Jak odvolat předchozí relaci opravy provedenou nástrojem Norton Bootable Recovery Tool

Z důvodu relativně agresivních technik používaných při prověřování nástrojem Norton Bootable Recovery Tool může dojít k odstranění některých souborů nebo klíčů registrů aplikací třetích stran, které jsou ve vašem počítači instalovány. Pokud je to nutné, můžete odvolat relaci opravy a změny zrušit.

Při odvolání opravné relace dojde k obnovení všech položek, které byly během této relace odstraněny, a to včetně všech známých rizik.

Vrácení předchozí opravné relace

  1. Spusťte nástroj Norton Bootable Recovery Tool.

  2. V okně Norton Bootable Recovery Tool klikněte na možnost Prověřování rozšířené obnovy Norton.

  3. Pro kontrolu a vrácení změn z předchozí relace prověřování klikněte na Vrátit zpět.

  4. Vyberte opravnou relaci, kterou si přejete vrátit, a poté klikněte na Vrátit zpět.

    Po zahájení procesu vrácení již tuto operaci nemůžete zrušit, dokud nejsou všechny změny,které byly během opravné relace provedeny, odvolány.

  5. Po dokončení obnovy změn nástrojem Norton Bootable Recovery Tool se můžete vrátit na hlavní obrazovku a provést další prověřování.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v73972810_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 12. 02. 2016