Jiné produkty

Zásady ochrany osobních údajů

Software čas od času shromažďuje určité informace v počítači, v němž je instalován. Patří sem například:

  • Informace týkající se instalace softwaru. Tyto informace informují společnost Symantec, zda byla instalace softwaru úspěšně dokončena. Společnost Symantec tyto informace sbírá, aby mohla vyhodnocovat a vylepšovat úspěšnost instalace produktů. Tyto informace nejsou porovnávány s žádnými osobně identifikovatelnými údaji.

  • Informace o možných bezpečnostních rizicích a adresy URL navštívených webů, které software považuje za potenciálně falešné. Společnost Symantec tyto údaje shromažďuje pro účely hodnocení a zlepšování schopností svých produktů zaregistrovat nebezpečné webové stránky nebo jiná bezpečnostní rizika, která plynou z používání internetu. Tyto informace nejsou porovnávány s žádnými osobně identifikovatelnými údaji.

  • Přenosné spustitelné soubory označené jako malware. Tyto soubory jsou odeslány společnosti Symantec pomocí funkce automatického odesílání společnosti Symantec. Shromážděné soubory mohou obsahovat osobně identifikovatelné údaje, které malware získal bez vašeho povolení. Společnost Symantec shromažďuje soubory tohoto typu pouze pro účely vylepšení schopnosti produktů společnosti Symantec zjišťovat škodlivé chování. Společnost Symantec neporovnává tyto soubory s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Taková funkce automatického odeslání může být po instalaci deaktivována podle pokynů v dokumentaci k příslušným produktům.

  • Název přidělený během počáteční instalace počítači, v němž je software používán, použije společnost Symantec jako název účtu pro počítač, do něhož chcete přijímat další služby a na němž můžete používat některé funkce softwaru. Název účtu můžete po instalaci softwaru kdykoli změnit (doporučuje se).

  • Další informace používané pro účely analýzy a vylepšení funkčnosti produktů společnosti Symantec. Tyto informace nejsou porovnávány s žádnými osobně identifikovatelnými údaji.

Společnost Symantec může tyto informace předat v případě, že to po ní bude vyžadovat zákonem pověřená osoba v souladu se zákonem nebo v reakci na předvolání či jiný zákonný proces. Za účelem zvýšení povědomí, zjišťování a prevence rizik spojených se zabezpečením internetu může společnost Symantec sdílet některé informace s výzkumnými organizacemi a dalšími dodavateli softwaru zabezpečení. Společnost Symantec může také použít statistiky odvozené z těchto informací ke sledování a zveřejnění zpráv o trendech v rizicích zabezpečení. Používáním softwaru souhlasíte s tím, že společnost Symantec může shromažďovat, přenášet, ukládat, sdělovat a analyzovat tyto informace pro tyto účely.

Společnost Symantec tyto údaje shromažďuje pro účely hodnocení a zlepšování schopností svých produktů zaregistrovat nebezpečné webové stránky nebo jiná bezpečnostní rizika, která plynou z používání internetu.

Související řešení

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v73242035_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 29. 06. 2018