Aktivace kódu pro obnovení přihlášení k odběru produktu Norton

Kód produktu Norton se používá k aktivaci nového produktu po instalaci a kód obnovení se používá k následnému prodloužení období přihlášení k odběru. Chcete-li použít kód obnovení, musíte mít instalovaný a pomocí kódu produktu aktivovaný správný produkt. Zadáte-li kód k nesprávnému produktu, může se vám zobrazit chybové hlášení „Neplatný kód produktu" nebo „Neplatný kód pro obnovení odběru".

Než začnete, je třeba zjistit, zda máte kód produktu nebo kód pro obnovení přihlášení k odběru. Kód produktu je 25znakový alfanumerický kód, zatímco kód obnovení odběru je 19znakový alfanumerický kód.

Například, kód produktu vypadá takto: A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN. Příklad kódu obnovení přihlášení k odběru vypadá takto: ABC123DE4567FGH89JK.

Podle toho, zda máte kód obnovení přihlášení k odběru nebo kód produktu a zda je již produkt nainstalovaný, zvolte příslušnou situaci.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v83110711_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 29. 01. 2018