Obnovení souborů

Důležitost kvalitní zálohy tkví v tom, že je z ní v případě nutnosti možné obnovit soubory. Produkt Norton nabízí snadnou metodu obnovení zálohovaných souborů.

Produkt Norton ve výchozím nastavení zobrazuje umístění zálohy naposledy zpracované záložní sady a původní umístění souborů.

K obnovení souborů zálohovaných online je třeba u možnosti Omezené používání sítě v okně Nastavení brány firewall nastavit hodnotu Žádné omezení.

Další informace naleznete na Definování využívání internetu produktem Norton

Při obnovování souborů můžete změnit následující nastavení:

Obnovit z

Pro obnovení souborů můžete vybrat kteroukoliv sadu pro zálohování.

Pokud jste zálohovali data na externí médium, je třeba je připojit k počítači, aby bylo možné tyto soubory obnovit. Produkt Norton vypisuje všechny záložní sady, pro které jste spustili zálohování a které může počítač momentálně zjistit.

Soubory

Z vybrané sady pro zálohování můžete obnovit zálohované soubory. Pomocí možnosti Hledat můžete také vyhledávat soubory podle názvu a přidat do obnovy vybrané soubory. Zaškrtnutím možnosti Obnovit všechny soubory a kategorie vedle nadpisu Soubory lze vybrat všechny kategorie souborů. Dále lze pomocí možnosti Vyhledat soubory a složky procházením také prohledávat zálohované soubory podle kategorií souborů a složek.

Záložní soubory v sadě pro zálohování lze filtrovat podle kategorií záložních souborů.

Obnovit do

Můžete soubory obnovit do jejich původního umístění nebo můžete přejít na nové místo a obnovit soubory tam. Produkt Norton zobrazí celkový počet a celkovou velikost souborů, které jste vybrali pro obnovení.

Nacházejí-li se v původním umístění soubory se stejným názvem, budou přepsány ty soubory, které obnovujete.

Obnovení souborů

  1. V hlavním okně produktu Norton dvakrát klikněte na položku Zálohování a poté klikněte na možnost Obnovit soubory.

  2. V okně Obnovit soubory proveďte jednu z těchto akcí:

    • V části Obnovit z změňte umístění, že kterého se mají soubory obnovit.

    • V části Soubory určete, co chcete obnovit.

    • V části Obnovit do změňte umístění, do kterého se mají soubory obnovit.

  3. Klikněte na položku Obnovit soubory.

  4. Obnovení souborů proveďte podle pokynů na obrazovce.

Video: Jak mohu obnovit soubory ze záložní sady?

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958542_ns_backup_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 14. 09. 2017