V produktu Norton se zobrazuje chyba „3040,40018"

K této chybě dochází v případě, že je v počítači již nainstalován bezpečnostní produkt jiné společnosti než společnosti Symantec. Společnost Symantec doporučuje využívat pouze jeden antivirový program nebo produkt ochrany proti spywaru. Nejlepší ochrana je poskytována a vzniká minimum konfliktů mezi bezpečnostními programy, když je spuštěna pouze aplikace Norton. Doporučujeme v počítači odinstalovat všechny produkty zabezpečení jiných společností než Symantec. Pokyny k odebrání bezpečnostních produktů jiných společností než Symantec, naleznete v dokumentaci k programu nebo po kontaktování jeho výrobce.

Pokud nemáte nainstalovány bezpečnostní produkty jiných společností než Symantec, nebo problém přetrvá i po jejich odinstalování, přejděte ke kroku 1.

Tento postup je platný pro stávající verzi produktů Norton. Pokud vlastníte starší verzi nebo neznáte verzi svého produktu, přejděte na Centrum aktualizace Norton.

KROK 1

Aktualizujte definice virů

 1. Přejděte na stránku pro stažení inteligentního programu pro aktualizaci.

 2. V závislosti na verzi systému Windows proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Windows (32bitová verze): Ve sloupci Filename (Název souboru) klikněte na první soubor v seznamu. Název souboru začíná rokem a končí znaky v5i32.exe. např. 20070828-017-v5i32.exe

  • V systému Windows (64bitová verze): Přejděte na kartu 64-bit Platforms (64bitové platformy) a ve sloupci Filename (Název souboru) klikněte na první soubor v seznamu. Název souboru začíná rokem a končí znaky v5i64.exe. např. 20090922-017-v5i64.exe

 3. Uložte soubor na plochu systému Windows.

 4. Na ploše poklepejte na uložený soubor.

KROK 2

Povolte zavedení funkce Auto-Protect při spouštění

 1. Spusťte produkt Norton.

 2. Klikněte na možnost Nastavení.

 3. V části Podrobná nastavení klikněte na položku Ochrana před viry.

 4. Pokud je u funkce Auto-Protect na kartě Automatická ochrana v části Ochrana v reálném čase zobrazena možnost Vypnuto, kliknutím na jezdec tuto funkci zapněte.

 5. Klikněte na tlačítko Použít a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

 6. Ukončete všechny programy a restartujte počítač.

KROK 3

Spusťte počítač v bezpečném režimu

 1. Ukončete všechny programy.

 2. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 3. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  msconfig

  Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano nebo Pokračovat.

 4. V okně Konfigurace systému zaškrtněte na kartě Spuštění možnost Bezpečné spuštění.

  V systému Windows XP: V okně Nástroj Konfigurace systému zaškrtněte na kartě BOOT.INI možnost /SAFEBOOT.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Až budete vyzváni k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat.

  Počítač bude restartován v nouzovém režimu, což může trvat několik minut.

KROK 4

Spuštění úplného prověřování systému

 1. Spusťte produkt Norton.

 2. V hlavním okně klikněte na možnost Zabezpečení a potom klikněte na položku Spustit prověření.

 3. V okně Prověřování vyberte možnost Úplné prověření systému a klikněte na položku Spustit.

 4. Po dokončení prověřování klikněte na tlačítko Dokončit.

KROK 5

Spusťte počítač v normálním režimu

 1. Ukončete všechny programy.

 2. Stisknutím klávesy Windows a písmene R otevřete dialogové okno Spustit.

 3. Zadejte následující text a stiskněte klávesu Enter.

  msconfig

  Pokud se zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano nebo Pokračovat.

 4. V okně Konfigurace systému na kartě Spuštění počítače zrušte zaškrtnutí možnosti Bezpečné spuštění.

  V systému Windows XP: V okně Nástroj pro konfiguraci systému na kartě BOOT.INI zrušte zaškrtnutí možnosti /SAFEBOOT.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Až budete vyzváni k restartování počítače, klikněte na tlačítko Restartovat.

  Počítač bude restartován v normálním režimu, což může trvat několik minut.

KROK 6

Opětovně spusťte úplné prověřování systému

 1. Spusťte produkt Norton.

 2. V hlavním okně klikněte na možnost Zabezpečení a potom klikněte na položku Spustit prověření.

 3. V okně Prověřování vyberte možnost Úplné prověření systému a klikněte na položku Spustit.

 4. Po dokončení prověřování klikněte na tlačítko Dokončit.

Pokud bude k problému docházet i nadále, doporučujeme stáhnout si a spustit nástroj Norton Power Eraser.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v69674935_EndUserProfile_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 04. 09. 2015