Jiné produkty

Vítejte v aplikaci Norton Studio

Norton Studio je aplikace dostupná z obchodu Windows Store. Umožňuje zobrazit a spravovat aktuální stavy zabezpečení produktů Norton nainstalovaných v zařízení. Aplikaci Norton Studio je třeba nainstalovat prostřednictvím obchodu Windows Store. Chcete-li aplikaci Norton Studio používat, musíte nejdříve produkt Norton zaregistrovat v účtu Norton. Mezi produkty Norton patří aplikace Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton Mobile Security, Norton Security a Norton Security se zálohováním. Chcete-li používat aplikaci Norton Studio, zařízení musí být připojeno k internetu. Pokud účet Norton nevlastníte, můžete jej vytvořit pomocí aplikace Norton Studio nebo prostřednictvím následující adresy URL:

https://account.norton.com

Aplikaci Norton Studio a všechna zařízení, která s ní chcete spravovat, je třeba přidružit k jednomu účtu Norton.

Aplikace Norton Studio není k dispozici v zařízeních s procesory ARM.

Nastavení Vzdálená správa řídí způsob, jakým aplikace Norton Studio sleduje vaše zařízení. Další informace o nastavení vzdálené správy produktu Norton naleznete v následující tabulce.

Používáte produkt Norton verze 20.0 a novější

Používáte produkt Norton starší verze než 20.0

Vzdálená správa

  • Možnost Vzdálená správa se automaticky zapne pouze v případě, že jste produkt Norton zaregistrovali se stejným účtem Norton.

Možnost Vzdálená správa není k dispozici.

Agent produktu Norton

Agent produktu Norton není v zařízení vyžadován.

Po instalaci agenta produktu Norton v zařízení získáte informace o stavu zabezpečení zařízení pomocí aplikace Norton Studio.

Agenta produktu Norton je třeba přidružit ke stejnému účtu Norton, k němuž jste přihlášeni v aplikaci Norton Studio.

V následující tabulce je uvedena kompatibilita mezi produktem a operačním systémem:

Verze produktu

Verze operačního systému

Norton Studio 1.3

Windows 8

Norton Studio 1.4/1.5

Windows 8.1 a novější

Na úvodní obrazovce systému Windows jsou zobrazeny následující možnosti dlaždic aplikace Norton Studio:

  • Malá

  • Střední

  • Široká

  • Velká (Tato možnost je k dispozici pouze v systému Windows 8.1 nebo novější.)

Aplikace Norton Studio obsahuje v hlavním okně seznam všech zařízení, která jsou spojena s vaším účtem Norton. Mezi zařízení mohou patřit notebook, stolní počítač, smartphone nebo tablet. Podle potřeby můžete sledovat stav zabezpečení a řešit problémy zabezpečení zařízení. V závislosti na stavu zabezpečení zařízení zobrazuje aplikace Norton Studio stav zařízení jako Zabezpečeno, Upozornění zabezpečení, Probíhá oprava nebo V ohrožení. Pokud se v zařízení vyskytne problém se zabezpečením, aplikace Norton Studio zobrazí u zařízení červené pole se symbolem kříže (x). Pomocí možnosti Opravit ihned aplikace Norton Studio můžete vyřešit bezpečnostní hrozby v zařízení. Po úspěšném vyřešení problému zabezpečení se červené pole se symbolem kříže (x) změní na zelené pole se symbolem zaškrtnutí.

Jestliže se blíží konec platnosti přihlášení k odběru produktu Norton, aplikace Norton Studio vám na úvodní obrazovce v systému Windows zobrazí příslušné oznámení.

Každé zařízení obsahuje v aplikaci Norton Studio seznam určitých statistik zabezpečení za posledních 30 dnů z oblasti produktu Norton. Mezi tyto podrobnosti patří také informace o časovém razítku posledního prověření a poslední aktualizaci. Podle potřeby můžete také zobrazit počet hrozeb, které byly v zařízení, síti a na internetu odhaleny. Jakmile produkt Norton takovou hrozbu odhalí, aplikace Norton Studio zobrazí v hlavním okně informaci o počtu hrozeb, které byly zjištěny. Libovolně si také můžete prohlížet stav odběru produktů Norton, které jsou na každém ze zařízení nainstalovány. Přihlášení k odběru můžete obnovit pomocí možnosti Obnovit.

Aplikace Norton Studio umožňuje přístup k jiným produktům Norton. Chcete-li vybrat konkrétní produkt Norton, může být třeba posunout zobrazení v hlavním okně aplikace Norton Studio doprava nebo doleva. Chcete-li přejít na produkt Norton, klepněte kamkoli na jeho název.

Informace o aplikaci Norton Studio

Instalace aplikace Norton Studio

Přihlášení k aplikaci Norton Studio

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vzdálená správa

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v74591402_nst_retail_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8
Poslední úprava: 18. 09. 2014