Nastavení automatické ochrany

Nastavení automatické ochrany umožňují v aplikaci Norton konfigurovat funkci Ochrana při spouštění počítače a Ochrana v reálném čase. Konfigurací těchto nastavení můžete změnit způsob, jakým aplikace Norton zjišťuje a odstraňuje hrozby. Prověření vyměnitelných médií zjišťuje viry při vložení vyměnitelných médií.

Prověření vyměnitelných médií trvá několik sekund. Pokud dojde k rychlému vložení a odpojení vyměnitelného média, může se zobrazit upozornění s informací, že zařízení je používáno. Jestliže vyměnitelné médium používáte v daném počítači poprvé, před jeho odpojením několik sekund počkejte.

Ochrana při spouštění počítače zvyšuje zabezpečení při spouštění počítače. Ochrana při spouštění počítače zajišťuje, že během spouštění počítače se spustí funkce Auto-Protect. To umožňuje produktu Norton prověřit soubory před jejich použitím jiným programem nebo operačním systémem.

Pomocí možností ochrany v reálném čase můžete určit položky, které se mají prověřit. Také aktivně zjišťuje neznámá bezpečnostní rizika v počítači. Můžete určit postup, který se provede při zjištění bezpečnostního rizika nebo činnosti podobné riziku. Funkce Auto-Protect je velmi důležitou součástí ochrany v reálném čase, takže funkci Auto-Protect ponechejte vždy zapnutou.

Jak lze upravit nastavení automatické ochrany?

Funkce Auto-Protect je zavedena do paměti a zajišťuje neustálou ochranu při práci. Zjišťuje viry a ostatní bezpečnostní rizika při každém spuštění programů na počítači.

Funkce Auto-Protect zjišťuje viry při vložení vyměnitelných médií, při přístupu k síti internet nebo při použití získaných nebo vytvořených souborů dokumentů.

Úprava nastavení automatické ochrany

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klepněte na položku Ochrana před viry.

 3. V zobrazeném okně proveďte požadované nastavení možnosti.

 4. Klikněte na tlačítko Použít.

Pro běžné uživatele jsou doporučena výchozí nastavení. Pokud chcete dočasně vypnout funkci, co nejdříve ji znovu zapněte. Pokud chcete, aby se automaticky odebraly položky s nízkým rizikem, nakonfigurujte pokročilý režim SONAR.

Jak lze upravit pokročilý režim SONAR?

Funkce Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) poskytuje ochranu před hrozbami v reálném čase pomocí proaktivního zjišťování bezpečnostních rizik na počítači. Funkce SONAR identifikuje vznikající hrozby na základě chování aplikací. Pomocí nastavení pokročilého režimu SONAR můžete nakonfigurovat, jakým způsobem funkce SONAR odebere hrozbu.

Nastavení automatického odebírání hrozeb funkcí SONAR

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 3. V části Odstraňovat rizika automaticky nastavte jezdec do polohy Vždy.

 4. V části Odstraňovat rizika, když jsem pryč nastavte jezdec do polohy Vždy.

 5. Klikněte na tlačítko Použít.

Jak lze vyloučit soubor ze zjišťování funkcí Auto-Protect a prověření?

Pokud se domníváte, že aplikace Norton označí platnou aplikaci jako bezpečnostní riziko, můžete soubor vyloučit z prověření produktu Norton.

Vyloučení souborů z prověření produktu Norton

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klepněte na položku Ochrana před viry.

 3. V okně nastavení ochrany před viry klikněte na kartu Prověření a rizika.

 4. V části Vyloučení / Nízká rizika proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na řádku Položky, které budou vyloučeny z prověření klepněte na tlačítko Konfigurovat.

  • Na řádku Položky pro vyloučení ze zjišťování funkcemi Auto-Protect, SONAR a Informace ke stahování klepněte na tlačítko Konfigurovat.

 5. V okně, které se zobrazí, klepněte na položku Přidat složky nebo Přidat soubory.

 6. V dialogovém okně Přidat položku klikněte na ikonu procházení. V zobrazeném dialogovém okně vyberte položku, kterou chcete vyloučit z prověření.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Jak lze přidat e-mailové programy používající protokoly POP3 a SMTP do chráněných portů?

Aplikace Norton chrání e-mailové účty, které používají komunikační porty POP3 a SMTP bez šifrování SSL. Aby byla zajištěna ochrana e-mailů, společnost Symantec doporučuje zkontrolovat čísla portů POP3 a SMTP vašeho e-mailového programu. Pokud váš e-mailový program nepoužívá výchozích čísla portů, je nutné čísla portů přidat ručně do okna Chráněné porty. Funkce Chráněné porty pomáhá chránit váš e-mailový program před viry a jinými bezpečnostními hrozbami.

Čísla portů pro e-mailový program vám sdělí poskytovatel služeb internetu.

Přidání portů POP3 a SMTP do chráněných portů

 1. V hlavním okně aplikace Norton klepněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení v části Podrobná nastavení klepněte na položku Ochrana před viry.

 3. V okně nastavení funkce Ochrana před viry klepněte na kartu Prověření a rizika.

 4. V části Chráněné porty klikněte na možnost Konfigurovat.

 5. V okně Chráněné porty klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V okně Přidat chráněný port proveďte v rozevíracím seznamu Typ portu jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat vstupní e-mailový port, klepněte na možnost POP3.

  • Chcete-li přidat výstupní e-mailový port, klepněte na možnost SMTP.

 7. Do pole Port zadejte číslo portu.

  Číslo portu musí být mezi 1 a 65535.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

 9. V okně Chráněné porty klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

 10. V okně Nastavení klepněte na tlačítko Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v7631626_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 11. 05. 2017