Jiné produkty

Import dat aplikace Identity Safe

Data aplikace Identity Safe z dříve zálohovaného souboru je možné importovat. Data aplikace Identity Safe je možné importovat také z přenosného profilu.

Při importu nesmí být velikost souboru větší než 15 MB v případě souborů CSV a 35 MB v případě souborů NPM.

Při importu dat aplikace Identity Safe můžete využít následující možnosti:

 • Sloučit importovaná data s cloudovým bezpečným umístěním.

 • Nahradit existující data aplikace Identity Safe uložená v bezpečném umístění importovanými daty.

K importu dat aplikace Identity Safe můžete použít následující možnosti:

Importovat moje data z

Umožní procházet složky a hledat soubor, ze kterého chcete importovat svá data aplikace Identity Safe.

Když se připojíte k externí jednotce s přenosným profilem, můžete mít následující možnosti:

 • Přenosný profil (Jednotka:Jednotka:\)

  Tuto možnost zvolte, pokud chcete data aplikace Identity Safe importovat ze svého přenosného profilu do cloudového bezpečného umístění.

 • Záložní soubor

  Tuto možnost zvolte, pokud chcete data aplikace Identity Safe importovat z dříve zálohovaného souboru.

Heslo

Umožňuje stanovit heslo.

Musíte zadat stejné heslo, které jste zadali při zálohování dat. Pokud se pokusíte importovat data ze svého přenosného profilu, uveďte heslo svého přenosného profilu.

Při importu dat:

Umožňuje zvolit možnosti importu.

Máte následující možnosti:

 • Sloučit se stávajícími daty

  Umožňuje sloučit importovaná data aplikace Identity Safe s těmi v cloudovém bezpečném umístění. Při slučování dat se importovaná data přidají k datům, která už jsou uložená.

 • Nahradit stávající data

  Umožňuje nahrazení obsahu cloudového bezpečného umístění importovanými daty aplikace Identity Safe. Při nahrazování dat importovaná data přepíší data, která už jsou uložená.

Tyto možnosti se zobrazí pouze v případě, kdy data aplikace Identity Safe importujete ze souboru se zálohou.

Po sloučení odstranit původní data

Umožňuje zvolit, jestli chcete data aplikace Identity Safe z přenosného profilu po importu odstranit.

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, kdy data importujete z přenosného profilu.

O nastavení importu/exportu v aplikaci

Import dat aplikace Identity Safe

Export dat aplikace Identity Safe

Informace o nastaveních zabezpečení aplikace

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v70600116_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 09. 07. 2013