Vytvořit heslo pro bezpečné umístění online

Aplikace Norton Identity Safe umožňuje spravovat vaše citlivé údaje a poskytuje dodatečné zabezpečení při provádění transakcí online. Různé funkce v aplikaci Norton Identity Safe poskytují zabezpečené uložení osobních informací, například vaší adresy, přihlašovacích údajů, hesel a údajů o kreditní kartě.

Aplikace Norton Identity Safe vám umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění a ukládat její data v účtu Norton. Citlivá data aplikace Identity Safe můžete využívat prostřednictvím jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Toto okno se zobrazí v případě, že účet Norton nemáte propojený s cloudovým bezpečným umístěním.

Kromě funkcí, jako například ukládání přihlašovacích údajů, karet a poznámek, můžete při použití cloudového bezpečného umístění provádět tyto činnosti:

  • Importovat údaje aplikace Identity Safe z již zálohovaného souboru. Můžete také importovat údaje uložené v přenosném profilu ze starší verze produktu do aktuální verze.

  • Exportovat data aplikace Identity Safe do souboru .DAT.

Pro účet Norton můžete vytvořit pouze jedno cloudové bezpečné umístění.

V okně Vytvořit heslo pro bezpečné umístění online můžete použít následující možnosti:

Vytvořit heslo

Umožňuje vytvořit heslo pro aplikaci Identity Safe.

Při vytváření cloudového bezpečného umístění je třeba zadat silné heslo. Zadáte-li slabé heslo, aplikace Identity Safe vás vyzve k zadání silnějšího hesla.

Aplikace Identity Safe umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění, pouze pokud zadáte silné heslo.

Potvrzení hesla

Umožňuje potvrdit heslo.

Nápověda hesla

Slouží k zadání nápovědy hesla, která vám pomůže v případě, že své heslo zapomenete.

Vytvořit bezpečné umístění

Umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění.

Vytvoření cloudového bezpečného umístění aplikace Identity Safe

Export dat aplikace Identity Safe

Import dat aplikace Identity Safe

Informace o cloudovém bezpečném umístění Norton Identity Safe

Informace o aplikaci Norton Identity Safe

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v70595087_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 08. 08. 2013