Přidání zařízení do seznamu Důvěryhodnost zařízení

Zařízení můžete přidat k důvěryhodným zařízením. Zařízení můžete přidat určením následujících informací:

 • Název či popis zařízení

 • IP adresa nebo fyzická adresa zařízení.

Pokud udělíte důvěru zařízení, které se nenachází ve vaší síti, vystavujete počítač potenciálním bezpečnostním rizikům.

Přidání zařízení do seznamu Důvěryhodnost zařízení

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klikněte na položku Brána firewall.

 3. Na kartě Obecná nastavení na řádku Důvěryhodnost zařízení klikněte na možnost Konfigurovat.

 4. V okně Důvěryhodnost zařízení klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V okně Přidat zařízení zadejte do pole Název název zařízení, které chcete přidat ke své síti.

  Maximální počet znaků v názvu zařízení by neměl překročit 15 znaků.

 6. Do pole Adresa IP nebo fyzická adresa zadejte adresu IP nebo fyzickou adresu zařízení, které chcete přidat do seznamu Důvěryhodnost zařízení.

  V poli Adresa IP nebo fyzická adresa můžete použít následující formáty:

  IPv4 adresa

  172.16.0.0

  IPv6 adresa

  fe80::12ac:fe44:192a:14cc

  Fyzická adresa

  11-22-c3-5a-fe-a4

  Rozpoznatelný název hostitele

  ftp.myfiles.com

  Zadaná adresa se neověří, dokud zařízení není fyzicky nalezeno v síti.

 7. V rozevírací nabídce Úroveň důvěryhodnosti vyberte možnost. Máte následující možnosti:

  Plná důvěryhodnost

  Přidá zařízení do seznamu zařízení s plnou důvěrou.

  U zařízení s plnou důvěryhodností se sledují pouze známé útoky a infekce. Toto nastavení zvolte, pouze jste-li si jistí, že je zařízení zcela bezpečné.

  Omezeno

  Přidá zařízení na seznam omezených zařízení.

  Omezená zařízení nemají přístup k vašemu počítači.

 8. Pokud chcete, aby bylo zařízení z prověřování prevence narušení vyloučeno, zaškrtněte políčko Vyloučit z prověření IPS.

 9. Klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v9802267_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016