Výběr umístění zálohy

Aplikace Norton umožňuje zálohovat soubory na různá úložná místa. Na výběru umístění závisí rychlost, bezpečnost a množství zálohovaných dat. Každá metoda zálohování je vhodná pro určité situace a určité uživatele.

Můžete si vybrat jakékoliv úložiště, které aplikace Norton nabízí jako místo pro zálohování, v závislosti na počítači a připojených zařízeních. S použitím informací v následující tabulce vyberte umístění, které nejlépe splňuje vaše požadavky na bezpečnost, rychlost a kapacitu úložiště:

Zabezpečené cloudové úložiště

Odběr pro aplikaci Norton zahrnuje přidělený úložný prostor na zabezpečeném serveru na internetu. Jedná se o nejbezpečnější místo pro zálohování, které je k dispozici, protože informace se ukládají na vzdáleném místě. Pokud dojde například ke zničení počítače při živelné pohromě, zálohy budou v bezpečí. Pokud je počítač vybaven aktivním připojením k internetu, zálohování online může probíhat automaticky. Potřebujete však dostatečně rychlé připojení k internetu.

Pomocí možnosti Omezení šířky pásma na kartě Kam v okně Správa záložních sad je možné nakonfigurovat šířku pásma internetu, kterou funkce zálohování použije při vytváření zálohy souborů.

Můžete určovat následující stavy omezení šířky pásma:

  • Nejrychlejší (doporučujeme)

  • Vysoké využití

  • Mírné využití

  • Nízké využití

Můžete dokoupit další cloudový úložný prostor, kdykoli chcete.

Chcete-li použít možnost Zabezpečené cloudové úložiště, je třeba u možnosti Omezené používání sítě v okně Nastavení brány firewall nastavit hodnotu Žádné omezení.

Definování využívání internetu produktem Norton

C: (Místní pevný disk)

Tato volba zálohuje soubory do zvláštní složky na disku C počítače. Zálohování na disk C je velmi rychlé a pohodlné a je omezeno pouze velikostí volného místa na disku. Pomocí této volby můžete spouštět automatické zálohování. Zálohování na jednotku C je pohodlné, ale riskantní. Jakýkoliv mechanický problém, který se na jednotce vyskytne, může poškodit původní soubory i zálohy. Pokud používáte jednotku C pro rychlé a automatické zálohování, musíte soubory občas zálohovat na jinou jednotku nebo do jiného umístění.

Jiná interní nebo externí jednotka

Tato volba poskytuje rychlé a pohodlné zálohování. Můžete používat automatické zálohování, a pokud je jednotka pro zálohy připojena k počítači, přístup k záložním datům bude vždy velmi snadný.

Použití jiné jednotky než jednotky C je bezpečnější, přesto nejsou zálohovaná data zcela bezpečná, protože mohou být ohrožena při selhání určitého počítačového hardwaru.

Chcete-li provést zálohu na jinou jednotku, měli byste své soubory občas zálohovat také do jiného umístění.

Síťová jednotka

Tuto volbu můžete použít, pokud je počítač připojen do místní sítě, která nabízí dostupné úložné místo. V závislosti na rychlosti sítě může být tato metoda stejně rychlá jako zálohování na vnitřní nebo vnější jednotku.

Tato volba není k dispozici, pokud počítač není připojen do místní sítě nabízející úložné místo, ke kterému máte přístup.

Chcete-li svá data zálohovat na externí síťovou jednotku, musíte danou externí síťovou jednotku zanést do svého počítače. Při zanášení jednotky musíte pro dané připojení stanovit také písmeno jednotky.

Jednotka flash a vyměnitelná paměťová zařízení včetně zařízení iPod

Jako umístění úložiště mohou také sloužit jednotky flash a jiná zařízení pro ukládání dat připojená k počítači.

Aplikace Norton zobrazuje tato zařízení jako vnější pevné disky. Pokud je k počítači připojeno takové zařízení trvale, můžete je použít pro automatické zálohování.

Množství dostupného úložného místa bývá obvykle menší než na pevných discích. Pokud pro zálohování chcete používat jednotku flash, doporučujeme soubory občas zálohovat i na jiné místo.

Když jako umístění zálohy vyberete možnost Zabezpečené cloudové úložiště, produkt Norton vás vyzve k registraci do vašeho účtu Norton. Chcete-li provést registraci do účtu Norton, váš počítač musí být připojen k internetu.

Chcete-li jako umístění zálohy použít možnost Zabezpečené cloudové úložiště, je nutné nastavit možnost Omezené používání sítě v okně Nastavení brány firewall na hodnotu Žádné omezení.

Definování využívání internetu produktem Norton

Pokud chcete používat cloudový úložný prostor, je třeba váš produkt Norton aktivovat pomocí platného licenčního klíče.

Výběr umístění zálohy

  1. Ověřte, zda je zařízení určené k zálohování dat připojeno k počítači a zapnuto.

  2. V hlavním okně aplikace Norton dvakrát klikněte na položku Zálohování a poté klikněte na možnost Záložní sady.

  3. Na kartě Kam vyberte místo a zařízení, kde se mají vaše zálohy ukládat.

    Pokud se v seznamu nezobrazí požadované zařízení nebo místo, klepněte na položku Obnovit seznam.

  4. Klepněte na možnost Uložení nastavení.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Díky tomuto řešení se mi podařilo problém snadno vyřešit.

Ano Ne

Pomozte nám toto řešení zlepšit.

Děkujeme za pomoc se zlepšováním produktů.

Co chcete udělat nyní?

Můžete procházet dostupná řešení nebo nás kontaktovat.

DOCID: v6958527_ns_backup_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 14. 09. 2017