodnost zařízení klikněte na možnost Konfigurovat.

 5. V okně Důvěryhodnost zařízení klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V okně Přidat zařízení zadejte do pole Název název zařízení, které chcete přidat ke své síti.

  Maximální počet znaků v názvu zařízení by neměl překročit 15 znaků.

 7. Do pole Adresa IP nebo fyzická adresa zadejte adresu IP nebo fyzickou adresu zařízení, které chcete přidat do seznamu Důvěryhodnost zařízení.

  V poli Adresa IP nebo fyzická adresa můžete použít následující formáty:

  IPv4 adresa

  172.16.0.0

  IPv6 adresa

  fe80::12ac:fe44:192a:14cc

  Fyzická adresa

  11-22-c3-5a-fe-a4

  Rozpoznatelný název hostitele

  ftp.myfiles.com

  Zadaná adresa se neověří, dokud zařízení není fyzicky nalezeno v síti.

 8. V rozevírací nabídce Úroveň důvěryhodnosti vyberte možnost. Máte následující možnosti:

  Plná důvěryhodnost

  Přidá zařízení do seznamu zařízení s plnou důvěrou.

  U zařízení s plnou důvěryhodností se sledují pouze známé útoky a infekce. Toto nastavení zvolte, pouze jste-li si jistí, že je zařízení zcela bezpečné.

  Omezeno

  Přidá zařízení na seznam omezených zařízení.

  Omezená zařízení nemají přístup k vašemu počítači.

 9. Pokud chcete, aby bylo zařízení z prověřování prevence narušení vyloučeno, zaškrtněte políčko Vyloučit z prověření IPS.

 10. Klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v9802267_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 21. 08. 2018