Jiné produkty

Vytvořit heslo pro bezpečné umístění online

Aplikace Norton Identity Safe umožňuje spravovat vaše citlivé údaje a poskytuje dodatečné zabezpečení při provádění transakcí online. Různé funkce v aplikaci Norton Identity Safe poskytují zabezpečené uložení osobních informací, například vaší adresy, přihlašovacích údajů, hesel a údajů o kreditní kartě.

Aplikace Norton Identity Safe vám umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění a ukládat její data v účtu Norton. Citlivá data aplikace Identity Safe můžete využívat prostřednictvím jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Toto okno se zobrazí v případě, že účet Norton nemáte propojený s cloudovým bezpečným umístěním.

Kromě funkcí, jako například ukládání přihlašovacích údajů, karet a poznámek, můžete při použití cloudového bezpečného umístění provádět tyto činnosti:

  • Importovat údaje aplikace Identity Safe z již zálohovaného souboru. Můžete také importovat údaje uložené v přenosném profilu ze starší verze produktu do aktuální verze.

  • Exportovat data aplikace Identity Safe do souboru .DAT.

Pro účet Norton můžete vytvořit pouze jedno cloudové bezpečné umístění.

V okně Vytvořit heslo pro bezpečné umístění online můžete použít následující možnosti:

Vytvořit heslo

Umožňuje vytvořit heslo pro aplikaci Identity Safe.

Při vytváření cloudového bezpečného umístění je třeba zadat silné heslo. Zadáte-li slabé heslo, aplikace Identity Safe vás vyzve k zadání silnějšího hesla.

Aplikace Identity Safe umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění, pouze pokud zadáte silné heslo.

Potvrzení hesla

Umožňuje potvrdit heslo.

Nápověda hesla

Slouží k zadání nápovědy hesla, která vám pomůže v případě, že své heslo zapomenete.

Vytvořit bezpečné umístění

Umožňuje vytvořit cloudové bezpečné umístění.

Vytvoření cloudového bezpečného umístění aplikace Identity Safe

Export dat aplikace Identity Safe

Import dat aplikace Identity Safe

Informace o cloudovém bezpečném umístění Norton Identity Safe

Informace o aplikaci Norton Identity Safe

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v70595087_identity_safe_standalone_1_cs_cz
Operační systém: Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Poslední úprava: 08. 08. 2013