Vítejte v aplikaci Norton Studio

Norton Studio je aplikace dostupná z obchodu Windows Store. Umožňuje zobrazit a spravovat aktuální stavy zabezpečení produktů Norton nainstalovaných v zařízení. Aplikaci Norton Studio je třeba nainstalovat prostřednictvím obchodu Windows Store. Chcete-li aplikaci Norton Studio používat, musíte nejdříve produkt Norton zaregistrovat v účtu Norton. Mezi produkty Norton patří aplikace Norton 360, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton Mobile Security, Norton Security a Norton Security se zálohováním. Chcete-li používat aplikaci Norton Studio, zařízení musí být připojeno k internetu. Pokud účet Norton nevlastníte, můžete jej vytvořit pomocí aplikace Norton Studio nebo prostřednictvím následující adresy URL:

https://account.norton.com

Aplikaci Norton Studio a všechna zařízení, která s ní chcete spravovat, je třeba přidružit k jednomu účtu Norton.

Aplikace Norton Studio není k dispozici v zařízeních s procesory ARM.

Nastavení Vzdálená správa řídí způsob, jakým aplikace Norton Studio sleduje vaše zařízení. Další informace o nastavení vzdálené správy produktu Norton naleznete v následující tabulce.

Používáte produkt Norton verze 20.0 a novější

Používáte produkt Norton starší verze než 20.0

Vzdálená správa

  • Možnost Vzdálená správa se automaticky zapne pouze v případě, že jste produkt Norton zaregistrovali se stejným účtem Norton.

Možnost Vzdálená správa není k dispozici.

Agent produktu Norton

Agent produktu Norton není v zařízení vyžadován.

Po instalaci agenta produktu Norton v zařízení získáte informace o stavu zabezpečení zařízení pomocí aplikace Norton Studio.

Agenta produktu Norton je třeba přidružit ke stejnému účtu Norton, k němuž jste přihlášeni v aplikaci Norton Studio.

V následující tabulce je uvedena kompatibilita mezi produktem a operačním systémem:

Verze produktu

Verze operačního systému

Norton Studio 1.3

Windows 8

Norton Studio 1.4/1.5

Windows 8.1 a novější

Na úvodní obrazovce systému Windows jsou zobrazeny následující možnosti dlaždic aplikace Norton Studio:

  • Malá

  • Střední

  • Široká

  • Velká (Tato možnost je k dispozici pouze v systému Windows 8.1 nebo novější.)

Aplikace Norton Studio obsahuje v hlavním okně seznam všech zařízení, která jsou spojena s vaším účtem Norton. Mezi zařízení mohou patřit notebook, stolní počítač, smartphone nebo tablet. Podle potřeby můžete sledovat stav zabezpečení a řešit problémy zabezpečení zařízení. V závislosti na stavu zabezpečení zařízení zobrazuje aplikace Norton Studio stav zařízení jako Zabezpečeno, Upozornění zabezpečení, Probíhá oprava nebo V ohrožení. Pokud se v zařízení vyskytne problém se zabezpečením, aplikace Norton Studio zobrazí u zařízení červené pole se symbolem kříže (x). Pomocí možnosti Opravit ihned aplikace Norton Studio můžete vyřešit bezpečnostní hrozby v zařízení. Po úspěšném vyřešení problému zabezpečení se červené pole se symbolem kříže (x) změní na zelené pole se symbolem zaškrtnutí.

Jestliže se blíží konec platnosti přihlášení k odběru produktu Norton, aplikace Norton Studio vám na úvodní obrazovce v systému Windows zobrazí příslušné oznámení.

Každé zařízení obsahuje v aplikaci Norton Studio seznam určitých statistik zabezpečení za posledních 30 dnů z oblasti produktu Norton. Mezi tyto podrobnosti patří také informace o časovém razítku posledního prověření a poslední aktualizaci. Podle potřeby můžete také zobrazit počet hrozeb, které byly v zařízení, síti a na internetu odhaleny. Jakmile produkt Norton takovou hrozbu odhalí, aplikace Norton Studio zobrazí v hlavním okně informaci o počtu hrozeb, které byly zjištěny. Libovolně si také můžete prohlížet stav odběru produktů Norton, které jsou na každém ze zařízení nainstalovány. Přihlášení k odběru můžete obnovit pomocí možnosti Obnovit.

Aplikace Norton Studio umožňuje přístup k jiným produktům Norton. Chcete-li vybrat konkrétní produkt Norton, může být třeba posunout zobrazení v hlavním okně aplikace Norton Studio doprava nebo doleva. Chcete-li přejít na produkt Norton, klepněte kamkoli na jeho název.

Informace o aplikaci Norton Studio

Instalace aplikace Norton Studio

Přihlášení k aplikaci Norton Studio

Zapnutí nebo vypnutí funkce Vzdálená správa

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v74591402_nst_retail_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8
Poslední úprava: 18. 09. 2014