Používání funkce Poradce pro aplikace v aplikaci Norton Mobile Security

Funkce Poradce pro aplikace v aplikaci Norton Mobile Security upozorňuje na nainstalované aplikace, které by mohly způsobit únik osobních údajů, zobrazovat v zařízení místní okna s reklamním obsahem, spotřebovávat energii baterie nebo vykazovat neobvyklé chování. Při prověřování zařízení využívá cloudové prověřování důvěryhodnosti a zobrazuje shrnutí, ve kterém informuje, jaké riziko představují nainstalované aplikace.

Aplikace mohou být označeny jako riziko ochrany osobních údajů v závislosti na následujícím typu chování:

 • Jsou sdílena osobní data - zobrazuje informace, jako např. informace o osobním účtu, kontaktní údaje, informace o SIM kartě, informace o nastavení, informace o instalovaných aplikacích, poloze nebo podrobnosti o zařízení, které jsou sdíleny s nainstalovanými aplikacemi.

 • Reklamy zobrazeny  -  informuje vás, zda aplikace zobrazuje ve svém prostředí reklamy, zobrazuje reklamní oznámení v oznamovacím pruhu nebo umisťuje reklamní ikony na domovskou obrazovku.

 • Datové přenosy aplikací spuštěnou na pozadí - hodnotí aplikaci dle její schopnosti potenciálně přenášet mobilní data nebo spotřebovávat šířku pásma, když se aplikace nepoužívá.

  Některé aplikace pro systém Android a příslušné služby jsou navrženy tak, že ke svému fungování vyžadují přenosy dat na pozadí.

 • Zjištěno neobvyklé chování  -  zobrazuje informace v případě, že je na zařízení detekována neobvyklá činnost, kterou aplikace vykonává.

 • Spotřebování energie baterie aplikací spuštěnou na pozadí  -  vytvoří seznam aplikací, které používají data o poloze, často se obnovují na pozadí a mohou spotřebovávat více energie baterie, i když není aplikace otevřená.

Během počátečního nastavení při instalaci aplikace Norton Mobile Security prověří funkce Poradce pro aplikace automaticky všechny nainstalované aplikace v zařízení a upozorní uživatele na jakákoli možná rizika. Poté může uživatel aplikaci důvěřovat, nebo ji odinstalovat. Další informace naleznete v části Odstranění problémů nahlášených funkcí Poradce pro aplikace.

Můžete také aktivovat funkci Poradce pro aplikace ve službě Google Play. Automaticky prověřuje aplikace ještě před jejich instalací ze služby Google Play a upozorňuje na potenciální rizika spojená s danou aplikací. Informace o aktivaci funkce Poradce pro aplikace ve službě Google Play naleznete v části Zapnutí funkce Poradce pro aplikace ve službě Google Play.

Odstranění problémů nahlášených funkcí Poradce pro aplikace

 1. Spusťte aplikaci Norton Mobile Security.

 2. Na kartě Domů zobrazí aplikace Norton Mobile Security hodnocení ochrany osobních údajů, které vychází z výsledků prověřování aplikací. Pokud je hodnocení nižší než 100 %, klepnutím na možnost Ochrana osobních údajů otevřete obrazovku Zpráva o ochraně osobních údajů.

 3. Na obrazovce Zpráva o ochraně osobních údajů je zobrazen seznam aplikací označených jako riziko ochrany osobních údajů.

 4. Klepněte na aplikaci, jejíž informace chcete zkontrolovat, a přečtěte si hlášení funkce Poradce pro aplikace o možných rizicích souvisejících s danou aplikací.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete aplikaci důvěřovat a ponechat ji, klepněte na možnost Důvěřovat.

   Aplikace se přidá do seznamu Důvěryhodné aplikace.

  • Pokud chcete aplikaci odinstalovat, klepněte na možnost Odinstalovat. Pro potvrzení klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Zapnutí funkce Poradce pro aplikace ve službě Google Play

 1. Z domovské obrazovky spusťte aplikaci Norton Mobile Security.

 2. Mezi obrazovkami vyhledejte obrazovku Zabezpečení aplikací.

 3. Klepněte na možnost Poradce pro aplikace ve službě Google Play.

 4. Na obrazovce Poradce pro aplikace ve službě Google Play klepněte na možnost Zapnout službu Norton Security Service.

 5. Na obrazovce nastavení usnadnění klepněte pod položkou Služby na možnost Norton Security Service.

 6. Zapněte usnadnění pro službu Norton Security Service a klepnutím na tlačítko OK akci potvrďte.

 7. Klepněte na indikátor stavu funkce Poradce pro aplikace ve službě Google Play, čímž ji zapnete.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v97499944_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Android
Poslední úprava: 27. 10. 2016