O nastavení importu/exportu v aplikaci

Pro bezpečnostní účely, kvůli obnově dat nebo při přenášení dat aplikace Norton Identity Safe do nového zařízení můžete svá data Norton Identity Safe exportovat. Záložní soubory se uloží ve formátu .DAT nebo .CSV.

Možnost Importování/exportování je k dispozici pouze v systému Windows.

Heslo bezpečného umístění nelze obnovit. Společnost Symantec doporučuje pravidelně zálohovat data bezpečného umístění. Pokud povolíte funkci automatického zálohování, zálohy bezpečného umístění budou automaticky vytvářeny a místně ukládány ve vašem zařízení. Zálohy bezpečného umístění můžete zobrazit ve složce Uživatelé\<Jméno uživatele>\Dokumenty\Norton Identity Safe Backups\<Název účtu Norton account>.

Soubory, které zálohujete, můžete chránit heslem. Společnost Symantec doporučuje použití hesla pro vyšší zabezpečení dat aplikace Norton Identity Safe. Heslo záložních souborů nemusí být stejné jako heslo aplikace Identity Safe. Pokud jste povolili automatické zálohování, zálohované soubory budou automaticky chráněny pomocí hesla pro bezpečné umístění. Při importu zálohovaných dat aplikace Norton Identity Safe je nutné zadat heslo.

Data aplikace Norton Identity Safe z dříve zálohovaného souboru je možné importovat.

Po dokončení importu je data také možné odstranit.

Pomocí okna Importování/exportování lze provádět následující akce:

Import

Data ze souboru zálohy můžete importovat.

Při importu dat aplikace Norton Identity Safe můžete využít následující možnosti:

  • Sloučit importovaná data s existujícími daty.

  • Nahradit existující data importovanými.

Export

Umožňuje zálohovat data aplikace Norton Identity Safe ve formátu .DAT nebo .CSV. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Formát zálohování aplikace Identity Safe - soubor DAT

  • Prostý text - soubor CSV (pouze přihlašovací údaje a poznámky)

Doporučujeme pravidelně zálohovat veškerá data aplikace Norton Identity Safe. Při exportu dat zadejte heslo, aby nebylo možné data aplikace Norton Identity Safe zneužít.

Automatické zálohování

Vaše bezpečné umístění je automaticky zálohováno a ukládáno místně ve vašem zařízení. Pokud chcete použít tuto možnost, zaškrtněte možnost Povolit automatické zálohování.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v71133077_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 28. 09. 2015