Typy virů

Vir je malý program, který je určen ke změně fungování počítače bez souhlasu nebo vědomí jeho uživatele.

Aby byl program označen za vir, musí splňovat následující podmínky:

  • Spouští se bez zásahu uživatele

  • Automaticky se kopíruje a šíří do jiných počítačů

Přestože není účelem všech virů působit škody, i neškodné viry mohou nepříznivě ovlivnit výkon a stabilitu počítače. Aplikace Norton se pokusí odstranit z počítače všechny viry.

Viry spadají do následujících několika kategorií:

Programy napadající soubory

Tyto viry napadají soubory programů. Nakažené soubory mohou po spuštění připojovat viry, které obsahují, k dalším souborům programů. Aplikace Norton prověřuje všechny soubory programů v počítači a vyhledává a eliminuje viry, které napadají soubory.

Viry spouštěcího sektoru

Tyto viry se přesunují do systémových oblastí počítače a aktivují se po spuštění počítače. Mohou proniknout na disky nebo jiná paměťová zařízení připojená k počítači Aplikace Norton prověřuje systémové oblasti počítače, aby vyhledala o odstranila viry spouštěcího sektoru.

Multipartitní viry

Tyto viry využívají techniku virů spouštěcího sektoru i virů napadajících soubory programů. Aplikace Norton prověřuje systém na tyto viry a v případě detekce je odstraní.

Makroviry

Tyto viry se vážou na datové soubory, které obsahují spustitelné součásti, jako například soubory tabulkového procesoru, prezentace a textové soubory. Tyto viry se šíří, když program spustí spustitelnou část datového souboru. Aplikace Norton prověří datové soubory na makroviry a v případě detekce takový vir odstraní.

Aplikace Norton prověřuje počítač na známé i neznámé viry.

Známé viry jsou automaticky zjištěny a opraveny. Neznámé viry jsou zjištěny tak, že se provede analýza každého spustitelného souboru, zda soubor nevykazuje různé vlastnosti charakteristické pro viry. Aplikace Norton se navíc automaticky aktualizuje prostřednictvím internetu. Tyto aktualizace rozšiřují a vylepšují seznam známých virů.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

Byla tato informace užitečná?

DOCID: v6958021_ns_retail_cs_cz
Operační systém: Windows
Poslední úprava: 13. 12. 2016