Vyloučení nebo zahrnutí signatur útoků

Produkt Norton provádí prověřování, při němž porovnává signaturu souborů oproti signaturám známých hrozeb a snaží se identifikovat hrozby v počítači Mac. Signatura útoku slouží k identifikaci pokusu útočníka o zneužití známé slabiny operačního systému nebo aplikace.

Můžete se rozhodnout, zda chcete chránit počítač Mac před všemi signaturami útoků nebo jen před některými. V některých případech se může neškodná činnost v síti jevit jako signatura útoku. Mohou se opakovaně zobrazovat upozornění na možné útoky. Pokud víte, že útoky, které tato upozornění vyvolávají, jsou bezpečné, můžete vytvořit seznam vyloučení pro signaturu, která odpovídá neškodné činnosti.

Chcete-li mít zapnutu ochranu před napadnutelností, ale nechcete dostávat oznámení o zablokovaných útocích, můžete oznámení vypnout ve funkci Ochrana před napadnutelností. Signatury vypínejte, jen když k tomu budete mít pádný důvod. Pokud vypnete nějakou signaturu, počítač může být vystaven útoku.

Zapnutí a vypnutí signatur útoků

  1. V hlavním okně produktu Norton klikněte na položku Pokročilé.

  2. V levém podokně klepněte na možnost Brána firewall.

  3. V řádku Ochrana před napadnutelností klepněte na ikonu Nastavení.

  4. V okně Ochrana před napadnutelností klepněte na kartu Signatury.

  5. Na kartě Signatury zvolte signaturu a proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li vypnout detekci signatury útoku, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit tento podpis

    • Chcete-li zapnout detekci signatury útoku, zaškrtněte políčko Povolit tento podpis

  6. Klepněte na možnost Hotovo.

Děkujeme!

Děkujeme vám za využití podpory aplikací Norton.

< Zpět

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6773698_nsmac_retail_cs_cz
Operační systém: Mac OS X
Poslední úprava: 01. 09. 2017