Zrušení automatického obnovení odběru produktu Norton

Služba automatického obnovení Norton vám umožní automaticky obnovit odběr produktu Norton předtím, než vyprší jeho platnost. Tato služba poskytuje uživatelům, kteří si službu automatického obnovení Norton vyberou, průběžné aktualizace a ochranu rok za rokem. Pokud jste se přihlásili k měsíčnímu odběru produktu Norton, budete chráněni měsíc po měsíci.

Automatické obnovení lze kdykoli během doby platnosti odběru zrušit, a to vypnutím funkce automatického obnovení. Pokud je funkce Automatické obnovení vypnutá, před vypršením přihlášení k odběru bude třeba provést ruční obnovení.

Zrušíte-li službu automatického obnovení Norton, bude potřeba odběr po vypršení jeho platnosti obnovit ručně, budete-li chtít nadále získávat aktualizace ochrany.

Chcete-li službu automatického obnovení Norton zrušit, můžete se také obrátit na oddělení zákaznických služeb společnosti Norton.

Zrušení automatického obnovení odběru produktu Norton

  1. Přihlaste se k aplikaci Norton Management.

  2. Klepněte na kartu Účet.

  3. Na stránce Účet klepněte na možnost Automatické obnovení a odběry.

  4. Na stránce Automatické obnovení a odběry ve sloupci Automatické obnovení přepněte přepínač Zapnuto/Vypnuto do polohy Vypnuto.

O Službě automatického obnovení Norton

Ochrana zařízení pomocí bezpečnostního produktu Norton

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v81211463_NortonM_Retail_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Poslední úprava: 12. 05. 2014