Jiné produkty

O nastavení importu/exportu v aplikaci

Pro bezpečnostní účely, kvůli obnově dat nebo při přenášení dat aplikace Norton Password Manager do nového zařízení můžete svá data Norton Password Manager exportovat. Záložní soubory se uloží ve formátu .DAT nebo .CSV.

Možnost Importování/exportování je k dispozici pouze v systému Windows.

Heslo bezpečného umístění nelze obnovit. Společnost Symantec doporučuje pravidelně zálohovat data bezpečného umístění. Pokud povolíte funkci automatického zálohování, budou zálohy bezpečného umístění automaticky vytvářeny a místně ukládány ve vašem zařízení. Zálohy bezpečného umístění můžete zobrazit ve složce Uživatelé\<Jméno uživatele>\Dokumenty\Norton Password Manager Backups\<Název účtu Norton>.

Soubory, které zálohujete, můžete chránit heslem. Společnost Symantec doporučuje použití hesla pro vyšší zabezpečení dat aplikace Norton Password Manager. Heslo záložních souborů nemusí být stejné jako heslo aplikace Password Manager. Pokud jste povolili automatické zálohování, zálohované soubory budou automaticky chráněny pomocí hesla k bezpečnému umístění. Při importu zálohovaných dat aplikace Norton Password Manager je nutné zadat heslo.

Data aplikace Norton Password Manager z dříve zálohovaného souboru je možné importovat.

Po dokončení importu je data také možné odstranit.

Pomocí okna Importování/exportování lze provádět následující akce:

Import

Data ze souboru zálohy můžete importovat.

Při importu dat aplikace Norton Password Manager můžete využít následující možnosti:

  • Sloučit importovaná data s existujícími daty.

  • Nahradit existující data importovanými.

Export

Umožňuje zálohovat data aplikace Norton Password Manager ve formátu .DAT nebo .CSV. Můžete vybrat jednu z následujících možností:

  • Formát zálohy aplikace Password Manager - soubor DAT

  • Prostý text - soubor CSV (pouze přihlašovací údaje a poznámky)

Doporučujeme pravidelně zálohovat veškerá data aplikace Norton Password Manager. Při exportu dat zadejte heslo, aby nebylo možné data aplikace Norton Password Manager zneužít.

Automatické zálohování

Bezpečné umístění je automaticky zálohováno a ukládáno místně ve vašem zařízení. Pokud chcete použít tuto možnost, zaškrtněte možnost Povolit automatické zálohování.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v71133077_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 21. 08. 2018