Jiné produkty

Upravit kartu identity

Funkce Upravit karty identity umožňuje spravovat osobní údaje z jednoho místa. Mezi tyto osobní údaje patří jméno, datum narození, e-mailová adresa a údaje kreditní karty.

Informace, jež v kartách uložíte, můžete použít při následujících činnostech:

  • Vyplňování formulářů.

  • Poskytování citlivých informací bez nutnosti jejich zadávání během připojení k Internetu.

Těmito způsoby zadávání údajů bez nutnosti jejich psaní vás aplikace Identity Safe chrání před programy zaznamenávajícími stisky kláves, které mohou napomoci odcizení a zneužití vaší identity.

Některé weby obsahují formuláře s poli pro čísla kreditních karet a jiné osobní údaje. Nabídka Bezpečné umístění je otevřeno na panelu nástrojů Norton nabízí funkci Asistent přihlášení, která umožňuje automatické vyplňování vytvořených karet. Chcete-li automaticky vyplňovat formuláře, můžete vybrat kartu z rozevíracího seznamu, který se zobrazí po výběru možnosti Asistent přihlášení.

Můžete přidávat, prohlížet, upravovat a duplikovat údaje kterékoli karty, kterou jste vytvořili. Můžete také odstranit některou kartu, pokud už není potřebná.

K dispozici máte následující možnosti:

Přidat kartu

Umožňuje vytvořit novou kartu aplikace Identity Safe.

Můžete zadat libovolný název karty. Pokud nezadáte název karty, aplikace Identity Safe jej zadá automaticky.

Odblokovat

Umožňuje odblokovat heslem chráněnou kartu.

Aplikace Identity Safe kartě poskytuje dodatečné zabezpečení. Upravovat, duplikovat či odstraňovat kartu nebo prohlížet její přehled nelze bez poskytnutí hesla.

Tato možnost se zobrazí, pouze pokud jste při vytváření nové karty Identity Safe vybrali možnost Ochrana heslem. Když klepnete na možnost Odemknout, zobrazí se okno Ověřte heslo pro aplikaci Identity Safe. Aby bylo možné zobrazit podrobnosti vaší karty, musíte zadat své heslo aplikace Identity Safe do bezpečného umístění, ke kterému jste aktuálně přihlášeni.

Upravit kartu

Umožňuje upravit zvolenou kartu.

Můžete vybírat ze všech karet, které jsou k dispozici v levé spodní části okna Karta identity.

K prohlížení seznamu vytvořených karet použijte rolovací šipku nahoru nebo dolů.

Duplikovat kartu

Umožňuje duplikovat údaje v již existující kartě.

Můžete procházet seznamem karet a vybrat tu, kterou si přejete duplikovat.

Aplikace Identity Safe novou kartu automaticky pojmenuje Nová karta a k názvu přidá další číslo v řadě. Pokud se například poslední vytvořená karta jmenuje Nová karta 4, aplikace Identity Safe duplikovanou kartu pojmenuje Nová karta 5.

Můžete také zadat libovolný název karty.

Odstranit kartu

Umožňuje odstranit existující kartu.

Aplikace Identity Safe nevratně odstraní kartu ze seznamu karet.

Nacházíte-li se na webových stránkách obsahujících formuláře, panel nabídek Potřebujete pomoc? pod panelem nástrojů Norton umožňuje použití karet identity výběrem požadované karty ze seznamu uložených karet. Klepnutím na možnost Asistent přihlášení zvolíte kartu pro vyplnění webu údaji, které jste uložili v kartě.

V okně Asistent přihlášení můžete také kopírovat a upravovat požadovaná pole na vybrané kartě. Ve výchozím nastavení jsou důležité údaje, jako jsou hesla, čísla kreditních karet a data narození, skryté. Chcete-li je zobrazit a zkopírovat, je třeba vybrat možnost Zobrazit.

Společnost Symantec doporučuje, abyste údaje kopírované z karet vymazali ze schránky výběrem možnosti Vymazat schránku.

Přidání peněženky

O funkci Peněženka

O nastavení prohlížeče

Informace o nastaveních zabezpečení aplikace

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v71682528_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 08. 08. 2013