Jiné produkty

Přizpůsobení nastavení produktu Norton

Výchozí nastavení produktu Norton zajišťuje bezpečný, automatický a efektivní způsob ochrany počítače. Chcete-li však nastavení ochrany změnit nebo přizpůsobit, většina funkcí je přístupná v okně Nastavení.

Nastavení produktu Norton můžete konfigurovat následujícími způsoby:

 • Pomocí přepínače Zapnuto/Vypnuto můžete funkci zapnout nebo vypnout. Když některou funkci vypnete, barva přepínače Zapnuto/Vypnuto se změní na červenou, což signalizuje, že počítač je napadnutelný pro bezpečnostní hrozby. Když některou funkci zapnete, barva přepínače Zapnuto/Vypnuto se změní na zelenou, což signalizuje, že je počítač před bezpečnostními hrozbami chráněn.

 • Posuvník určité funkce ochrany můžete přesunout na požadované nastavení. Produkt Norton vám většinou nabízí nastavení posuvníku, abyste mohli rozhodnout, zda chcete, aby řešil bezpečnostní hrozby automaticky, nebo aby se před provedením činnosti dotázal.

 • Funkci ochrany můžete konfigurovat buď tak, že vyberete možnosti připravené pro konfiguraci, nebo že zadáte požadované informace. Většina těchto možností je k dispozici v podobě zaškrtávacích polí, která můžete zaškrtnout nebo jejichž zaškrtnutí můžete zrušit.

  Pomocí možnosti Použít výchozí hodnoty můžete také obnovit výchozí úroveň konfigurace.

 • Požadovanou možnost můžete vybrat z rozevíracího seznamu.

 • Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možností Rychlé ovládání můžete vypnout či zapnout některou funkci.

Produkt Norton také v převážné části okna Nastavení nabízí možnost Použít výchozí hodnoty. Pomocí této možnosti můžete konfiguraci vrátit na původní úroveň.

Přizpůsobení nastavení produktu Norton

 1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Nastavení.

 2. V okně Nastavení klepněte na funkci ochrany, kterou chcete přizpůsobit.

 3. Ve zobrazeném okně nastavte možnost na požadované nastavení.

  Možná budete muset klepnout na některou kartu, abyste se dostali k nastavením, která jsou uvedena na dané kartě.

 4. V okně Nastavení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit změny, klepněte na tlačítko Použít.

  • Chcete-li okno zavřít bez ukládání změn, klepněte na možnost Zavřít.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6958566_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 22. 02. 2016